Inventaris van het archief van de commissarissen-generaal S.C. Nederburgh, S.H. Frijkenius c.s. Van de Verenigde Oostindische Compagnie en Taakopvolgers. (Hoge Commissie) 1791 - 1799

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Besluiten

Toegangen
82
Register op de marginalia uit de notulen.
1791 december 3 - 1793 januari 17
1 deel
83
Register van in de vergaderingen behandelende stukken.
1794 november 29 - 1797 maart 25
1 deel
(bijlagen)
De nummers bij de omschrijvingen van de stukken (526-1957) corresponderen met de nummers van de bijlagen bij de notulen en resoluties.