Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Besluitvorming

   Vaststelling

Secrete notulen
Deze rubriek bevat de beschrijvingen van de serie minuut-secrete notulen (inv.nrs. 434-450).
De secrete notulen zijn de verslagen van de geheime vergaderingen van de Hoge Regering. Het gehele scala aan zaken dat voorvloeide uit de taken van de Hoge Regering ziet men terug in deze notulen, met de nadruk op zaken op het terrein van de defensie, corruptie en de relatie met 'vreemde' mogendheden. De secrete notulen vormden de basis voor de tekst van de secrete resoluties die aan strenge vormeisen dienden te voldoen en daarom in die zin afwijken van de minder gepolijste tekst van de notulen. In de marge van de notulen staat meestal vermeld, door (o.a.) de marginale aanduidingen N of R, of het besprokene respectievelijk de status hield van notulen of de status kreeg van resolutie. De notulen die niet tot resolutie werden verwerkt, waren de besluiten van minder importantie. De notulen komen voor in verschillende ontwikkelingsstadia: minuut en kopie.
434-450
Minuut-secrete notulen.
1781 - 1807
17 banden
Grotendeels met bijlagen. Gedeeltelijk kopie en met inhoudsopgaven.
De serie is nader toegankelijk met repertoria beschreven in de rubriek Toegangen (inv.nrs. 2101-2247). De minuut-secrete notulen zijn de niet vastgestelde secrete notulen, die ter resumptie of goedkeuring nog moesten worden voorgelegd aan de Hoge Regering. Deze goedgekeurde minuut-secrete notulen vormden weer de basis voor de net-secrete notulen, de definitieve versie van de notulen. Van deze serie zijn geen exemplaren aangetroffen. De minuut-secrete notulen werden met vele verbeteringen en doorhalingen op losse katernen geschreven met achterop de datum van de vergadering waarin de notulen gemaakt werden. Meestal werd alleen de rechterhelft van een pagina beschreven, terwijl de linkerhelft soms werd gebruikt voor verbeteringen, maar deze zijn ook wel boven de tekst geschreven. Later werden deze losse katernen chronologisch in een band gebonden. De serie bevat deels bijlagen en de notulen werden niet ondertekend door de leden van de Hoge Regering. De banden bevatten deels inhoudsopgaven. Voor intern gebruik binnen de administratie van de Hoge Regering werden soms kopieën gemaakt van de minuut-generale notulen. Deze kopie minuut-secrete notulen zijn beschreven in deze serie.
De serie bevat mede notulen van gecombineerde vergaderingen van de Hoge Commissie (commissarissen-generaal) en de Hoge Regering.
Zie de series minuut-generale notulen (inv.nrs. 17-326) en net-generale notulen (inv.nrs. 327-426) voor een aantal minuut-secrete notulen.
434
1781 november 1 - 1786 december 27
 
435
1787 januari 5 - 1789 december 29
 
436
1790 januari 8 - 1794 augustus 5
 
437
1795 mei 26 - 1797 december 29
 
438
1796 februari 8 - 1799 december 17
 
Kopie
Bevat mede notulen van gecombineerde vergaderingen van de Hoge Commissie (commissarissen-generaal) en de Hoge Regering.
439
1798 januari 23 - 1799 december 17
 
440
1800 januari 10 - 1800 december 29
 
441
1800 januari 10 - 1801 augustus 25
 
Kopie
442
1801 januari 6 - 1801 december 29
 
443
1802 januari 8 - 1802 december 28
 
444
1803 januari 21 - 1803 december 30
 
445
1805 februari 1 - 1805 mei 30
 
446
1805 juni 4 - 1805 december 30
 
447
1805 juni 18 - 1806 oktober 31
 
Kopie
448
1806 januari 10 - 1806 juni 17
 
449
1806 juni 20 - 1806 december 30
 
450
1807 januari 5 - 1807 december 30
 
Kopie