Inventaris van het archief van de commissarissen-generaal S.C. Nederburgh, S.H. Frijkenius c.s. Van de Verenigde Oostindische Compagnie en Taakopvolgers. (Hoge Commissie) 1791 - 1799

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling

Toegangen
111
Repertorium op de uitgaande missiven aan de Hoge Regering, andere instellingen in Batavia en de buitenkantoren.
1792 november 19 - 1795 oktober 28
1 deel
112
Index op de uitgaande missiven.
1793 november 19 - 1794 augustus 9
1 deel
Niet kompleet.
113-114
Repertoria op de uitgaande missiven aan de Hoge Regering en de buitenkantoren.
1796 - 1799
2 delen
113
1796 september 12 - 1797 juni 12
 
Met inhoudsopgave.
114
1797 juni 27 - 1799 september 20