Inventaris van het archief van de commissarissen-generaal S.C. Nederburgh, S.H. Frijkenius c.s. Van de Verenigde Oostindische Compagnie en Taakopvolgers. (Hoge Commissie) 1791 - 1799

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Bijzondere onderwerpen
Deze rubriek beschrijft de losse stukken die in het verleden aan de reguliere, algemene series onttrokken werden of daar bewust buiten werden gelaten. Een veelvoud van het soort stukken dat hier beschreven staat, is ook te vinden in de algemene series, zoals de notulen, resoluties, bijlagen bij notulen en de generale en secrete resoluties en de diverse series briefwisseling.
115
Stukken betreffende de staat van de Compagnie.
1622 - 1806
1 band
116
Rapport betreffende de Japanse handel.
[1791]
1 stuk
Niet kompleet; einde ontbreekt.
117
Kopie-memorie betreffende het ambtgeld naar aanleiding van het plan van oud-secretaris Kraane.
na 1791
1 stuk
118
Stukken betreffende de inkomsten en uitgaven van de verpachtingen in verband met het ambtgeld, verzameld door de Gecommitteerde tot de zaken van de inlander N. Engelhard.
1792 januari 1 - 1797 december 15
1 band
119
Ingekomen kopie-resoluties van de raad van politie van Kaap de Goede Hoop betreffende behandelde rekesten.
1792 juli 26 - 1793 april 15
1 band
Nrs. 1-70
120
Lijsten van ontvangen en verzonden stukken uit en aan patria.
1792 september - 1794 november 30
1 omslag
121
Minuut-advies van raad en gezaghebber van de retourvloot J. Greeve betreffende het toelaten van de particuliere handel.
1793 februari 20
1 omslag
Met bijlagen
122
Extract-notulen van de Hoge Regering betreffende de aangehouden Franse schepen L'Esperance en La Recherche.
1793 oktober 31 - 1795 februari 17
1 band
Zie ook het Archief Hoge Regering, inv.nrs. 4090 en 4194.
123
Extracten uit missiven uit de periode 1735 - 1738 van de Heren Zeventien aan de Hoge Regering betreffende de Engelse Oostindische Compagnie.
1793 november 3
1 band
124
Extract-resoluties betreffende de defensie.
1793 november 23 - 1795 december 5
1 deel
125
Reglement betreffende anker- en hoofdgeld voor vreemde, particuliere en inlandse schepen.
[1794 juli 16]
1 stuk
Met bijlagen
126
Ingekomen missiven betreffende de salarissen van Compagnie-personeel in verband met de ambtgelden.
1794 oktober 4 - 1795 januari 17
1 band
127
Ingekomen missiven en inspectie-rapporten van F. Beynon (Bantam) betreffende passerende schepen.
1794 november 21 - 1799 oktober 6
1 band
128
Kopie-ingekomen missive van A. van Braam van Houckgeest c.s. aan de Commissie tot den directen vaart en handel op China betreffende hun werkzaamheden.
1795 januari 11
1 stuk
129
Minuut-resoluties van de commissarissen ter zee en te velde betreffende het plan tot defensie ingeval van een Franse aanval (in opdracht van de commissarissen-generaal).
1795 februari 19 - 1795 juli 15
1 band
Deze archivalia behoren tot het archief van de commissarissen ter zee en te velde.
130
Bijlage bij de resoluties houdende een plan tot verbetering van het schoolwezen.
1795 maart 7
1 stuk
131
Extract-missiven en -resoluties betreffende de suikercultuur op Java.
1795 juli 4 - 1799 februari 1
1 deel
132
Stukken betreffende de inspectiereis van Nederburgh naar Java's Noordoostkust.
1798 april 14 - 1798 april 24
1 omslag
133
Missive van P. Engelhard aan Nederburgh betreffende diens reis van Oost-Java naar Batavia.
1798 augustus 25
1 stuk