Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Besluitvorming

   Vaststelling

Generale notulen
Deze rubriek bevat de beschrijvingen van de series minuut-generale notulen (inv.nrs. 17-326), net-generale notulen (inv.nrs. 327-426) en extract-notulen (inv.nrs. 427-433).
De notulen zijn de verslagen van de vergaderingen van de Hoge Regering. Het gehele scala aan zaken dat voorvloeide uit de taken van de Hoge Regering ziet men terug in deze notulen.
De generale notulen vormden de basis voor de tekst van de generale resoluties die aan strenge vormeisen dienden te voldoen en daarom in die zin afwijken van de minder gepolijste tekst van de notulen. In de marge van de notulen staat meestal vermeld, door de marginale aanduiding N of R, of het besprokene respectievelijk de status hield van notulen of de status kreeg van resolutie. De notulen die niet tot resolutie werden verwerkt, waren de besluiten van minder importantie. De notulen komen voor in verschillende ontwikkelingsstadia, zoals minuut, net en kopie. Ook werden later wel extracten gemaakt, voor zowel intern als extern gebruik. De series zijn alle chronologisch op vergaderdatum geordend.
17-326
Minuut-generale notulen en -incidenteel- net-generale en minuut-secrete notulen.
1682 - 1810 (1811)
308 banden, 1 omslag, 1 stuk
Gedeeltelijk kopie en met bijlagen.
De serie is nader toegankelijk met repertoria beschreven in de rubriek Toegangen (inv.nrs. 2101-2247).
De minuut-generale notulen zijn de nog niet vastgestelde notulen, die ter resumptie of goedkeuring nog moesten worden voorgelegd aan de Hoge Regering. Deze goedgekeurde minuut-generale notulen vormden weer de basis voor de net-generale notulen, de definitieve versie van de notulen. De minuut-generale notulen werden met vele verbeteringen en doorhalingen op losse katernen geschreven met achterop de datum van de vergadering waarin de notulen gemaakt werden. Meestal werd alleen de rechterhelft van een pagina beschreven, terwijl de linkerhelft soms werd gebruikt voor verbeteringen, maar deze zijn ook wel boven de tekst geschreven. Later werden deze losse katernen chronologisch in een band gebonden.
Aangezien de tekst van de minuut-generale notulen vrijwel overeenkomt met die van de net-generale notulen, wordt de gebruiker geadviseerd de laatstgenoemde, beter-leesbare serie te gebruiken.
Voor intern gebruik binnen de administratie van de Hoge Regering werden soms kopieën gemaakt van de minuut-generale notulen. Deze kopie minuut-generale notulen zijn beschreven in deze serie.
De serie bevat mede notulen van gecombineerde vergaderingen van de Hoge Commissie (commissarissen-generaal) en de Hoge Regering
Zie de serie net-generale notulen (inv.nrs. 327-426) voor een aantal minuut-generale notulen.
17
1682 mei 4 - 1682 juni 6 en 1684 januari 11 - 1684 mei 24
 
18
1690 januari 3 - 1690 december 30
 
19
1694 januari 5 - 1694 december 30
 
20
1696 januari - 1696 december 31
 
21
1697 januari 4 - 1698 december
 
22
1701 januari 4 - 1701 december 30
 
23
1702 januari 3 - 1702 december 28
 
24
1707 januari - 1707 december 27
 
25
1708 [januari] - 1708 december 28
 
26
1714 januari 16 - 1715 december [24]
 
27
1718 januari [11] - 1718 december [30]
 
28
1722 januari 2 - 1722 december 29
 
29
1723 januari 5 - 1723 december 28
 
30
1725 januari 2 - 1725 december 28
 
31
1726 januari 3 - 1726 december 31
 
32
1727 januari 3 - 1727 december 21
 
33
1729 januari 4 - 1729 juni 5
 
34
1730 januari 2 - 1730 mei 30
 
35
1730 juni 2 - 1730 oktober 3
 
36
1732 januari 7 - 1732 juni 28
 
37
1732 juli 1 - 1732 december 31
 
38
1733 januari 9 - 1733 juni 30
 
39
1733 juli 1 - 1733 december 31
 
Kopie
40
1733 juli 3 - 1733 december 31
 
41
1734 januari 5 - 1734 juni 25
 
42
1735 juli 1 - 1735 december 30
 
43
1736 januari 3 - 1736 juli 31
 
44
1736 augustus 3 - 1736 december 17
 
45
1737 juli 2 - 1737 september 20
 
46
1738 januari 3 - 1738 juni 27
 
47
1738 juli 1 - 1738 december 30
 
48
1739 januari 2 - 1739 juni 30
 
Notulen 1739 juni 30 niet compleet.
49
1739 juli 3 - 1739 december 29
 
50
1740 juli 22 - 1740 november 18
 
Notulen 1740 juli 22 en 1740 november 18 niet compleet.
51
1743 juli 1 - 1743 december 30
 
