Provisional Inventory of the Archives of the VOC Establishments Malabar, Coromandel, Surat and Bengal and Legal Successors (so - called "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Description of the Subordinate Components

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

3.   Briefwisseling met patria en Batavia

3.2   Batavia

3.2.1   Originele aankomende brieven.
8
1679 - 1680.
 
22
1686 - 1687.
 
39
1693.
 
53
1699 - 1700.
 
56
1700 - 1701.
 
59A - B
1701 - 1702.
 
62A - B
1702 - 1703.
 
73
1709.
 
76A - B
1713.
 
86A - B
1715.
 
93A - B
1716.
 
104A - B
1718.
 
112
1719 - 1720.
 
123
1722.
 
126
1723.
 
132
1724.
 
137
1725 - 1729.
 
140
1726.
 
163
1730 - 1731.
 
185
1732.
 
189
1733.
 
211
1735.
 
252
1737.
 
268
1738.
 
275
1739.
 
299
1740.
 
311
1741.
 
340
1742
 
367
1743.
 
390
1744.
 
428
1746 - 1747
 
462
1748.
 
487
1749 - 1751.
 
519
1751 - 1752.
 
546
1752 - 1754.
 
570
1754 - 1755.
 
588
1755 - 1757.
 
602
1757.
 
626
1758 - 1759.
 
656
1760.
 
686
1761 - 1762.
 
700
1762.
 
745
1764.
 
757
1764 - 1766.
 
804
1766
 
817
1767.
 
836
1768.
 
854
1769.
 
885
1770.
 
913
1771 - 1772.
 
968
1773 - 1775.
 
1001
1775.
 
1006
1775 - 1776.
 
1050
1776 - 1779.
 
1098
1779.
 
1134
1780 - 1781.
 
1194
1782 - 1784.
 
1223
1784 - 1785.
 
1260
1786.
 
1289
1787 - 1788.
 
1353
1790.
 
1380
1791.
 
1446
1794.