Provisional Inventory of the Archives of the VOC Establishments Malabar, Coromandel, Surat and Bengal and Legal Successors (so - called "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Description of the Subordinate Components

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

1   Resoluties

1.1   Resoluties
4a
1666 - 1735
 
38
1639
 
1639
 
60
1701 - 1702
 
63
1703 - 1704
 
65
1704 - 1710
 
70a - b
1707 - 1708
 
72
1707 - 1720
 
88
1715
 
95
1716
 
124
1722
 
125
1723
 
130
1724
 
156
1729
 
192
1733
 
242
1737
 
256
1738
 
288
1740
 
329
1741
 
416
1745
 
422a - b
1747
 
481
1749
 
511
1751
 
531
1752
 
552
1753
 
574a - b
1754 - 1756
 
641a - b
1757 - 1758
 
638
1759 - 1760
 
668
1761
 
Bevat ook resoluties van Batavia.
699
1762
 
744
1764
 
795
1766
 
835
1768
 
859
1769
 
882
1770
 
950
1773
 
983
1774 - 1775
 
1060
1777
 
1150
1781
 
1201
1782 - 1783
 
1231
1785
 
1282
1787
 
1316
1788 - 1789
 
1378
1791
 
1416
1793