Inventaris van het archief van de commissarissen-generaal S.C. Nederburgh, S.H. Frijkenius c.s. Van de Verenigde Oostindische Compagnie en Taakopvolgers. (Hoge Commissie) 1791 - 1799

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Besluiten

Resoluties
4-13
Net-generale resoluties.
1793 - 1799
10 delen
Gedeeltelijk met inserties.
De resoluties, die soms besoignes worden genoemd, hebben marginalia en zijn ondertekend.
4
1793 november 19 - 1794 juni 25
 
5
1794 juni 28 - 1794 november 10
 
6
1794 november 15 - 1795 april 11
 
7
1795 april 18 - 1795 juli 12
 
8
1795 juli 18 - 1795 december 5
 
9
1795 december 10 - 1799 januari 28
 
Betreft kopie-generale en kopie-secrete resoluties van de gecombineerde vergaderingen met de Hoge Regering.
Met bijlagen.
Resoluties 1795 december 10 niet kompleet.
---
1795 december 12 - 1796 juli 9
 
N.B. Zie inv. nr. 137 Aanvullingen 2003.
10
1796 juli 16 - 1796 december 3
 
11
1796 december 14 - 1797 mei 13
 
12
1797 mei 20 - 1798 januari 27
 
13
1798 februari 3 - 1799 oktober 9
 
14
Extract-resoluties.
1798 november
1 stuk
Fragment.
15-16
Kopie minuut-generale resoluties.
1793 - 1795
2 delen
15
1793 november 19 - 1794 augustus 30
 
Resoluties van 1794 augustus 30 niet kompleet.
16
1795 mei 2 - 1795 juli 12
 
17-18
Net-secrete resoluties.
1794 - 1798
2 delen
De resoluties, die soms besoignes worden genoemd, hebben marginalia en zijn ondertekend.
17
1794 oktober 15 - 1797 februari 17
 
18
1797 mei 6 - 1798 maart 17
 
Met bijlagen.