Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Besluitvorming

Voorbereiding
Deze rubriek bevat de beschrijving van de serie adviezen (inv.nrs. 1-16) die als voorstukken dienden voor de te nemen besluiten in de vergaderingen.
1-16
Generale en secrete adviezen van de gouverneur-generaal en de raden van Indië betreffende in de vergaderingen te behandelen zaken.
1764 - 1811
19 banden, 1 omslag
Met bijlagen. Minuut en net.
De adviezen zijn de door de gouverneur-generaal of raden opgestelde adviezen over zaken die in de vergadering behandeld zouden gaan worden. De banden met adviezen zijn chronologisch, op resolutiedatum geordend. Deze datum staat op de achterzijde van het stuk vermeld. De serie is toegankelijk via de resoluties en nader toegankelijk met de repertoria uit de rubriek Toegangen.
1
1764 april 16 - 1775 december 15
 
2
1776 april 2 - 1787 november 29
 
3
1788 oktober 21 - 1797 oktober 10
 
4
1794 juli 1 - 1794 juli 18
 
5
1799 januari 8 - 1799 december 31 en 1800 januari 24 - 1800 december 30
2 banden
6
1801 april 24 - 1801 december 15
2 banden
7
1803 januari 28 - 1803 december 27
 
8
1804 januari 13 - 1804 december 13
 
9
1805 januari 18 - 1805 december 30
2 banden
Met inhoudsopgave.
10
1807 januari 13 - 1807 december 22
 
11
1808 juli 1 - 1808 december 23
 
12
1809 januari 17 - 1809 juni 1
2 banden
13
1809 augustus 11 - 1809 december 29
 
14
1810 januari 3 - 1810 juni 25
1 omslag
15
1810 december 2 - 1811 juni 17
 
16
1811 april 30 - 1811 augustus 22