Provisional Inventory of the Archives of the VOC Establishments Malabar, Coromandel, Surat and Bengal and Legal Successors (so - called "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Description of the Subordinate Components

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

2.   Memories van overgave, generale transporten en dagregisters

2.1   Memories van overgave.
Zie: inv. nrs. 1633A - B (onder 14).
7
Van Commandeur Hendrik Adriaan van Rheede aan Jacob Lobs,
1677.
 
Gepubliceerd in: Officieel afschrift van het oorspronkelijk gedenkschrift geschreven in 1677 A.D. door Hendrik Adriaan van Rheede commandeur over de kusten Malabaar, Canara en Wingurla nagelaten aan zijnen opvolger (Selections from the Records of the Madras Government. Dutch Records, nr. 14) (red. A.J. van der Burg) (Madras, 1911)
52
Van Commissaris Hendrik Zwaardecroon,
1698
 
371
Van Commandeur Julius Stein van Gollenesse,
1743.
 
Gepubliceerd in: Gedenkschrift of memorie van J.V. Stein van Gollenesse, commandeur op de Malabaarsche Kust, samengesteld in het jaar 1743 A.D . (Selections from the Records of the Madras Government. Dutch Records, nr. 1) (red. A.J. van der Burg) (Madras, 1908), en in: The Dutch in Malabar being a translation of selections nrs. 1 and 2 with introduction and notes (Selections from the Records of the Madras Government. Dutch Records, nr. 13) (red. A. Galletti, A.J. van der Burg en P. Groot) (Madras, 1911)
593
Van Commandeur Frederik Cunes aan Casparus de Jong,
1756.
 
Gepubliceerd in: Memorie van den afgaanden commandeur Frederik Cunes aan desselfs vervanger den Weledelen Heer, aankomende commandeur Casparus de Jong overgegeven de dato laatsten December 1756 .(Selections from the Records of the Madras Government. Dutch Records, nr. 3) (red. P. Groot) (Madras, 1908)
673
Van Commandeur Casparus de Jong,
1761.
 
Gepubliceerd in: Memorie nagelaten door den afgaande E.E. commandeur Casparus de Jong aan desselfs vervanger den E.E. Agtb. Heer Godefridus Weijerman, gedagteekend den 7 Maart 1761 (Selections from the Records of the Madras Government. Dutch Records, nr. 11) (red. P. Groot) (Madras, 1910)
772
Van Commandeur Godfridus Weijerman aan Cornelis Breekpot,
1765.
 
Gepubliceerd in: Memorie door den afgaanden commandeur Godefridus Weijerman aan desselfs vervanger den WelEdelen Heer aankomende commandeur Cornelis Breekpot overgegeven de dato 22 Februarij Ao 1765 (Selections from the Records of the Madras Government. Dutch Records, nr. 12) (red. P. Groot) (Madras, 1910)
885
Van Commandeur Cornelis Breekpot,
1769.
 
Gepubliceerd in: Copie memorie door den afgaanden commandeur Cornelius Breekpot aan desselfs vervanger den Edelen Heer aankomende titu. - gouverneur en directeur Christiaan Lodewijk Senff overgegeven de dato laatste Februarij 1769 (Selections from the Records of the Madras Government. Dutch Records, nr. 7) (red. J. Fruytier) (Madras, 1909)
1156A
Van Commandeur Adriaan Moens,
1781.
 
Gepubliceerd in: Officieel afschrift van het oorspronkelijk gedenkschrift geschreven in 1781 A.D. door Adriaan Moens, buitengewoon lid van den Hoogen raad, gouverneur en directeur van de Malabaarsche Kust, Canara en Wingurla, nagelaten aan zijnen opvolger (Selections from the Records of the Madras Government. Dutch Records, nr. 2) (red. P. Groot) (Madras, 1908)
1425
Van Commandeur Johan Gerard van Angelbeek aan Jan Lambertus van Spall,
1793.
 
Gepubliceerd in: Memorie van den raad ordinair van Nederlandsch - Indiën en geëligeerden goeverneur van Ceilon Johan Gerard van Angelbeek aan zijn opvolger in het bestuur van Malabaar den Heer Jan Lambertus van Spall overgegeven 1793 (Selections from the Records of the Madras Government. Dutch Records, nr. 4) (red. P. Groot) (Madras, 1908)