Provisional Inventory of the Archives of the VOC Establishments Malabar, Coromandel, Surat and Bengal and Legal Successors (so - called "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Description of the Subordinate Components

A   Archief van het VOC - kantoor Malabar (te Cochin) en rechtsopvolgers

13.   Nog niet geïnventariseerde stukken
2A - B
1664 - 1699.
 
10
1680.
 
12
1680 - 1681.
 
13
1680 - 1690.
 
15
1681.
 
17
1681 - 1685.
 
23A - B
1687 - 1735.
 
26
1688 - 1692.
 
33
1691 - 1692.
 
41
1694.
 
44
1694 - 1779.
 
50
1697.
 
58
1700 - 1709.
 
Bevat stukken in Portugees.
61
1701 - 1708.
 
Bevat een groot aantal stukken in Portugees.
74A - C
1710 - 1719.
 
79
1714.
 
90
1716.
 
96
1716 - 1717.
 
101
1717.
 
102
1715 - 1717.
 
103
1717.
 
115
1720 - 1729.
 
116
1720 - 1730.
 
118
1721 - 1723.
 
142
1726.
 
Bevat stukken in Frans.
143
1726 - 1728.
 
149
1727.
 
153
1729.
 
154
1729.
 
Opschrift: "Papieren en geschriften van en aan gecommiteerdens bij 't verongelukte schip den Sammaritaan".
165
1730 - 1734.
 
171
1731.
 
173
1731 - 1734.
 
175
1732.
 
Opschrift: "Conferentie gehouden met de Mallabaarse koningen en vorsten".
184
1732.
 
186
1732 - 1736.
 
191
1733.
 
196
1733.
 
198
1733.
 
Opschrift: "Rapport van de .. Jacob de Jong, Abraham de Welle, Cornelis van Neeckere, 1733, nopens d'Examinatie en bevindinge van de zaken en de verschillen der kerk van St. Louis de Chris ... toepassen en visschers ter ene, en Las[corijns] ter andere zijde, gevolge van een ...".
202
1743.
 
210
1734 - 1750.
 
217
1735.
 
220
1735 - 1739.
 
224
1736.
 
231
1736.
 
Opschrift: "Rapport van den Capitain der Lascorijns Isaac Isaacsz. en ondertolk Balthazar den Brouwer 1736 ... wegens hunne verrigtinge op Mangatti ..".
241
1737.
 
255A - B
1737 - 1751.
 
257
1738.
 
260
1738.
 
Opschrift: "Berigt van den onderkoopman en P. Fiscaal Casparus d'Jong, wegens gedaane enquette ... schip Noordwolfsbergen ... angrease Rovers ...".
277
1739.
 
295
1740.
 
Opschrift: "Diverse Rapporten, Relaesen, Requesten, Vertogen".
296
1740.
 
304
1740 - 1741.
 
306A - D
1740 - 1744.
 
321
1741.
 
Opschrift: "Instructien".
322
1741.
 
328
1741.
 
Opschrift: "Rapport van Colletje" [Colachel].
347
1742.
 
Opschrift: "Statuten van Batavia".
351
1742.
 
381
1744.
 
387
1744.
 
402
1744 - 1747.
 
409
1745.
 
419A - D
1745 - 1749.
 
432
1746 - 1750.
 
Opschrift: "Acte Boek".
437
1747.
 
Opschrift: "Papieren Rakende de door Angrease Rovers Genomene Boods Zwijndrecht en Coilan, 1747, soo mede die van den sold. Hendrik Meur van W[?]oeningen".
452
1747 - 1767.
 
Opschrift: "Quitantie Bo[ek]".
465
1748 - 1749.
 
489
1749 - 1754.
 
497
1750.
 
Opschrift: "Zegelordre Bondel".
506A - C
1750 - 1754.
 
520
1751 - 1752.
 
Opschrift: "Afgaande Factuur".
532
1752.
 
Opschrift: "Reglement op de verk. aan Dienaaren en het gebruik".
541
1752.
 
Bevat stukken in Arabisch.
542
1752.
 
543
1752 - 1753.
 
555
1753 - 1754.
 
557
1753 - 1755
 
Opschrift: Circulaire papieren gehorende tot de...".
558
1753 - 1755.
 
565
1742 - 1760.
 
Opschrift: "Artikel brieven van de geoctroyeerde Nederlandsche Oost - Indische Compagnie bij de Hoog Mogende Heeren Staaten Generaal Der VerEenigde Nederlanden".
581
1755 - 1756.
 
Opschrift: "Bijboek [?] van Cranganoor" [Cranganur].
590
1755 - 1759.
 
610
1757.
 
621
1758.
 
637
1759 - 1760.
 
649
1759 - 1769.
 
Opschrift: "Instructie Bondel".
651
1760.
 
