Inventaris van het College van Heemraden te Batavia, (1664) 1682 - 1807 (1809)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

A   Stukken van algemene aard
1-4
Klad-, kopie- en minuut-resoluties.
1714, 1741 - 1744, 1807
3 banden en 1 stuk
---
1685 mei 12 - 1697 mei 15
 
Zie inv.nr. 53.
1
1714 februari 17 - 1714 maart 17
 
Fragment
2
. Getiteld "Notulen".
1741 maart 17 - 1743 juni 15
 
Kladresoluties
3
1743 maart 30 - 1744 november 7
 
4
1807 maart 18 - 1807 december 30
 
5-35
Net-resoluties, met hiaten.
1682 - 1803
33 banden
5
1682 september 9 - 1687 juli 1
 
Met indices per jaar.
6
1687 juli 29 - 1696 maart 31
 
Met marginalia.
Vanaf 22 januari 1695 zijn de resoluties niet getekend.
7
1696 mei 19 - 1702 december 30
 
Met index.
8
1703 januari 9 - 1705 april 11
 
Met index.
9
1705 april 18 - 1707 december 31
 
Met index.
10
1708 januari 14 - 1709 oktober 19
 
Met index.
11
1709 [december 9] - 1711 [maart 28]
 
12
1714 januari 6 - 1715 december 28
Met index en bladwijzer.
13
1716 januari 11 - 1717 december 18
 
Met index.
14
1718 januari 8 - 1721 januari 11
 
Met index [alleen a-j] en bladwijzer [niet volledig].
15
1721 januari 18 - 1723 april 10
 
Met index.
16
1723 juni - 1725 december 22
 
Pagina's 1-25 ontbreken.
17
1726 februari [9] - 1727 december 20
 
18
1728 - 1729
 
19
1730 - 1731
 
20
1732 - 1733
 
21
1734 - 1735
 
22
1736 - 1738
 
23
1739 - 1741
 
24
1742 maart 3 - 1744 december 23
 
25
1745 - 1746
 
---
1747 januari 7 - 1748 december 28
1 band
Net-resoluties.
Zie inv. nr. 65 Aanvullingen 2006-2007.
26
1749 - 1750
 
27
1751 januari 30 - 1752 december 23
 
---
1753 januari 6 - 1754 december 28
1 band
Net-resoluties.
Zie inv. nr. 64 Aanvullingen 2006-2007.
28
1755 - 1756
 
---
1757 januari 15 - 1758 december 28
1 band
Net-resoluties.
Zie inv. nr. 59 Aanvullingen 2006-2007.
29
1759 - 1762
 
30
1763 - 1767
 
31
1768 - 1771
 
32
1772 - 1773
 
33
1774 januari 29 - 1775 december 23
 
34
1778 januari 17 - 1779 december 29
35
1780 februari 5 - 1781 december 24
 
36
1782 januari 12 - 1784 december 29
 
37
1789 maart 4 - 1791 december 31
 
38
1795 januari 21 - 1795 december 23
 
39
1796 - 1798
 
40
1802 juli 21 - 1803 augustus 10
 
41-48
Bijlagen bij de resoluties.
1685 - 1807
5 banden, 1 omslag en 3 stukken
De bijlagen zijn meestal ingekomen rekesten en extract-notulen van de Raad van Indië.
41
1685 januari 10
 
Fragment
42
1705 oktober 3 - 1715 oktober 5
 
Niet volledig, gepagineerd 69-80, 93-96, 179-280, 394-401, 410-652.
---
1737 juni 22
 
Zie inv. nr. 63 Aanvullingen 2006-2007.
---
1747 februari 4 - 1747 december 9
 
Zie inv. nr. 66 Aanvullingen 2006-2007.
---
1747
 
Zie inv. nr. 61 Aanvullingen 2006-2007.
43
1801 januari 19 - 1801 januari 28
3 stukken
44
1801 juni 20 - 1801 december 19
 
45
1802 april 12 - 1802 december 2
 
46
1803 januari 5 - 1803 november 5
 
47
1804 januari 25 - 1804 februari 15
1 omslag
48
1807 februari 4 - 1807 december 16
 
49
Afschriften van extract-resoluties van de Hoge Regering, 1667, 1682-1698, met chronologisch repertorium en index.