Inventaris van het archief van de commissarissen-generaal S.C. Nederburgh, S.H. Frijkenius c.s. Van de Verenigde Oostindische Compagnie en Taakopvolgers. (Hoge Commissie) 1791 - 1799

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling

Buitenkantoren
108
Kopie-ingekomen missiven van de raad van politie van Kaap de Goede Hoop.
1792 oktober 12 - 1794 augustus 21
1 omslag
109
Ingekomen missiven van Java's Noordoostkust.
1794 oktober 31 - 1795 maart
1 band
Met bijlagen.
110
Ingekomen missive van Banjermassing.
1799 oktober 30
1 stuk
Niet kompleet; begin ontbreekt.