52
1747 juli 3 - 1747 december 29
 
53
1749 juli 1 - 1749 december 31
 
54
1750 januari 9 - 1750 december 31
 
55
1751 januari 4 - 1751 juni 29
 
---
1779 december 14 - 1780 augustus 11
 
56
1752 januari 25 - 1752 juni 30
 
Notulen 1752 januari 25 niet compleet.
---
1752 januari 6 - 1752 januari 15
 
Zie inv. nr. 4569 Aanvullingen 2002-2007.
57
1752 juli 3 - 1752 december 30
 
58
1752 juli 3 - 1752 december 30
 
Kopie
59
1753 januari 2 - 1753 juni 29
 
60
1753 juli 2 - 1753 september 28
 
61
1754 februari 12 - 1754 mei 17
 
Notulen 1754 februari 12 niet compleet.
62
1755 juli 1 - 1755 december 31
 
63
1756 januari 15 - 1756 juni 29
 
64
1756 juli 5 - 1756 december 31
 
65
1757 januari 3 - 1757 juni 30
 
66
1758 januari 3 - 1758 juni 27
 
67
1758 juli 4 - 1758 december 30
 
68
1759 januari 11 - 1759 juni 28
 
69
1760 januari 8 - 1760 december 31
 
70
1761 januari 6 - 1761 juni 30
 
Notulen 1761 januari 6 en 1761 juni 30 niet compleet.
71
1761 juli 2 - 1761 september 25
 
72
1762 januari 5 - 1762 juni 29
 
73
1762 juli 2 - 1762 december 31
 
74
1763 januari 4 - 1763 juni 28
 
75
1763 juli 1 - 1763 december 27
 
Notulen 1763 december 27 niet compleet.
76
1764 januari 6 - 1764 april 27
 
77
1764 mei 1 - 1764 augustus 30
 
78
1764 september 4 - 1764 december 31
 
79
1765 januari 1 - 1765 augustus 29
 
80
1765 september 3 - 1765 december 31
 
81
1766 januari 3 - 1766 mei 30
 
82
1766 juni 3 - 1766 juli 22
 
Notulen 1766 juli 22 niet compleet.
83
1766 augustus 6 - 1766 oktober 31
 
84
1766 november 4 - 1766 december 31
 
85
1767 januari 5 - 1767 maart 31
 
86
1767 april 3 - 1767 juni 30
 
87
1767 juli 2 - 1767 september 30
 
88
1767 oktober 3 - 1767 december 31
 
89
1768 januari 5 - 1768 april 26
 
90
1768 mei 3 - 1768 juni 28
 
91
1768 juli 1 - 1768 september 30
 
92
1769 januari 3 - 1769 juli 31
 
93
1769 augustus 1 - 1769 december 30
 
94
1770 januari 5 - 1770 juni 29
 
95
1770 januari 5 - 1770 juni 29
 
Kopie
96
1770 oktober 2 - 1770 december 31
 
97
1771 januari 7 - 1771 juni 28
 
98
1771 mei 10 - 1771 mei 14
1 omslag
Notulen van 1771 mei 14 niet compleet.
99
1771 mei 14 - 1771 juli 30
 
