Inventaris van het archief van de commissarissen-generaal S.C. Nederburgh, S.H. Frijkenius c.s. Van de Verenigde Oostindische Compagnie en Taakopvolgers. (Hoge Commissie) 1791 - 1799

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling

Hoge Regering
101-104
Kopie-uitgaande missiven.
1793 - 1799
4 delen
101
1793 november 19 - 1794 augustus 9
 
102
1794 augustus 9 - 1795 mei 9
 
103
1795 mei 27 - 1795 oktober 28
 
104
1797 juli 10 - 1799 september 12
 
105
Minuut-uitgaande missiven.
1794 april 23 - 1794 september 13
1 band
Met bijlagen.
Missive 1794 september 13 niet kompleet.
106-107
Kopie-ingekomen rekesten van de Hoge Regering.
1795 - 1798
2 banden
Met bijlagen.
106
1795 december 4 - 1797 april 17
 
Nrs. 10-103.
107
1796 maart 22 - 1798 februari 27
 
Nrs. 77-ca.119.