Inventaris van het archief van de commissarissen-generaal S.C. Nederburgh, S.H. Frijkenius c.s. Van de Verenigde Oostindische Compagnie en Taakopvolgers. (Hoge Commissie) 1791 - 1799

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Briefwisseling
De briefwisseling is onderverdeeld in algemeen (inv.nrs. 93-95), Heren Zeventien (inv.nrs. 98-99), Hoge Regering (inv.nrs. 101-107) en Buitenkantoren (inv.nrs. 108-110).
De toegangen (inv.nrs. 111-114) ontsluiten gedeeltelijk deze briefwisseling.
Zie voor de briefwisseling van de Hoge Regering met de Hoge Commissie het Archief van de Hoge Regering, inv.nrs. 3566 en 4518-4528.