100
1771 juli 1 - 1771 december 31
 
101
1771 augustus 2 - 1771 december 31
 
102
1772 januari 3 - 1772 april 28
 
103
1772 januari 3 - 1772 december 31
 
Notulen 1772 december 31 niet compleet.
104
1772 mei 1 - 1772 juni 30
 
105
1772 juli 3 - 1772 september 25
 
106
1773 januari 5 - 1773 juli 29
 
107
1773 april 2 - 1773 december 28
 
Notulen 1773 april 2 niet compleet.
108
1773 juli 1 - 1773 december 28
 
109
1773 augustus 13 - 1773 september 24
 
110
1773 oktober 1 - 1773 december 31
 
111
1774 januari 4 - 1774 april 28
 
112
1774 januari 4 - 1774 april 28
 
Kopie
113
1774 januari 4 - 1774 december 30
 
114
1774 mei 2 - 1774 juli 29
 
Notulen 1774 juli 29 niet compleet.
115
1774 mei 2 - 1774 augustus 23
 
Notulen 1774 augustus 23 niet compleet.
116
1774 juli 1 - 1774 december 31
 
117
1774 augustus 1 - 1774 september 27
 
118
1774 oktober 4 - 1774 december 31
 
119
1775 januari 3 - 1775 juni 30
 
120
1775 juli 3 - 1775 september 29
 
121
1775 juli 3 - 1775 december 29
 
122
1775 juli 3 - 1775 december 29
 
Kopie
123
1775 oktober 3 - 1775 december 29
 
Notulen 1775 oktober 3 niet compleet.
124
1776 januari 5 - 1776 maart 26
 
125
1776 april 2 - 1776 juni 28
 
Notulen 1776 juni 28 niet compleet.
126
1776 juli 1 - 1776 september 24
 
127
1776 oktober 1 - 1776 december 31
 
128
1777 januari 3 - 1777 juli 31
 
129
1777 augustus 1 - 1777 december 30
 
130
1778 januari 2 - 1778 mei
 
131
1778 januari 2 - 1778 juni 30
 
Notulen 1778 juni 30 niet compleet.
132
1778 juni 1 - 1778 juli 31
 
133
1778 november 3 - 1778 december 31
 
134
1779 januari 4 - 1779 april 30
 
135
1779 januari 9 - 1779 december 31
 
136
1779 mei 4 - 1779 juli 23
 
137
1779 augustus 6 - 1779 december 31
 
---
1779 december 14 - 1780 augustus 11
 
Zie inv.nr. 4572 Aanvullingen 2002-2007.
138
1780 januari 4 - 1780 juni 30
 
139
1780 juli 4 - 1780 september 29
 
Notulen 1780 augustus 11 - 1780 augustus 31 dubbel.
140
1780 oktober 3 - 1780 december 29
 
Notulen 1780 december 29 niet compleet.
141
1781 januari 5 - 1781 mei 31
 
142
1781 juni 1 - 1781 september 28
 
143
1781 oktober 1 - 1781 december 27
 
144
1782 januari 11 - 1782 juli 30
 
145
1782 augustus 1 - 1782 december 31
 
146
1783 januari 3 - 1783 oktober 31
 
147
1783 januari 3 - 1783 december 30
 
148
1783 november 6 - 1783 december 30
 
149
1784 januari 6 - 1784 maart 2
 
Notulen 1784 januari 6 en 1784 maart 2 niet compleet.
150
1784 maart 2 - 1784 mei 28
 
151
1784 juni 3 - 1784 augustus 31
 
152
1784 september 2 - 1784 december 31
 
153
1785 januari 7 - 1785 april 29
 
154
1785 januari 7 - 1785 juli 29
 
Kopie
155
1785 mei 6 - 1785 augustus 30
 
156
1785 augustus 2 - 1785 december 30
 
Kopie
Notulen 1785 december 30 niet compleet.
157
1785 september 1 - 1785 december 30
 
158
1786 mei 2 - 1786 augustus 29
 
159
1786 september 4 - 1786 december 31
 
160
1786 november 3 - 1787 maart 30
 
Kopie
161
1787 april 3 - 1787 juni 29
 
162
1787 juni 5 - 1787 juni 29
 
Kopie
163
1787 juli 3 - 1787 september 28
 
164
1787 oktober 1 - 1787 december 29
 
165
1788 januari 8 - 1788 maart 28
 
166
1788 januari 8 - 1788 maart 28
 
Kopie
167
1788 april 1 - 1788 juni 30
 
168
1788 april 1 - 1788 juni 30
 
Kopie
169
1788 juli 1 - 1788 september 30
 
170
1788 juli 1 - 1788 september 30
 
Kopie
171
1788 oktober 3 - 1788 december 30
 
172
1788 oktober 3 - 1788 december 30
 
Kopie
173
1789 januari 5 - 1789 april 28
 
Kopie
Notulen 1789 januari 5 en 1789 april 28 niet compleet.
174
1789 mei 1 - 1789 juli 3
 
