Inventaris van het College van Heemraden te Batavia, (1664) 1682 - 1807 (1809)

Beschrijving van het archief

Verwant materiaal

Publicaties
Ball, John, Indonesian Legal History (Chatswood, 1982)Dam, Pieter van, Beschryvinge van de Oostindisch Compagnie . F.W. Stapel en C.W.Th. van Boetzelaer eds., Rijksgeschiedkundige Publicatiën (7 delen; 's-Gravenhage 1927 - 1954)Chijs, J.A. van der Chijs, ed., Nederlandsch-Indisch Plakaatboek 1602 - 1811 (17 delen; Batavia en 's-Gravenhage 1885 - 1900)