Provisional Inventory of the Archives of the VOC Establishments Malabar, Coromandel, Surat and Bengal and Legal Successors (so - called "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Description of the Subordinate Components

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

11.   Weeskamer

11.8   Diversen.
435
1746 - 1747.
 
611
1757 - 1758.
 
630
1758 - 1766.
 
- - -
1760 - 1766.
 
Zie: inv. nr. 660 (onder 11.3).
Opschrift: "Extracten Resolutie Transporten Rapport".
662
1760 - 1765.
 
665
1760 - 1766.
 
792
1766.
 
797
1766.
 
Opschrift: "Brieven en Extracten van diverse comptoirs voor de weesmeesteren".
825
1767 - 1768.
 
831
1767 - 1784.
 
949
1772 - 1781.
 
997
1775.
 
Opschrift: "Diverse Orders voor de Weeskamers te Cochim".
999
1775.
 
Opschrift: "... [Instructie?] voor Weesmeesteren het ge[bed?] voor Gemelde College, Eed voor weesmeesteren en Secretaris Als Meede Instructie op het Zegel papier".
1065
1777 - 1778.
 
1100
1779.
 
1153
1781.
 
Opschrift: "Brieven en Papieren gehoorende tot den Boedel van de overleedene Engelsche Kapitain Presscott".
1183
1782.
 
Opschrift: "Instructie voor De Ede. Weestmeesteren".
1210
1783 - 1785.
 
1227
1784 - 1786.
 
1228
1784 - 1787.
 
Opschrift: "Quitantie Bondel".
1324
1788 - 1792.
 
Opschrift: "Klad Quitantie".
1326
1788 - 1793.
 
Opschrift: "Aankomende Brieven van Batavia".
1327
1788 - 1793.
 
1343
1789 - 1790.
 
1373
1790 - 1801.
 
1483
1796 - 1798.
 
Opschrift: "Misselanium".
1484
1796 - 1798.
 
1486
179601799.
 
Opschrift: "Aankomende Brieven".
1520
1800 - 1801.
 
1529
1800 - 1801.
 
Opschrift: "Ontvangst Aanteekening Boekje".
1546
1801 - 1803.
 
Opschrift: "Ingekoomene Papieren van de Debiteurs van de Weeskamer te Cochim".
1550
1802.
 
Opschrift: "Diverse Papieren weg.s de Jonge Juff.w Cornelia Elisabeth Vogd door haar stiefvader de heer Majoor De Can aan de Weeskamer ingedient".
1554
1801 - 1807.
 
1558
1803.
 
1562
1803.
 
Opschrift: "Dieverse Papieren als Brieven & Bijlagen van wegens de Pupillen Adriaan Reinier & Johan Jacob Weinsheimer ond.r dato Laasten December 1803 door de weeskamer van Cochim naar Batavia aan Hun Hoog Edelheeden de weeskamer aldaar versonden in Triplo".
1569
1804.
 
Opschrift: "Transport & verdere Papieren van de Executeuren der overleedene Secretaris Abrh.m Gerrit v.d. Sloot".
1571
1804.
 
Opschrift: "Inventaris".
1572
1804.
 
1575
1804.
 
Opschrift: "Aantooning der Pupillen & Deelhebbers van de Weeskamer te Cochin C.S. sub dato 30 Juny A.o 1804 Nevens een geleide briefje Aan Den Heer Thomas Flouwer".
1577
1804 - 1805.
 
Opschrift: "Misselanium".
1584
1804 - 1807.
 
Opschrift: "Borgtogt Bondel".
1586
1804 - 1807.
 
1588
1805.
 
Opschrift: "Inventaris Bondel".
1589
1805.
 
Opschrift: "Afgaande & aankomende brieven van en aan den Heeren Flower, Lunel, Bos en den Heer President Dirksz".
1592
1805 - 1807.
 
Opschrift: "Inventaris Bondel".
1593
1806.
 
Opschrift: "Brieven en Bijlagen van wegens de Pupillen Adriaan Reinier en Jan Jacob Weinsheimer onder dato 31 Maart 1806 door de Weeskamer van Cochin naar Batavia verzonden aan Hun Hoog Edelheeden, En de weeskamer aldaar".
1596
1806 - 1808.
 
1601
1807 - 1808.
 
Opschrift: "Contra Cassa Boek van de agterstallige Intrepen [?] onder de Debiteuren van de Weeskamer".