Notulen 1789 mei 1 en 1789 juli 3 niet compleet.
175
1789 juli 3 - 1789 augustus 28
 
Notulen 1789 juli 3 en 1789 augustus 28 niet compleet.
176
1789 september 1 - 1789 december 31
 
Kopie
177
1789 september 1 - 1789 december 31
 
178
1790 januari 5 - 1790 juni 29
 
Kopie
179
1790 mei 2 - 1791 juli 1
 
Kopie
180
1790 mei 4 - 1790 augustus 31
 
Kopie
Notulen 1790 mei 4 en 1790 augustus 31 niet compleet.
181
1790 juli 2 - 1790 september 30
 
Kopie
182
1790 oktober 1 - 1790 december 31
 
Kopie
183
1791 januari 4 - 1791 april 29
 
184
1791 mei 3 - 1791 juni 30
 
185
1791 juli 1 - 1791 augustus 31
 
186
1791 september 1 - 1791 oktober 28
 
Kopie
187
1791 september 5 - 1791 oktober 28
 
Notulen 1791 september 5 niet compleet.
188
1791 november 1 - 1791 december 30
 
189
1791 november 1 - 1791 december 30
 
Kopie
190
1792 januari 3 - 1792 maart 27
 
191
1792 januari 3 - 1792 maart 27
 
Kopie
192
1792 april 3 - 1792 juni 29
 
Kopie
193
1792 april 7 - 1792 juni 29
 
194
1792 juli 2 - 1792 augustus 31
 
195
1792 juli 2 - 1792 augustus 31
 
Kopie
196
1792 augustus 2 - 1792 november 27
 
197
1792 september 4 - 1792 december 31
 
Notulen 1792 september 4 niet compleet.
198
1792 september 4 - 1792 december 31
 
Kopie
199
1793 januari 4 - 1793 april 30
 
200
1793 januari 4 - 1793 april 30
 
Kopie
201
1793 mei 6 - 1793 augustus 31
 
202
1793 mei 6 - 1793 augustus 31
 
Kopie
203
1793 september 3 - 1793 december 31
 
204
1793 september 3 - 1793 december 31
 
Kopie
205
1794 januari 3 - 1794 april 29
 
Kopie
206
1794 januari 3 - 1794 juni 30
 
Kladaantekeningen. Met agenda van zowel de vergaderingen van de Hoge Regering als de gecombineerde vergaderingen met de Hoge Commissie (commissarissen-generaal).
207
1794 mei 1 - 1794 augustus 29
 
208
1794 september 2 - 1794 december 29
 
Notulen 1794 september 2 niet compleet.
209
1795 april 2 - 1795 juli 24
 
Kopie
---
1795 juli 2 - 1795 december 30
 
Kladaantekeningen. Met agenda van zowel de vergaderingen van de Hoge Regering als de gecombineerde vergaderingen met de Hoge Commissie (commissarissen-generaal).
Zie inv.nr. 4529 Aanvullingen 2002-2007.
210
1795 september 25 - 1795 november 30
 
Notulen 1795 september 25 en 1795 november 30 niet compleet.
211
1795 oktober 2 - 1795 oktober 30
 
212
1795 december 10 - 1798 december 22
 
Betreft notulen van gecombineerde vergaderingen van de Hoge Commissie (commissarissen-generaal) en de Hoge Regering. Bevat mede minuut-secrete notulen.
213
1796 januari 2 - 1796 januari 29
 
Kopie
Bevat mede notulen van gecombineerde vergaderingen van de Hoge Commissie (commissarissen-generaal) en de Hoge Regering. Notulen van 1796 januari 29 niet compleet.
214
1796 januari 2 - 1796 maart 30
 
215
1796 januari 2 - 1796 april 30
 
Kopie
216
1796 mei 3 - 1796 augustus 30
 
Kopie
217
1796 juli 1 - 1796 december 31
 
218
1797 januari 3 - 1797 april 28
 
Bevat mede notulen van gecombineerde vergaderingen van de Hoge Commissie (commissarissen-generaal) en de Hoge Regering.
219
1797 mei 2 - 1797 juni 30
 
