Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Besluitvorming

   Vaststelling

Generale resoluties
Deze rubriek bevat de beschrijvingen van de series minuut-generale resoluties (inv.nrs. 451-852), net-generale resoluties (inv.nrs. 853-1182) en extract-resoluties (inv.nrs.1183-1195).
De generale resoluties zijn de formele besluiten (individuele beschikkingen en besluiten van algemene aard) van de Hoge Regering. Het gehele scala aan zaken dat voortvloeide uit de taken van de Hoge Regering ziet men terug in de resoluties. De achtergronden van een besluit zijn meestal opgenomen in de resoluties, maar niet de opinies van de individuele leden van de Hoge Regering. Een aparte serie wordt gevomd door de bijlagen bij de generale resoluties (inv.nrs. 1196-1957): de ingekomen stukken die geleid hebben tot een resolutie. De series zijn alle chronologisch, op resolutiedatum, geordend. Vanaf 1808 worden de resoluties besluiten genoemd.
451-852
Minuut-generale resoluties. Gedeeltelijk kopie en met bijlagen.
1678 - 1811
400 banden, 2 pakken
De serie is nader toegankelijk met repertoria beschreven in de rubriek Toegangen (inv.nrs. 2101-2247).
De minuut-generale resoluties, die vanaf 1808 'besluiten' werden genoemd, zijn de niet vastgestelde besluiten, die ter resumptie of goedkeuring nog moesten worden voorgelegd aan de Hoge Regering. Deze goedgekeurde minuut-generale resoluties vormden weer de basis voor de net-generale resoluties, de formeel vastgestelde besluiten. De minuut-generale resoluties werden met vele verbeteringen en doorhalingen op losse katernen geschreven met achterop de datum van de vergadering waarin de resoluties genomen werden. Meestal werd alleen de rechterhelft van een pagina beschreven, terwijl de linkerhelft soms werd gebruikt voor verbeteringen, maar deze zijn ook wel boven de tekst geschreven. Later werden deze losse katernen chronologisch in een band gebonden. De minuut-generale resoluties werden niet ondertekend door de leden van de Hoge Regering. Voor intern gebruik binnen de administratie van de Hoge Regering werden soms kopieën gemaakt van de minuut-generale resoluties. De kopie minuut-generale resoluties zijn beschreven in deze serie.
Aangezien de tekst van de minuut-generale resoluties overeenkomt met die van de net-generale resoluties, wordt de gebruiker geadviseerd de laatstgenoemde, beter-leesbare serie te gebruiken.
451
1678 januari 3 - 1678 december 31
 
452
1682 januari 2 - 1682 augustus 13
 
453
1682 juni 7 - 1682 november 6
 
Kopie
454
1684 mei 26 - 1684 december 29
 
455
1685 juli 2 - 1685 december 28
 
456
1686 januari 4 - 1686 december 28
 
457
1688 januari 6 - 1688 december 31
 
458
1689 januari 11 - 1689 december 30
 
Kopie
459
1690 januari 3 - 1690 juni 30
 
460
1690 juli 9 - 1690 december 30
 
461
1691 januari 2 - 1691 september 28
 
462
1691 oktober 1 - 1691 december 31
 
463
1692 januari 4 - 1692 juni 30
 
464
1692 juli 1 - 1692 december 31
 
465
1693 januari 5 - 1693 juni 30
 
466
1693 januari 5 - 1693 december 31
 
Kopie
467
1693 juli 2 - 1693 december 31
1 pak
Niet chronologisch.
468
1694 juli 1 - 1694 december 30
 
469
1695 januari 3 - 1695 juni 28
 
470
1697 januari 4 - 1697 december 31
 
Kopie
471
1698 januari 3 - 1698 december 30
 
De eerste resoluties (van 1698 januari 1 of 1698 januari 2) niet compleet.
472
1699 januari 2 - 1699 december 29
 
