Inventaris van het archief van de commissarissen-generaal S.C. Nederburgh, S.H. Frijkenius c.s. Van de Verenigde Oostindische Compagnie en Taakopvolgers. (Hoge Commissie) 1791 - 1799

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Aanvullingen 2003
134
Kopie-brieven aan het Comité tot de Oostindische Handel en Bezittingen.
1797 december 30, 1798 september 24, 1798 oktober 29, 1798 december 22; 1799 oktober 9
1 omslag
Oud Hoge Regering 4218.
135
Stukken afkomstig van de Commissaris tot en over de Inlandse Zaken, H. Wegener.
1798
1 omslag
136
"Berigt van de heer Raad Extra Ordinair Neun op het request van de vendumeester Schultz en Bijlagen waar agter is gevoegd een schriftuur van den heer C en GG Alting daar toe relatief". Rapport van C.M. Neun betreffende een onderzoek naar de door vendumeester Schultz bij rekest ingebrachte beschuldigingen tegen de gewezen kassier van het vendukantoor Jacob van Heemskerk Heemskerk, met bijlagen.
1795 september 19
1 band
N.B."Vide verbaal 26 september 1795"
137
Net-generale resoluties.
1795 december 12 - 1796 juli 9
1 band