Inventaris van het archief van de commissarissen-generaal S.C. Nederburgh, S.H. Frijkenius c.s. Van de Verenigde Oostindische Compagnie en Taakopvolgers. (Hoge Commissie) 1791 - 1799

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling

Algemeen
93-95
Ingekomen missiven waarop nog geen beslissing is genomen.
1791 - 1800
3 banden
93
1791 november 19 - 1799 september 12
 
Geen nummers.
94
1792 september 19 - 1800 juli 22
 
Nrs. 79-258.
95
1793 december 7 - 1794 juni 20
 
Gedeeltelijk met inhoudsopgave.
Nrs. 1-55.
96
Kopie-uitgaande missiven aan de Heren Zeventien en de inlandse vorsten.
1794 april 2 - 1795 juli 4
1 deel
---
Kopie-brieven aan het Comité tot de Oostindische Handel en Bezittingen.
1797 december 30, 1798 september 24, 1798 oktober 29, 1798 december 22; 1799 oktober 9
1 omslag
Oud Hoge Regering 4218.
97
Briefwisseling met o.a. de commissarissen ter zee en te velde. Met bijlagen.
1794 november 26 - 1799 september 12
1 band