473
1700 januari 5 - 1700 december 30
 
474
1701 januari 4 - 1701 december 30
 
475
1702 januari 3 - 1702 juni 27
 
476
1702 juli 3 - 1702 december 29
 
477
1703 januari 5 - 1703 juni 28
 
478
1703 juli 3 - 1703 december 28
 
479
1704 januari 3 - 1704 juni 30
 
480
1704 juli 1 - 1704 december 30
 
481
1705 januari 2 - 1705 juni 30
 
482
1705 juli 2 - 1705 december 29
 
483
1706 januari 4 - 1706 juni 30
 
484
1706 juli 2 - 1706 december 30
 
485
1707 januari 3 - 1707 juni 28
 
486
1707 juli 5 - 1707 december 30
 
487
1708 januari 3 - 1708 juni 29
 
488
1708 juli 2 - 1708 december 31
 
489
1709 januari 4 - 1709 juni 27
 
490
1709 juli 2 - 1709 december 17
 
491
1710 januari 3 - 1710 juni 30
 
492
1710 juli 1 - 1710 december 30
 
494
1711 januari 2 - 1711 juni 30
 
495
1711 augustus 10 - 1711 september 18
 
496
1712 januari 4 - 1712 juni 28
 
497
1712 juli 5 - 1712 december 30
 
498
1713 januari 3 - 1713 juni 30
 
499
1713 juli 4 - 1713 december 30
 
500
1714 januari 2 - 1714 juni 26
 
Kopie
501
1714 januari 24 - 1714 juni 26
 
502
1714 juli 3 - 1714 december 24
 
503
1714 juli 3 - 1714 december 28
 
Kopie
504
1715 januari 1 - 1715 maart 15
 
Resoluties 1715 maart 15 niet compleet.
505
1715 maart 19 - 1715 juni 28
 
506
1715 juli 2 - 1715 december 27
 
507
1716 januari 3 - 1716 juni 30
 
508
1716 juli 3 - 1716 december 31
 
509
1717 januari 5 - 1717 juni 29
 
510
1717 juli 5 - 1717 december 28
 
511
1718 juli 5 - 1718 december 31
 
512
1719 januari 3 - 1719 juni 30
 
Resoluties voorafgaand aan resoluties 1719 januari 3 niet compleet.
513
1719 juli 4 - 1719 december 31
 
514
1720 januari 2 - 1720 juni 28
 
515
1720 juli 12 - 1720 december 30
 
516
1721 januari 3 - 1721 juni 30
 
517
1721 juli 1 - 1721 december 30
 
518
1722 juli 2 - 1722 december 29
 
519
1723 januari 5 - 1723 juni 29
 
520
1723 juli 1 - 1723 december 27
 
521
1724 januari 4 - 1724 juni 29
 
522
1724 juli 3 - 1724 december 29
 
523
1725 januari 5 - 1725 juni 26
 
524
1725 januari 5 - 1725 augustus 7
 
Kopie
525
1725 juli 2 - 1725 december 28
 
526
1726 januari 3 - 1726 juni 28
 
527
1726 juli 1 - 1726 december 31
 
528
1727 januari 3 - 1727 juni
 
529
1727 juli 1 - 1727 september 30
 
530
1727 oktober 7 - 1727 december 30
 
531
1728 januari 2 - 1728 juni 29
 
532
1728 juli 5 - 1728 december 3
 
533
1729 januari 4 - 1729 juni 30
 
534
1729 juli 1 - 1729 november 25
 
Resoluties 1729 november 25 niet compleet.
535
1730 juli 3 - 1730 oktober 3
 
536
1730 oktober 6 - 1730 december 28
 
537
1731 januari 2 - 1731 april 27
 
538
1731 mei 1 - 1731 juni 29
 
539
1731 juli 2 - 1731 augustus 31
 
540
1731 september 4 - 1731 december 28
 
541
1732 juni 4 - 1732 juli 4
 
542
1732 juli 7 - 1732 augustus 30
 
543
1732 september 1 - 1732 oktober 31
 
544
1732 november 3 - 1732 december 31
 
545
1733 oktober 2 - 1733 december 31
 
546
1734 januari 4 - 1734 april 30
 
Resoluties 1734 februari 16 - 1734 maart 16 ontbreken; zie inv.nr. 547.
547
1734 februari 16 - 1734 maart 16
1 pak
548
1734 mei 7 - 1734 juli 1
 
