Provisional Inventory of the Archives of the VOC Establishments Malabar, Coromandel, Surat and Bengal and Legal Successors (so - called "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Description of the Subordinate Components

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

5.   Briefwisseling met onderkantoren, expedities en commissies

5.8   Overige onderkantoren

5.8.2   Bijlagen der aankomende brieven.
- - -
Paponettie [Pappinivattam],
1783 - 1784.
 
Zie: inv. nr. 1205 (onder 5.5.3).