Provisional Inventory of the Archives of the VOC Establishments Malabar, Coromandel, Surat and Bengal and Legal Successors (so - called "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Description of the Subordinate Components

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

10.   Justitie

10.10    Diversen.
3
1665 - 1695.
 
18
1682 - 1714.
 
47
1695 - 1736.
 
57
1700 - 1705.
 
78
1713 - 1728.
 
- - -
1714 - 1716.
 
Zie: inv. nr. 80 (onder 10.5).
81
1714 - 1716.
 
83
1714 - 1766.
 
89
1715 - 1726.
 
108
1718 - 1725
 
128
1723 - 1724.
 
146
1726 - 1731.
 
Opschrift: Crimineel Rol boek .
219
1735 - 1736.
 
237
1736 - 1741.
 
238
1736 - 1742.
 
Opschrift: "Geextendeerde senten[tien?]".
245
1737.
 
254
1737 - 1740.
 
285
1739 - 1740.
 
297
1740.
 
380
1744.
 
Opschrift: "Papieren ... de zaak van 't ... Cannanoors opperhooft den oppercoopman Jacob ...".
- - -
1744 - 1752.
 
Zie: inv. nr. 405 (onder 10.2).
- - -
1746 - 1749.
 
Zie: inv. nr. 431 (onder 10.5).
530
1751 - 1785.
 
Opschrift: "Approbatien op crimineelen vonissen".
548
1752 - 1760.
 
556
1753 - 1754.
 
571
1754 - 1754.
 
577
1754 - 1767.
 
583
1755 - 1756.
 
599
1756 - 1763.
 
- - -
1757 - 1760.
 
Zie: inv. nr. 615 (onder 10.5).
636
1759 - 1760.
 
646
1759 - 1762.
 
- - -
1760 - 1768.
 
Zie: inv. nr. 666 (onder 10.5).
- - -
1761 - 1764.
 
Zie: inv. nr. 690 (onder 10.5).
697
1761 - 1791.
 
Opschrift: "... geextendeerde, gecondemneerde cententieen".
- - -
1764.
 
Zie: inv. nr. 750 (onder 10.5).
752
1764.
 
Opschrift: "Copia schriftuur, ingedient door den Gew. Commandeur Weyerman en de Secunde Sweers".
- - -
1765 - 1770.
 
Zie: inv. nr. 782 (onder 10.5).
- - -
1768 - 1788.
 
Zie: inv. nr. 849 (onder 10.2).
- - -
1768 - 1782.
 
Zie: inv. nr. 850 (onder 10.2).
903
1771.
 
Opschrift: "Justitieele Papieren en verklaringen van diverse persoonen uijt de Militie van Cranganoor alhier verhoort Ende in Poliycken Raade afgemaakt".
973
1744.
 
- - -
1778 - 1780.
 
Zie: inv. nr. 1095 (onder 10.5).
1144
1780 - 1785.
 
1171
1781 - 1784.
 
1181
1782.
 
Opschrift: "Papieren raakende de zaak van Kadail Pedro"; bevat een tekst op palmblad.
- - -
1784 - 1788.
 
Zie: inv. nr. 1230 (onder 10.5).
- - -
1786 - 1791.
 
Zie: inv. nr. 1279 (onder 10.5).
1357
1790.
 
Opschrift: "Papieren betreffende den geweesenen dienaar van den Heer Fiskaal, den Toepas Bastiaan De Costa die in de ketting geklonken is".
1370
1790 - 1793.
 
1375
1791.
 
1381
1791.
 
Opschrift: "Diverse Sekreete gesep[ar]eerde papieren".
- - -
1791 - 1794.
 
Zie: inv. nr. 1395 (onder 10.2).
- - -
1792 - 1795.
 
Zie: 1412 (onder 10.2).
1464
1795.
 
Opschrift: "Protocol van Notarieele actens en instrumenten gehouden bij den eersten gezwoorene clerq van Polietsie te Koetsiem Schacht".
1485
1796 - 1799.
 
Opschrift: "Diverse Papieren gehoorende tot de Justitie".
- - -
1798 - 1800.
 
Zie: inv. nr. 1502 (onder 10.3).
1514
1800.
 
Opschrift: "Proces Papieren van Domingo De Rozario Gonsalvez contra de [?] Saraf Baba Sanay".
1534
1800 - 1801.
 
Opschrift: "Crimineele Protokol".
1536
1801.
 
1538
1801.
 
Opschrift: "[Pap]ieren [v]an kleene Diefstallen en Andere misdaaden".
- - -
1796 - 1797.
 
Zie: inv. nr. 1672 (onder C. Archivalia van het VOC - kantoor Surat (te Surat) en rechtsopvolgers, 1).