549
1734 september 3 - 1734 december 31
 
550
1735 januari 1 - 1735 maart 30
 
551
1735 april 1 - 1735 mei 31
 
552
1735 juni 3 - 1735 juni 29
 
553
1735 september 2 - 1735 oktober 28
 
554
1735 november 1 - 1735 december 30
 
555
1736 januari 3 - 1736 februari 24
 
556
1736 februari 28 - 1736 april 27
 
557
1736 mei 1 - 1736 juni 29
 
558
1736 juli 3 - 1736 augustus 30
 
559
1736 september 3 - 1736 oktober 26
 
560
1736 november 2 - 1736 december 31
 
561
1737 januari 4 - 1737 april 30
 
562
1737 mei 3 - 1737 juni 28
 
563
1737 juli 2 - 1737 augustus 30
 
564
1737 september 2 - 1737 oktober 29
 
565
1737 november 1 - 1737 december 31
 
566
1738 januari 3 - 1738 februari 28
 
567
1738 maart 4 - 1738 april 29
 
568
1738 mei 2 - 1738 juni 27
 
569
1738 juli 1 - 1738 juli 31
 
570
1738 augustus 1 - 1738 augustus 29
 
571
1738 september 1 - 1738 oktober 31
 
572
1738 november 4 - 1738 december 30
 
573
1739 januari 2 - 1739 februari 27
 
574
1739 januari 2 - 1739 februari 27
 
Kopie
575
1739 maart 3 - 1739 april 28
 
576
1739 mei 1 - 1739 juni 30
 
577
1739 juli 3 - 1739 augustus 31
 
578
1739 september 1 - 1739 september 29
 
579
1739 oktober 1 - 1739 oktober 30
 
580
1739 november 6 - 1739 december 29
 
Resoluties voorafgaand aan resoluties 1739 november 6 niet compleet.
581
1740 januari 4 - 1740 april 29
 