220
1797 juli 4 - 1797 augustus 29
 
221
1798 januari 2 - 1798 april 24
 
Notulen 1798 april 24 niet compleet.
222
1798 januari 2 - 1798 april 27
 
223
1798 mei 1 - 1798 augustus 30
 
224
1798 mei 1 - 1798 augustus 30
 
Kopie
225
1798 september 1 - 1798 oktober 30
 
226
1798 november 2 - 1798 december 31
 
227
1799 januari 3 - 1799 maart 29
 
228
1799 januari 3 - 1799 april 30
 
229
1799 april 2 - 1799 juli 30
 
230
1799 mei 3 - 1799 augustus 31
 
231
1799 september 3 - 1799 december 31
 
232
1800 januari 3 - 1800 maart 28
 
Notulen 1800 januari 3 niet compleet.
233
1800 januari 3 - 1800 april 29
 
Kopie
Bevat mede minuut-secrete notulen.
234
1800 april 18 - 1800 juni 27
 
235
1800 juli 1 - 1800 september 30
 
236
1800 juli 1 - 1800 september 30
 
Kopie
237
1800 oktober 1 - 1800 december 27
 
---
1800 december 27
(Fragment)
Gepagineerd 1405-1459.
Notulen 1800 oktober 9 niet compleet.
Zie inv. nr. 4562 Aanvullingen 2002-2007.
238
1800 oktober 1 - 1800 december 31
 
239
1801 januari 6 - 1801 maart 31
 
240
1801 januari 8 - 1801 maart 31
 
Kopie
241
1801 april 2 - 1801 mei 30
 
242
1801 april 2 - 1801 juni 30
 
243
1801 juni 2 - 1801 juli 31
 
244
1801 juli 2 - 1801 september 29
 
245
1801 augustus 4 - 1801 september 29
 
246
1801 oktober 6 - 1801 november 27
 
247
1801 oktober 6 - 1801 december 31
 
248
1802 januari 5 - 1802 april 30
 
249
1802 mei 4 - 1802 augustus 31
 
250
1802 september 2 - 1802 oktober 29
 
251
1802 november 2 - 1802 december 31
 
Bevat mede net-generale notulen 1802 december 2 - 1802 december 31.
252
1802 december 2 - 1802 december 30
 
253
1802 december 30
1 stuk
254
1803 januari 4 - 1803 februari 11
 
255
1803 februari 15 - 1803 maart 29
 
256
1803 maart 1 - 1803 augustus 30
 
Notulen 1803 april 1 - 1803 april 30 ontbreken.
257
1803 april 1 - 1803 juni 30
 
Notulen 1803 juni 30 niet compleet.
258
1803 juli 1 - 1803 augustus 30
 
259
1803 september 1 - 1803 september 30
 
260
1803 oktober 4 - 1803 december 30
 
261
1804 januari 5 - 1804 februari 28
 
262
1804 januari 5 - 1804 maart 30
 
Kopie
263
1804 januari 23 - 1804 december 18
 
264
1804 maart 1 - 1804 maart 30
 
Notulen 1804 maart 30 niet compleet.
265
1804 april 3 - 1804 mei 31
 
266
1804 april 3 - 1804 juni 29
 
Notulen 1804 april 3 niet compleet.
267
1804 juni 5 - 1804 juni 29
 
Notulen 1804 juni 5 niet compleet.
268
1804 juli 3 - 1804 september 28
 
269
1804 juli 3 - 1804 september 30
 
Kopie
270
1804 oktober 2 - 1804 december 31
 
271
1804 oktober 2 - 1804 december 31
 
Kopie
272
1804 november 23 - 1804 december 27
 
Notulen 1804 november 23 en 1804 december 27 niet compleet.
273
1805 januari 4 - 1805 februari 28
 
274
1805 januari 4 - 1805 maart 26
 
275
1805 maart 5 - 1805 maart 29
 
276
1805 april 2 - 1805 juni 28
 
277
1805 april 2 - 1805 juni 28
 
Kopie
278
1805 juli 1 - 1805 juli 30
 
279
1805 juli 1 - 1805 september 27
 
280
1805 augustus 1 - 1805 september 27
 
281
1805 oktober 1 - 1805 november 28
 
282
1805 oktober 1 - 1805 november 28
 
Kopie
283
1805 december 3 - 1805 december 30
 
284
1805 december 3 - 1805 december 30
 
Kopie
285
1806 januari 3 - 1806 maart 28
 
286
1806 januari 3 - 1806 maart 28
 
287
1806 april 1 - 1806 juni 24
 
288
1806 april 1 - 1806 juni 24
 
Kopie
Notulen 1806 juni 24 niet compleet.
289
1806 juli 1 - 1806 augustus 29
 
290
1806 juli 1 - 1806 september 30
 
291
1806 september 2 - 1806 september 30
 
292
1806 oktober 3 - 1806 december 23
 
293
1806 oktober 3 - 1806 december 30
 
294
1806 oktober 3 - 1806 december 30
 
Kladaantekeningen
Bevat mede minuut-secrete notulen.
295
1807 januari 5 - 1807 januari 30
 
