Provisional Inventory of the Archives of the VOC Establishments Malabar, Coromandel, Surat and Bengal and Legal Successors (so - called "Dutch Records") (1647 - ) 1664 - 1825 ( - 1852)

Description of the Subordinate Components

D.   Archivalia van het VOC - kantoor Bengalen (te Chinsura) en rechtsopvolgers

2.   Documentatie
1686
Publicatie,
1647.
 
Incompleet.
- - -
Publicatie,
zonder datum.
 
Zie: inv. nr. 1697 (onder 1).
1704
J.C. Pieter Bort, publicatie,
zonder datum.
 
Incompleet.
1740
Arent Lybrechts, Burgelijk, rechtsgeleerd, Notariaal en Koopmans Handboek, Amsterdam,
1777.
 
1741
Groot Algemeen Historisch, Geografisch, Genealogisch en Oordeelkundig Woordenboek,
zonder datum.
 
1745
Franciscus Lievens Kersteman, Hollandsch Rechtsgeleert Woordenboek, Amsterdam,
1768.
 
1746
Diderik van Hogendorp, Verhandeling der Lyfstraffelijke Misdaaden en Haare Berechtinge, Amsterdam,
1772.
 
1747
Ulrik Huber, Heedendaegse Rechts - Geleertheyt, Amsterdam,
1776.
 
Incompleet.
1748
Hugo de Groot, Inleydinge tot de Hollandse Regts - Geleertheyt, Amsterdam,
1706.
 
Incompleet.
1749
Joost de Damhouder, Practyck in Criminele saken, Rotterdam,
1650.
 
Incompleet.
1750
Pauli G.F.P.N. Plerulae J.C. [?], Manier van Procederen ... Civiele Zaaken, Delft,
1705.
 
Incompleet.
1755
Franciscus Lievens Kersteman, Rechtsgeleerd Kweekschool, Amsterdam,
1789.
 
1756
Drie publicaties betreffende rechtspraak,
zonder datum.
 
Incompleet.
1757
Verhandeling van het Hollandsch, Zeelandsch ende Westfrieslandsch Versterfrecht, Amsterdam,
1774.
 
1758
Joannes Loenius, Decisien en Observatien, Rotterdam,
1735.
 
Incompleet.
1759
Franciscus Lievens Kersteman, Secretarij der Hollandsche Voogdijen ontslooten, Amsterdam,
1790.