582
1740 mei 3 - 1740 juni 28
 
583
1740 juli 1 - 1740 augustus 30
 
584
1740 september 1 - 1740 december 31
 
585
1741 januari 3 - 1741 maart 27
 
586
1741 april 4 - 1741 juni 30
 
587
1741 juli 3 - 1741 augustus 31
 
588
1741 september 1 - 1741 september 29
 
589
1741 oktober 2 - 1741 oktober 31
 
590
1741 november 3 - 1741 december 30
 
591
1742 januari 2 - 1742 februari 27
 
592
1742 maart 2 - 1742 april 30
 
593
1742 mei 1 - 1742 mei 31
 
594
1742 juni 1 - 1742 juli 1
 
595
1742 juli 2 - 1742 juli 30
 
596
1742 augustus 3 - 1742 augustus 31
 
597
1742 september 3 - 1742 september 28
 
598
1742 oktober 2 - 1742 december 31
 
599
1743 januari 3 - 1743 februari 26
 
600
1743 maart 1 - 1743 mei 28
 
601
1743 mei 28 - 1743 december 30
 
602
1745 mei 11 - 1745 december 14
 
603
1746 januari 4 - 1746 juni 30
 
604
1746 juli 5 - 1746 september 27
 
605
1746 oktober 4 - 1746 december 30
 
606
1747 januari 3 - 1747 juni 30
 
607
1748 januari 2 - 1748 juni 28
 
608
1748 juli 2 - 1748 december 31
 
609
1749 januari 3 - 1749 juni 27
 
610
1749 juli 1 - 1749 december 31
 
611
1750 januari 9 - 1750 juni 30
 
612
1750 juli 3 - 1750 december 31
 
613
1751 januari 4 - 1751 juni 29
 
614
1751 juli 1 - 1751 september 28
 
615
1752 januari 4 - 1752 april 28
 
616
1752 mei 1 - 1752 juli 31
 
617
1752 augustus 1 - 1752 september 29
 
618
1752 oktober 3 - 1752 december 30
 
619
1753 januari 2 - 1753 april 26
 
620
1753 mei 4 - 1753 juli 31
 
621
1753 augustus 3 - 1753 september 28
 
622
1754 mei 2 - 1754 mei 31
 
623
1754 juni 4 - 1754 juli 23
 
624
1754 augustus 6 - 1754 september 30
 
625
1754 december 3 - 1754 december 31
 
626
1755 januari 3 - 1755 april 29
 
627
1755 mei 1 - 1755 juli 28
 
628
1755 augustus 1 - 1755 oktober 24
 
629
1756 januari 2 - 1756 april 30
 
630
1757 januari 3 - 1757 mei 31
 
631
1757 juni 3 - 1757 juli 29
 
632
1757 augustus 5 - 1757 september 29
 
633
1757 oktober 4 - 1757 december 31
 
634
1758 juni 2 - 1758 september 28
 
635
1758 oktober 2 - 1758 december 30
 
636
1759 januari 11 - 1759 april 27
 
637
1759 mei 1 - 1759 juli 31
 
638
1759 augustus 2 - 1759 september 28
 
639
1759 oktober 2 - 1759 december 31
 
640
1760 januari 8 - 1760 april 29
 
641
1760 mei 9 - 1760 juli 31
 
642
1760 augustus 8 - 1760 december 31
 
Resoluties 1760 augustus 8 niet compleet.
643
1761 januari 6 - 1761 april 28
 
644
1761 mei 5 - 1761 juli 31
 
645
1761 augustus 4 - 1761 september 25
 
646
1761 oktober 1 - 1761 december 31
 
647
1762 januari 5 - 1762 mei 30
 
648
1762 juni 1 - 1762 augustus 27
 
649
1762 september 2 - 1762 december 31
 
650
1763 januari 4 - 1763 april 29
 
651
1763 mei 2 - 1763 juni 28
 
652
1763 juli 1 - 1763 augustus 30
 
653
1763 september 6 - 1763 december 31
 
654
1764 januari 6 - 1764 maart 30
 
655
1764 april 2 - 1764 juni 29
 
656
1764 juli 3 - 1764 september 25
 
657
1765 januari 11 - 1765 april 30
 
658
1765 augustus 1 - 1765 september 27
 
659
1765 oktober 1 - 1765 december 31
 
660
1766 januari 3 - 1766 maart 25
 
661
1766 april 1 - 1766 juni 30
 
662
1766 juli 1 - 1766 september 30
 
663
1766 oktober 3 - 1766 december 31
 
664
1767 januari 5 - 1767 april 28
 
665
1767 mei 1 - 1767 juli 31
 
666
1767 augustus 6 - 1767 september 30
 
667
1767 oktober 3 - 1767 december 31
 
668
1768 mei 3 - 1768 juli 29
 
669
1768 november 1 - 1768 december 31
 
670
1769 januari 3 - 1769 april 30
 
671
1769 mei 2 - 1769 juni 30
 
672
1769 juli 3 - 1769 juli 31
 
673
1769 augustus 1 - 1769 september
 
674
1769 oktober 3 - 1769 december 30
 
675
1770 januari 5 - 1770 april 27
 
676
1770 mei 1 - 1770 juni 29
 
677
1770 juli 2 - 1770 juli 31
 
678
1770 augustus 3 - 1770 oktober 30
 
679
1770 november 2 - 1770 december 31
 
680
1771 januari 7 - 1771 april 26
 
681
1771 mei 3 - 1771 juni 28
 
682
1771 juli 1 - 1771 juli 30
 
683
1771 augustus 2 - 1771 september 27
 
684
1771 oktober 1 - 1771 december 31
 
685
1772 januari 3 - 1772 april 28
 
Resoluties 1772 april 28 niet compleet.
686
1772 mei 1 - 1772 juni 30
 
687
1772 juli 3 - 1772 augustus 31
 
688
1772 september 1 - 1772 oktober 30
 
689
1772 november 3 - 1772 december 31
 
690
1773 januari 5 - 1773 april 27
 
691
1773 mei 4 - 1773 juli 29
 
692
1773 oktober 1 - 1773 december 28
 
693
1774 januari 4 - 1774 maart 29
 
694
1774 april 5 - 1774 mei 31
 
695
1774 augustus 1 - 1774 oktober 28
 
696
1774 november 1 - 1774 december 31
 
