Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812
Louisa Balk en Frans van Dijk, medewerkenden: mw. Dra. Dwi Mudalsih, mw. Dwi Nurmaningsih, mw. Dra. Esti Kartikaningsih, mw. Dra. Euis Shariasih, mw. Isye Djumenar, mw. Iyos Rosidah, mw. Dra. Kris Hapsari, hr. Drs. Langgeng Solistyo Budi, mw. Mira Puspita Rini, mw. Drs. Risma Manurung, mw. Sutiasni, mw. Triana Widyaningrum, hr. Drs. Sunarto, hr. Syarif Usman en mw. Dra. Widiyanti
(c) 2002
Arsip Nasional Republik Indonesia, Jakarta
This finding aid is written in Dutch.
Beschrijving van het archief
Naam archiefblok:
Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers
Hoge Regering
Periode:
1612 - 1811
Archiefbloknummer:
Omvang:
500 meter
Taal van het archiefmateriaal:
Het merendeel der stukken is in het Nederlands.
Soort archiefmateriaal:
Archiefbewaarplaats:
Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
Archiefvormers:
gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers
Samenvatting van de inhoud van het archief:
Bevat generale en secrete notulen en resoluties met bijlagen, generale en secrete besognes, plakkaten, dagregisters en ingekomen en uitgaande missiven van en naar patria, instellingen en particulieren in Batavia, de buitenkantoren en inlandse vorsten.