Provisional Inventory of the Archives of the VOC Establishments Malabar, Coromandel, Surat and Bengal and Legal Successors (so - called "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Description of the Subordinate Components

B.   Archivaria van het VOC - kantoor Coromandel (te Nagapatnam/ Pulicat) en rechtsopvolgers

2.   Documentatie
Inv. nrs. 1634 - 1641 zijn omstreeks 1910 door de Landsarchvaris te Batavia aan de Britse autoriteiten in Madras gezonden.
1634
Memorie van overgave van Laurens Pit,
1663.
 
Afschrift uit 1910.
1636 - 1636A
Memories van overgave van Dirck van Cloon (1730) en Adriaan Pla (1733?),
1730 en 1773?.
 
Afschrift uit 1910.
1637
Memorie van overgave van Elias Guillot,
1738.
 
Afschrift uit 1910.
1638
Memorie van overgave van Jacob Mossel,
1744
 
Afschrift uit 1910.
1639
Memorie van overgave van Galenus Mersen,
1748.
 
Afschrift uit 1910.
1640
Memorie van overgave van Steven Vermont,
1759.
 
Afschrift uit 1910.
1641
Memorie van overgave van Pieter Haksteen,
1771.
 
Afschrift uit 1910.