Inventaris van het College van Heemraden te Batavia, (1664) 1682 - 1807 (1809)

Beschrijving van het archief

Aanwijzingen voor de gebruiker

Openbaarheidsbeperkingen
Alle archiefbescheiden behorend tot het archiefblok zijn volledig openbaar.
De rechtstitel is (nog) onbekend