Inventaris van het College van Heemraden te Batavia, (1664) 1682 - 1807 (1809)
Dwi Nurmaningsingh
(c) 2003
Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta
This finding aid is written in Dutch.
Beschrijving van het archief
Naam archiefblok:
College van Heemraden te Batavia
Heemraden
Periode:
(1664)1682 - 1807 (1809)
1682 - 1807
Archiefbloknummer:
Omvang:
2½ meter; 67 inventarisnummers
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Archiefbewaarplaats:
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Jakarta
Archiefvormers:
College van Heemraden over de landerijen van Batavia
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Het College van Heemraden in Batavia werd opgericht in 1664. Het hield zich bezig met landbezit, met de bouw, aanleg en onderhoud van wegen, bruggen, grachten, sloten, dijken en dammen en het College was verantwoordelijk voor de publieke veiligheid in het gebied. Het archief bevat resoluties en een aantal losse stukken zoals rekeningen en rapporten.