Provisional Inventory of the Archives of the VOC Establishments Malabar, Coromandel, Surat and Bengal and Legal Successors (so - called "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Description of the Subordinate Components

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

9.    Briefwisseling tussen andere kantoren onderling

9.1    Aankomende en afgaande brieven.
280
Van Surat aan Batavia,
1739.
 
Met bijlagen.
425
Van Bengalen aan Batavia,
1746.
 
976
Van Surat aan Batavia en Patria,
1774.
 
881
Van Tutukorijn [Tuticorin] aan Batavia,
1770.