Inventaris van het archief van de commissarissen-generaal S.C. Nederburgh, S.H. Frijkenius c.s. Van de Verenigde Oostindische Compagnie en Taakopvolgers. (Hoge Commissie) 1791 - 1799

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Besluiten
De besluiten van de Hoge Commissie, de notulen (inv.nrs. 1-3) en de diverse series resoluties (inv.nrs. 4-18), zijn chronologisch geordend. De notulen waren de besluiten die heren Nederburgh en Frijkenius gezamenlijk hadden genomen tijdens hun reis naar Batavia en hun verblijf in Kaap de Goede Hoop. De besluiten van de 'volle' commissie in Batavia werden resoluties genoemd.
Vanaf 10 december 1795 werden er ook gecombineerde vergaderingen gehouden met de Hoge Regering (inv.nr. 9). Zie voor de verdere notulen en resoluties van deze vergaderingen de inventaris van het archief van de Hoge Regering de series minuut-generale notulen (inv.nrs. 206 e.v.), net-generale notulen (inv.nrs. 379 e.v.), minuut-generale resoluties (inv.nrs.765 e.v.), net-generale resoluties (inv.nrs. 1135 e.v.) en bijlagen generale resoluties (inv.nr. 4532).
De in de vergaderingen behandelde ingekomen stukken en de daaruit voortkomende minuten van uitgaande missiven, zijn opgenomen in de serie Bijlagen (inv.nrs. 19-81).
De twee chronologische registers (in.nrs. 82-83) betreffen de marginalia van de notulen en de bijlagen bij de notulen en resoluties. Voor het systematisch zoeken naar onderwerpen en zaken in de notulen en resoluties is geen toegang beschikbaar.