Provisional Inventory of the Archives of the VOC Establishments Malabar, Coromandel, Surat and Bengal and Legal Successors (so - called "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Description of the Subordinate Components

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

4.   Briefwisseling met andere kantoren

4.5   Overige kantoren

4.5.1   Aankomende brieven.
54
Malakka,
1699 - 1703.
 
240
Surat,
1737.
 
337
Malakka,
1741 - 1760.
 
Bevat ook bijlagen.
526
Basra, Perzië en Kareek,
1751 - 1762.
 
787
Surat,
1765 - 1777.
 
971
Kaap de Goede Hoop,
1773 - 1789.
 
978
Surat,
1774.