Inventaris van het College van Heemraden te Batavia, (1664) 1682 - 1807 (1809)

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

C    Aanvullingen 2006-2007
59
Net-resoluties,
1757 januari 15 - 1758 december 28
1 band
60
Korte sterkte van de ingezetenen van Batavia's Ommelanden.
1805
1 stuk
61
Rekest van Jan van Herseelen, administrateur van de Suikerpakhuizen, om toestemming voor het bouwen van een wagenhuis, 1747; Brief van B. Davend[s] en C. Moll betreffende inspectie van het maken van wegen, 1747 november 24.
1747
 
Bijlagen bij de resoluties 1747 februari 4, 1747 november 25 (fragment).
62
"Korte aantooning van den waaren staat die het Toedammen van het Cannaal van Paccadjangan zeedert diens aanbesteeding in dato 3 Junij 1793 aan het Collegie van Heemraden gekost heeft"; Overzicht van de werkelijke kosten van het afdammen van het kanaal van Paccadjangan over de periode 1793-1800.
[1800].
1 stuk
63
Rapport van eerste landmeter B. Jansz. Vonk, aan Johannes Thedens, president van het College van Heemraden, betreffende zijn bevindingen aangaande het illegaal kappen van bomen op een perceel gelegen aan de mond van de rivier Camarangan of Trousang in het Crawangse district, afschrift.
1737 juni 22
 
Bijlage bij resolutie.
64
1753 januari 6 - 1754 december 28
1 band
Net-resoluties
65
1747 januari 7 - 1748 december 28
1 band
Net-resoluties.
66
Bijlagen bij de resoluties.
1747 februari 4 - 1747 december 9
1 band
67
Repertorium op de 3 banden plakkaten en keuren berustende bij het College van Heemraden.
1619 september 7 - 1738 augustus 30
 
Nadere toegang op inv.nr. 49. De twee andere banden ontbreken.