296
1807 januari 13 - 1807 maart 31
 
297
1807 februari 3 - 1807 maart 31
 
Kopie
298
1807 februari 24 - 1807 maart 27
 
Notulen 1807 februari 24 en- 1807 maart 27 niet compleet.
299
1807 april 2 - 1807 juni 30
 
Notulen 1807 juni 30 niet compleet.
300
1807 april 2 - 1807 juni 30
 
Kopie
301
1807 mei 1 - 1807 mei 30
 
302
1807 juni 2 - 1807 juni 30
 
303
1807 juli 3 - 1807 juli 31
 
304
1807 juli 3 - 1807 september 29
 
305
1807 augustus 4 - 1807 augustus 28
 
306
1807 augustus 4 - 1807 september 29
 
Kopie
307
1807 september 1 - 1807 september 29
 
308
1807 oktober 2 - 1807 november 17
 
309
1807 oktober 2 - 1807 december 30
 
Kopie
310
1807 november 20 - 1807 december 30
 
311
1808 januari 8 - 1808 maart 29
 
312
1808 januari 12 - 1808 december 31
 
Kopie
Bevat mede minuut-secrete notulen.
313
1808 februari 2 - 1808 februari 26
 
314
1808 april 1 - 1808 april 29
 
Bevat mede minuut-secrete notulen.
315
1808 april 1 - 1808 juni 28
 
316
1808 april 1 - 1808 juni 28
 
Kopie
317
1808 juli 1 - 1808 juli 29
 
Notulen 1808 juli 1 niet compleet.
318
1808 juli 1 - 1808 september 27
 
319
1808 juli 1 - 1808 september 27
 
Kopie
320
1808 oktober 4 - 1808 december 31
 
321
1808 oktober 4 - 1808 december 31
 
Kopie
Notulen 1808 oktober 4 en 1808 december 31 niet compleet.
322
1809 januari 3 - 1809 januari 31
 
323
1809 januari 3 - 1809 januari 31
 
Kopie
324
1809 januari 3 - 1809 maart 17
 
Bevat mede net-generale notulen 1809 maart 3 - 1809 maart 17.
325
1809 januari 10 - 1809 april 18
 
Kopie
Met hiaten.
326
1810 januari 3 - 1810 juni 26
 
Notulen 1810 juni 26 niet compleet.
---
.
1811 januari 2 - 1811 mei 21
 
Kladaantekeningen
Zie inv.nr. 4530 Aanvullingen 2002-2007.
327-426
Net-generale notulen en -incidenteel- minuut-generale en minuut-secrete notulen.
1681 - 1808
1 omslag, 99 delen
Gedeeltelijk kopie en met bijlagen.
De serie is nader toegankelijk met repertoria beschreven in de rubriek Toegangen (inv.nrs. 2101-2247).
De net-generale notulen zijn de goedgekeurde, niet ondertekende notulen van de Hoge Regering.
Voor intern gebruik binnen de administratie van de Hoge Regering werden soms kopieën gemaakt van de net-generale notulen. De kopie net-generale notulen zijn beschreven in deze serie.
De serie bevat mede notulen van gecombineerde vergaderingen van de Hoge Commissie (commissarissen-generaal) en de Hoge Regering.
Zie de serie minuut-generale notulen (inv.nrs. 17-326) voor een aantal net-generale notulen.
327
1681 november 25 - 1682 mei 4
 
328
1703 januari - 1703 december [28]
 
---
.
1707 juli 4
 
Fragment
Zie inv.nr. 4568 Aanvullingen 2002-2007.
329
1712 januari 7 - 1712 december 29
 
330
1716 januari [7] - 1716 december [29]
 