661
1760 - 1764.
 
663
1760 - 1765.
 
Bevat een groot aantal stukken met dezelfde tekst in Nederlands, Portugees en Malayalam.
667
1760 - 1769.
 
Opschrift: "Quitantieboek".
675
1761.
 
680
1761 - 1762.
 
689
1761 - 1764.
 
691
1761 - 1769.
 
Opschrift: "Rapport van den Jaarlijksen opneem van 's Comps thuijnen en ... tot Paponettij [Pappinivattam], 1761 - 1769, door de Commissianten en den adsistent Hendrik ...".
695
1761 - 1779.
 
705
1762.
 
Opschrift: "Rapport van den Boomteller: Hendrik Meulman en den Jong tolk Barend Bles die des Comps. Thuinen en Landerijen in de Limieten tot Chettua [Chatwai] hebben opgenomen, 1762, waaragter geannexeert sijn de verbandschriften van de Landerijen die successievelijk aldaar ter beneficie sijn afgegeven".
711
1762 - 1763.
 
Opschrift: "Principaal Dispens Journaal".
718
1763.
 
720
1763.
 
Gepubliceerd in: Verhaal van den nabab Aider Alij Chan van 1763(Selections from the Records of the Madras Government. Dutch Records, nr. 5) (red. P. Groot) (Madras, 1908)
722
1763.
 
724
1763 - 1764.
 
Opschrift: "De Bijboekje[s?] van de Ammonitie".
734
1763.
 
Opschrift: "Papieren raakende de secreete Bedenkinge van de Inginieurs".
747
1764.
 
Opschrift: "Diverse orders voor het negotie Compt[oir?] van Europa en Batavia".
749
1764.
 
753
1764 - 1765.
 
Opschrift: "Pricipaal Alphabeth".
756
1764 - 1765.
 
Opschrift: "Rapporten weegens [?] Dagelijkse Verrichtingen te Couchim".
760
1764 - 1767.
 
763
1764 - 1769.
 
764
1764 - 1777.
 
Opschrift: "Afgaande circulaire brieven" .
779
1766 - 1768.
 
Opschrift: "Rapporten wegens Dagelijkse verrichtingen te Cochin".
781
1765 - 1769.
 
784
1765 - 1771.
 
Opschrift: "Wisselboek".
796
1766.
 
Opschrift: "Origineele Ingediende Berigten door de Commissianten Raakende Secreete Instructie".
789
1766.
 
Opschrift: "Formulier van Eede".
801
1766.
 
806
1766 - 1767.
 
Opschrift: "De Bijboekje van de Equipagie".
809
1766 - 1767.
 
814
1767.
 
Opschrift: "Reglement omtrend de Bevordering der Dienaaren".
822
1767.
 
823
1767 - 1768.
 
Opschrift: "Negotie grootboek".
827
1767 - 1768.
 
Opschrift: "Dispens specifikatie Reekeningen".
832
1768.
 
Opschrift: "Koutchuijnse Specifikatie Reekenings".
840
1768.
 
842
1768.
 
Opschrift: "Instructies [?] voor de Hoofdofficieren ter zee enz.".
846
1768 - 1769.
 
Opschrift: "Aantekeningen Boekje".
848
1768 - 1773.
 
852
1768 - 1769.
 
Opschrift: "Copia Civile Protokol Stukken".
862
1769 - 1770.
 
864
1769 - 1770.
 
865
1760 - 1770.
 
Opschrift: "Aankomende Facturas".
867
1769 - 1771.
 
870
1769 - 1773.
 
871
1769 - 1775.
 
Opschrift: "Declaratie van kosten".
872
1769 - 1778.
 
Opschrift: "Negotie verk[laringen]".
875
1769 - 1785.
 
Opschrift: "Quitantie Bondel".
880
1770.
 
888
1770 - 1771.
 
Opschrift: "Cranganoorse Specificatie Reeckenings".
898
1770 - 1772.
 
Opschrift: "Restant memorie der Buijten Comptoi[ren]".
899
1770 - 1774.
 
906
1771.
 
907
1771.
 
914
1771 - 1772.
 
Opschrift:"Aankomende Factures".
916
1771 - 1772.
 
Opschrift: "Klijn ...".
917
1771 - 1772.
 
920
1771 - 1782.
 
935
1772 - 1774.
 
Opschrift: "Aantekeningen Boekje voor 't Negotie Comptoir".
936
1772 - 1773.
 
Opschrift: "Aantekening Boekje van het geene ...".
946
1772 - 1777.
 
Opschrift: "Acteboek".
954
1773.
 
Bevat stukken in Malayalam.
955
1773.
 
Opschrift: "Winkel Reekenings".
964
1773 - 1774.
 
Opschrift: "Winkel Reekenings".
965
1773 - 1774.
 
970
1773 - 1788.
 
