Provisional Inventory of the Archives of the VOC Establishments Malabar, Coromandel, Surat and Bengal and Legal Successors (so - called "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Description of the Subordinate Components

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

11.   Weeskamer

11.3   Extract resoluties.
660
1760 - 1766.
 
Bevat ook andere stukken van of betreffende de weeskamer.
1325
1788 - 1793.
 
1587
1804 - 1808.