331
1717 januari [29] - 1717 oktober
 
332
1719 januari 27 - 1719 december 30
 
333
1720 januari - 1720 december 30
 
334
1734 januari 4 - 1734 mei 4
 
Notulen 1734 januari 25 niet compleet.
335
1758 januari 3 - 1758 december 30
 
336
1760 september 2 - 1761 augustus 28
 
337
1763 januari 4 - 1763 december 31
 
338
1764 januari 19 - 1764 september 25
 
Notulen 1764 september 25 niet compleet.
339
1765 januari 15 - 1765 december 24
 
Notulen 1765 december 24 niet compleet.
340
1766 februari 27 - 1766 oktober 21
 
Notulen 1766 februari 27 en 1766 oktober 21 niet compleet.
341
1766 oktober 21 - 1766 november 21
 
Notulen 1766 oktober 21 en 1766 november 21 niet compleet.
342
1767 januari 5 - 1767 juni 30
 
343
1767 juli 2 - 1767 december 31
 
344
1768 mei 31 - 1768 september 13
 
Notulen 1768 mei 31 en 1768 september 13 niet compleet.
345
1768 september 13 - 1768 december 27
 
Notulen 1768 september 13 niet compleet.
346
1769 januari 13 - 1769 augustus 25
 
Notulen 1769 januari 13 en 1769 augustus 25 niet compleet.
347
1771 januari 8 - 1771 december 31
 
348
1772 januari 3 - 1772 december 31
 
349
1772 september 1 - 1773 augustus 30
 
350
1773 januari 5 - 1773 februari 23
1 omslag
Kopie
Met hiaten.
351
1773 januari 5 - 1773 december 28
 
352
1776 januari 5 - 1776 december 31
 
353
1780 januari 4 - 1780 december 29
 
354
1781 januari 5 - 1781 december 28
 
355
1782 januari 11 - 1782 december 31
 
356
1785 januari 7 - 1785 juni 28
 
357
1785 juli 1 - 1785 december 30
 
358
1786 januari 3 - 1786 juni 29
 
359
1786 juli 3 - 1786 december 31
 
360
1787 januari 5 - 1787 juli 31
 
361
1787 augustus 3 - 1787 december 29
 
362
1788 januari 8 - 1788 juni 27
 
363
1788 juli 1 - 1788 december 30
 
364
1789 januari 9 - 1789 juli 31
 
Notulen 1789 januari 9 niet compleet.
365
1789 augustus 3 - 1789 december 31
 
366
1791 maart 1 - 1791 april 12
 
Notulen 1791 april 12 niet compleet.
367
1792 januari 3 - 1792 juni 29
 
Met doorhalingen.
368
1792 juli 2 - 1792 december 31
 
Met doorhalingen. Voor 1793 januari 8, zie inv.nr. 375.
369
1794 januari 3 - 1794 juni 24
 
370
1794 februari 3 - 1794 april 29
 
371
1794 mei 1 - 1794 augustus 29
 
372
1794 juli 1 - 1794 december 30
 
373
1794 september 2 - 1794 december 30
 
374
1795 januari 5 - 1795 april 29
 
375
1795 februari 2 - 1795 juli 24, 1793 januari 8 en 1804 juni 5
 
Notulen 1795 maart 1 - 1795 maart 31 en 1795 mei 1 - 1795 juni 30 ontbreken. Bevat mede minuut-generale notulen 1793 januari 8 (niet compleet) en 1804 juni 5.
376
1795 maart 3 - 1795 december 30
 
377
1795 mei 1 - 1795 september 29
 
378
1795 september 1 - 1795 november 30
 
379
1795 december 10 - 1799 september 14.
 
Betreft notulen van gecombineerde vergaderingen van de Hoge Commissie (commissarissen-generaal) en de Hoge Regering.
Bevat mede net-secrete notulen.
Notulen 1799 september 14 niet compleet.
380
1796 januari 2 - 1796 mei 31
 
Bevat mede minuut-generale notulen 1796 april 30 - 1796 mei 31.
Notulen 1796 maart 1 - 1796 maart 31 ontbreken.
381
1796 januari 2 - 1796 juni 28
 
382
1796 juli 1 - 1796 december 31
 
Bevat mede een agenda van gecombineerde vergaderingen van de Hoge Commissie (commissarissen-generaal) en de Hoge Regering.
383
1797 januari 3 - 1797 juni 30
 
