Inventaris van het archief van de commissarissen-generaal S.C. Nederburgh, S.H. Frijkenius c.s. Van de Verenigde Oostindische Compagnie en Taakopvolgers. (Hoge Commissie) 1791 - 1799

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling

Heren Zeventien
98-99
Minuut- en kopie-uitgaande missiven.
1792 - 1797
1 band, 1 deel
98
1792 september 19 - 1797
1 band
Bijlagen
Nrs. 36-95.
99
1793 december 14 - 1797 juni 24
 
Kopie
100
. Ingekomen bijlagen.
1795 januari 20 - 1795 oktober 9
1 band
Met inhoudsopgave.
Bevat kopie-generale en secrete circulaire missiven van de Heren Zeventien aan o.a. Kaap de Goede Hoop.