974
1774.
 
Opschrift: "Papieren rakende Calage Porboe".
982
1774.
 
Opschrift: "Copia advisen van Souratte voor Cochim".
987
1774 - 1775.
 
988
1774 - 1775.
 
Opschrift: "Notitie der Kost Geld en Emolumenten".
991
1774 - 1775.
 
994
1774 - 1775.
 
996
1775.
 
1000
1775.
 
1002
1775.
 
Opschrift: "Soerats Advijs voor Cochim".
1005
1775 - 1776.
 
1007
1775 - 1776.
 
Opschrift: "Principaal Dispens Journaal".
1008
1775 - 1776.
 
Opschrift: "Copias Advisen van Colombo".
1009
1775 - 1776.
 
1011
1775 - 1776.
 
1021
1780.
 
Opschrift: "Sekreete Instructie[n] ... Kranganoor [Cranganur]en ... en Aykotta".
1023
1775 - 1776.
 
1024
1775 - 1776.
 
1027
1775 - 1776.
 
1030
1775 - 1778.
 
1032
1775 - 1780.
 
1035
1776.
 
1042
1776 - 1777.
 
1044
1776 - 1777.
 
1047
1776 - 1777.
 
1055
1777.
 
Opschrift: "Diverse Papieren gehorende tot de Secreete Zaken".
1066
1777 - 1778.
 
1068
1789.
 
Opschrift: "Copia gemeene Rescriptie naar Bengalen".
1072
1777 - 1779.
 
Opschrift: "Sp[ecificatie?] Rekken[ing] van 't Camp [Aicotta]".
1074
1777 - 1779.
 
1078
1778.
 
1080
1778.
 
1085
1778 - 1779.
 
1092
1778 - 1779.
 
Opschrift: "Aantekeningen Boekje voor de Negotie papieren".
1093
1778 - 1779.
 
Opschrift: "Aantekening Boekje".
1094
1778 - 1780.
 
Opschrift: "Afg[aande] Factuuren".
1097
1778 - 1794.
 
1101
1779 - 1780.
 
Opschrift: "Bijboek van 't Camp te Aijcotta".
1106
1779 - 1780.
 
Opschrift: "Bijboek van de Ongetaxeerde Goederen".
1117
1779 - 1785.
 
Opschrift: "Minuut Losse Papieren voor Batavia".
1125
1780.
 
1132
1780 - 1781.
 
Opschrift: "Bondel Rapporten".
1135
1780 - 1781.
 
Opschrift: "Specificatie Reekeningen van d'Equipagewerff Kuijpers Winkel Scheeps Timmerwerff Houtthuijn".
1136
1780 - 1781.
 
Gepubliceerd in: Uittreksels uit de algemeene transports van de jaren 1743, 1761 en 1780 (Selections from the Records of the Madras Government. Dutch Records, nr. 9) (red. P. Groot) (Madras, 1909)?
1138
1780 - 1781.
 
1142
1780 - 1784.
 
1149
1780 - 1795.
 
Opschrift: "Inlands Akte Boek".
1152
1681 - 1700.
 
Opschrift: "Memorien Ordres en Instructien".
1156B
1763 - 1781.
 
1158
1781.
 
- - -
1781 - 1782.
 
Zie: inv. nr. 1161 (onder 12.11).
1162
1781 - 1782.
 
1164
1781 - 1782.
 
Opschrift: "Afgaande Brieven naar Sarder Chan en Izaak Surjon".
1166
1781 - 1782.
 
Opschrift: "Caab Commorijn Boeken".
1186
1782 - 1783.
 
Opschrift: "Bijboek van het Kamp te Aijkotta".
1188
1782 - 1783.
 
Opschrift: "Bijboeken van de Arthillerije en Kruijt Moolen".
1189
1782 - 1783.
 
Opschrift: "Bijboeken van de Equipage - werff, Kuypers - winkel, Scheeps - Timmerwerff en Houtthuijn".
1193
1782 - 1783.
 
1198
1782 - 1785.
 
Opschrift: "Licensie Boek der Smalle Handelaars".
1199
1782 - 1794.
 
1202
1783.
 
1206
1783 - 1784.
 
Opschrift: "Quitantie Bondel".
1220
1784 - 1785.
 
Opschrift: "Specificatie Reekening van de Arthillerij Kruitmolen".
1241
1785 - 1786.
 
Opschrift: "Kopij Kolombose advisen".
1242
1785 - 1786.
 
Opschrift: "Specificatie Reekening van de Equipage werff Kuijpers winkel, Houtthuijn in [en?] de scheepstimmerwerff".
1243
1785 - 1786.
 
Opschrift: "Winkel Reekenings".
1247
1785 - 1786.
 
1257
1785 - 1789.
 
1273
1786 - 1787.
 