384
1797 juli 4 - 1797 december 29
 
385
1797 september 5 - 1797 december 29
 
386
1798 januari 5 - 1798 februari 27
 
387
1798 januari 5 - 1798 juli 31
 
388
1798 augustus 3 - 1798 december 31
 
Bevat mede notulen van gecombineerde vergaderingen van de Hoge Commissie (commissarissen-generaal) en de Hoge Regering.
389
1798 september 1 - 1799 februari 22
 
Bevat mede notulen van gecombineerde vergaderingen van de Hoge Commissie (commissarissen-generaal) en de Hoge Regering.
390
1799 januari 3 - 1799 december 31
 
Bevat mede notulen van gecombineerde vergaderingen van de Hoge Commissie (commissarissen-generaal) en de Hoge Regering.
391
1799 september 3 - 1800 februari 27
 
392
1799 september 3 - 1800 februari 27
 
Kopie
393
1800 januari 7 - 1800 december 31
 
394
1800 april 11 - 1800 juni 20
 
Notulen 1800 juni 20 niet compleet.
395
1800 september 1 - 1801 februari 28
 
396
1800 september 1 - 1801 februari 28
 
Kopie
397
1801 januari 6 - 1801 juni 30
 
398
1801 juli 2 - 1801 december 24
 
399
1801 september 1 - 1802 februari 26
 
400
1802 januari 5 - 1802 april 30
 
401
1802 maart 2 - 1802 augustus 31
 
Notulen 1802 augustus 31 niet compleet.
402
1802 maart 2 - 1802 november 30
 
403
1802 mei 4 - 1802 augustus 31
 
404
1802 september 2 - 1802 oktober 29
 
Notulen 1802 oktober 29 niet compleet.
405
1802 september 2 - 1802 december 31
 
406
1802 september 2 - 1803 januari 14
 
Kopie
407
, Notulen.
1803 januari 4 - 1803 maart 29
 
Bevat mede minuut-generale notulen 1803 februari 1 - 1803 maart 29 en net-secrete notulen 1803 maart 1 - 1803 maart 18.
408
1803 januari 4 - 1803 december 30
 
409
1803 januari 18 - 1803 februari 25
 
410
1803 september 1 - 1803 december 30
 
411
1804 maart 1 - 1804 augustus 30
 
Voor 1804 juni 5 zie inv.nr. 375.
412
1804 juni 5 - 1804 augustus 30
 
413
1804 september 4 - 1804 december 31
 
414
1805 januari 4 - 1805 juni 28
 
415
1805 januari 4 - 1805 oktober 31
 
416
1805 juli 1 - 1805 november 14
 
417
1806 januari 3 - 1806 december 30
 
418
1806 februari 1 - 1806 februari 28
 
419
1806 maart 4 - 1806 november 28
 
420
1807 januari 5 - 1807 september 22
 
Notulen 1807 september 22 niet compleet.
421
1807 februari 3 - 1807 augustus 28
 
422
1807 mei 1 - 1807 november 29
 
423
1807 september 22 - 1807 december 29
 
Kopie
424
1808 februari 4 - 1808 juni 28
 
425
1808 maart 4 - 1808 december 31
 
426
1808 juni 3 - 1808 juni 28
 
Kopie
427-433
Extract-generale notulen
1754 - 1809
6 banden, 1 omslag
De extract-generale notulen zijn uittreksels uit de net-generale notulen die meestal de notulen van één zaak betreffen. Deze extracten werden niet alleen voor eigen gebruik vervaardigd, handgeschreven en gedrukt, maar ook om de besluiten bekend te maken bij andere bestuurslichamen in Batavia, de buitenkantoren en ter algemene bekendmaking. In het laatste geval worden ze plakkaten genoemd. De serie extract-generale notulen is geen doorlopende, chronologische reeks van extracten. Indien de extracten één onderwerp betreffen, zijn ze in de rubriek Bijzondere Onderwerpen opgenomen.
427
1754 mei 31 - 1761 oktober 6
 
Gedrukt en geschreven
Vervaardigd voor de visitateur-generaal.
428
1762 januari 15 - 1769 december 12
 
Vervaardigd voor de visitateur-generaal.
429
1790 juli 23 - 1795 maart 20
 
Vervaardigd voor de visitateur-generaal.
430
1794 januari 10 - 1796 juni 21
 
431
1801 mei 26 - 1804 maart 27
 
432
1802 september 2 - 1806 september 26
1 omslag
Vervaardigd voor de visitateur-generaal.
433
1809 augustus 17 - 1809 oktober 15