Inventaris van het College van Heemraden te Batavia, (1664) 1682 - 1807 (1809)

Beschrijving van het archief

Geschiedenis van het archiefbeheer
Het oorspronkelijke archief is veel groter geweest dan wat nu nog bewaard is gebleven. Zo ontbreken bijvoorbeeld bijna alle gerechtelijke stukken en de leenbrieven (die nog worden genoemd in de inventaris van 1732). Ook bijna alle stukken betreffende verpachtingen en de suikercultures zijn verloren gegaan. Wel is het zo dat van de verloren gegane ingekomen stukken afschriften, in de vorm van inserties voorkomen in de resoluties van de vergaderingen van het college. Voor een geschiedenis van het archief van Batavia, zie de inleiding van de inventaris van de Hoge Regering, pagina 27-29.