Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Besluitvorming
Deze rubriek bevat de archiefstukken die betrekking hebben op het gehele proces van besluitvorming. De stukken in deze rubriek zijn 'algemeen' en 'seriematig' van karakter. Dat wil zeggen dat ze meer dan één onderwerp behelzen en dat de verschillende series van formeel gelijksoortige stukken chronologisch zijn gerangschikt. Een serie wordt voorafgegaan door een verzamelbeschrijving die de formele kenmerken weergeeft; de deelbeschrijvingen bevatten vaak niet meer dan een datering en een melding van afwijkende, specifieke kenmerken.
De rubriek is onderverdeeld in fases van de besluitvorming: Voorbereiding, Vaststelling, Bekendmaking en Codificering.