Opschrift: "Kranganoorsche Specifikaatsie Reeckening".
1274
1786 - 1787.
 
Opschrift: "Aankoomende Factuurs".
1280
1786 - 1795.
 
Opschrift: "Reekening Courant van den Koning van Kosiem".
1286
1787.
 
Opschriften: "Specifikatie van de Arthilleri", "Alphabeth van de Arthillerije".
1300
1787 - 1800.
 
Opschrift: "[R?]eekening".
1301
1788.
 
1319
1788 - 1789.
 
1331
1788 - 1794.
 
Opschrift: "Quitanties".
1344
1789 - 1790.
 
1351
1789 - 1793.
 
Opschrift: "Bondel Reekenings".
1356
1790.
 
1359
1790.
 
1360
1790.
 
1371
1790 - 1794.
 
Opschrift: "Memorie van het versch[onkene?]".
1372
1790 - 1799.
 
1392
1791 - 1792.
 
Opschrift: "Aankomende Factura".
1394
1791 - 1792.
 
Opschrift: "C[?] ... tie ... Bondel".
1405
1792 - 1793.
 
1406
1792 - 1793.
 
Opschrift: "Bijboek van de Arthillerij en Kruitmoolen".
1408
1792 - 1793.
 
Opschrift: "Projekt [?] Boek".
1410
1792 - 1793.
 
1421
1793.
 
1422
1793.
 
1426
1793 - 1794.
 
Opschrift: "Specifikaatsie Reekeningen van de Equipagen Kuiperswinkel, Houtthuinen en scheepstimmerwerff".
1427
1793 - 1794.
 
Opschrift: "Bijboek van de Arthillerie en Kruitmoolen".
1428
1793 - 1794.
 
Opschrift: "Specifikaatsie Reekeningen van de Wapenkamer en smitswinkel".
1430
1793 - 1794.
 
1435
1793 - 1794.
 
Opschrift: "Principaal Koetsiemse Specifikaatsie Boek".
1436
1793 - 1794.
 
Opschrift: "Aankoomende en Afgaande Brieven van en aan den Kapitain ter zee Simon Vaartjes zoo meede den Kapitain Pirius Muntsz".
1438
1793 - 1795.
 
1442
1794.
 
1452
1794 - 1795.
 
1453
1794 - 1795.
 
Opschrift: "Bijboek van de ongetaxeerde goederen".
1460
1794 - 1796.
 
Opschrift: "...atie".
1463
1795.
 
1492
1797 - 1802.
 
Opschrift: "Quitantsies".
1501
1798 - 1800.
 
Opschrift: "Quitantsies".
1502
1798 - 1800.
 
Opschrift: "Obigatien, quitantien, Borgtogten, Brieven van arresten, Huurcedulen [?], actens van Revocatien der voorschreeven Borgtogten, Protesten, Compromissen en Diverse actens".
1510
1800.
 
Opschrift: "Formulier Boek en Reglementen".
1512
1798 - 1800.
 
Opschrift: "Protocol van Huizen en Erven zoomeede scheepen, vaartuigen en sche[n?]kingen"; bevat teksten op palmblad.
1513
1800.
 
Opschrift: "Inventarisboek".
1515
1800.
 
Opschrift: "Protokol der geregistreerde onderhandel... koopbrief en schuldkennisse [?]".
1516
1800.
 
Opschrift: "Diverse Papieren aan de Heer Commissaris J.H. Oliphant ingedient".
1523
1800 - 1801.
 
Opschrift: "Protocol der dagelijkse verhandelingen".
1527
1800 - 1801.
 
Opschrift: "Declaratien voor kosten".
1531
1800 - 1822.
 
1537
1801.
 
Opschrift: "Protocol der dagelijkse verhandelingen".
- - -
1801.
 
Zie: inv. nr. 1539 (onder 12.18).
Opschrift: "Memoriaal & Misselanie".
1543
1801 - 1802.
 
Bevat stukken in Malayalam.
1544
1801 - 1803.
 
Opschrift: "Quitantsies".
1547
1801 - 1804.
 
Opschrift: "Quitantie".
1555
1802 - 1807.
 
Opschrift: "Ontvangstboek"; bevat stukken in Malayalam.
1580
1804 - 1805.
 
Opschrift: "Quitanties Boek".
1582
1804.
 
Opschrift: "Quitanties en Bewijsen".
1599
1807.
 
1624
Zonder datum.
 
1625
Zonder datum.
 
1626
Zonder datum.
 
1629
Zonder datum (1795?).
 
Gepubliceerd in: Catalogus van Hollandsche handschriften, brieven, en officieele stukken (Selections from the Records of the Madras Government. Dutch Records, nr. 6) (red. P. Groot) (Madras, 1909)
1631
Zonder datum.
 
1632A - E
Zonder datum.