697
1775 mei 2 - 1775 juli 30
 
698
1775 augustus 4 - 1775 oktober 31
 
699
1775 november 3 - 1775 december 29
 
700
1776 mei 3 - 1776 juni 28
 
701
1776 juli 1 - 1776 augustus 29
 
702
1776 september 3 - 1776 oktober 31
 
703
1776 november 5 - 1776 december 31
 
704
1777 januari 3 - 1777 april 29
 
705
1777 augustus 1 - 1777 oktober 31
 
706
1777 november 14 - 1777 december 30
 
707
1778 mei 1 - 1778 juni 30
 
708
1778 juli 2 - 1778 juli 31
 
709
1778 augustus 4 - 1778 oktober 30
 
710
1778 oktober 2 - 1778 december 31
 
711
1779 januari 4 - 1779 maart 30
 
712
1779 juni 1 - 1779 juli 22
 
713
1779 augustus 5 - 1779 augustus 27
 
714
1779 september 6 - 1779 november 3
 
715
1779 november 5 - 1779 december 31
 
716
1780 januari 4 - 1780 mei 30
 
717
1780 juni 5 - 1780 juli 28
 
718
1780 augustus 1 - 1780 september 29
 
719
1780 oktober 3 - 1780 december 29
 
720
1781 januari 5 - 1781 april 30
 
721
1781 mei 1 - 1781 juni 29
 
722
1781 juli 2 - 1781 augustus 30
 
723
1781 september 3 - 1781 oktober 20
 
724
1781 november 1 - 1781 december 28
 
725
1782 januari 11 - 1782 april 26
 
726
1782 mei 3 - 1782 juli 30
 
727
1782 augustus 1 - 1782 oktober 29
 
728
1782 november 5 - 1782 december 31
 
729
1783 januari 3 - 1783 maart 28
 
730
1783 april 1 - 1783 mei 30
 
731
1783 juni 3 - 1783 juli 31
 
732
1783 augustus 1 - 1783 september 30
 
733
1783 oktober 3 - 1783 december 30
 
734
1784 januari 6 - 1784 maart 30
 
735
1784 april 6 - 1784 juni 29
 
736
1784 juli 2 - 1784 augustus 31
 
737
1784 september 2 - 1784 oktober 29
 
738
1784 november 5 - 1784 december 31
 
739
1785 januari 7 - 1785 maart 31
 
740
1785 april 5 - 1785 juni 28
 
741
1785 juli 1 - 1785 augustus 30
 
742
1785 september 1 - 1785 oktober 28
 
743
1786 januari 3 - 1786 februari 28
 
744
1786 maart 3 - 1786 april 28
 
745
1786 mei 2 - 1786 juni 29
 
746
1786 juli 3 - 1786 augustus 29
 
747
1786 september 4 - 1786 september 29
 
748
1791 januari 4 - 1791 maart 29
 
749
1791 april 1 - 1791 juni 30
 
750
1791 juli 1 - 1791 augustus 31
 
751
1791 september 5 - 1791 oktober 28
 
Resoluties 1791 september 5 niet compleet.
752
1791 november 1 - 1791 december 30
 
753
1792 januari 3 - 1792 maart 27
 
754
1792 april 3 - 1792 mei 31
 
755
1792 augustus 2 - 1792 september 27
 
756
1792 oktober 8 - 1792 december 31
 
757
1793 januari 4 - 1793 maart 28
 
758
1793 april 2 - 1793 mei 30
 
759
1793 juni 4 - 1793 juli 30
 
760
1793 augustus 6 - 1793 oktober 31
 
761
1793 november 1 - 1793 december 31
 
762
1794 januari 3 - 1794 januari 31
 
763
1794 maart 3 - 1794 maart 28
 
764
1795 oktober 2 - 1795 december 30
 
765
1795 december 10 - 1797 juli 7 en 1798 januari 11 - 1798 april 10.
 
Betreft resoluties van gecombineerde vergaderingen van de Hoge Commissie (commissarissen-generaal) en de Hoge Regering.
766
1796 januari 2 - 1796 februari 27
 
767
1796 maart 1 - 1796 april 30
 
768
1796 mei 3 - 1796 mei 31
 
769
1796 november 1 - 1796 december 31
 
770
1797 juli 4 - 1797 september 29
 
771
1797 oktober 1 - 1797 december 29
 
772
1798 januari 2 - 1798 maart 30
 
---
1798 april 17 - 1798 juni 12
 
Zie inv.nr. 4556 Aanvullingen 2002-2007.
773
1798 juli 3 - 1798 september 28
 
774
1798 oktober 2 - 1798 december 31
 
775
1798 november 2 - 1798 december 31
 
Betreft resoluties van gecombineerde vergaderingen van de Hoge Commissie (commissarissen-generaal) en de Hoge Regering.
Bevat mede minuut-secrete resoluties.
Resoluties 1798 november 2 en 1798 november 9 dubbel.
776
1798 november 28 - 1799 september 14
 
Betreft resoluties van gecombineerde vergaderingen van de Hoge Commissie (commissarissen-generaal) en de Hoge Regering.
Bevat mede minuut-notulen, kopie-resoluties en minuut-secrete resoluties.
777
1799 januari 3 - 1799 maart 29
 
778
1799 april 2 - 1799 juni 28
 
---
.
1799 juni 5 - 1799 september 14
 
Betreft resoluties van gecombineerde vergaderingen van de Hoge Commissie (commissarissen-generaal) en de Hoge Regering. Bevat mede minuut-secrete resoluties. Resoluties niet chronologisch.
Zie inv.nr. 4533 Aanvullingen 2002-2007.
779
1799 juli 2 - 1799 september 28
 
780
1799 oktober 1 - 1799 december 31
 
781
1800 januari 3 - 1800 maart 28
 
782
1800 april 1 - 1800 juni 27
 
783
1800 oktober 1 - 1800 december 30
 
784
1801 januari 6 - 1801 maart 31
 
785
1801 april 2 - 1801 juni 30
 
786
1801 oktober 6 - 1801 december 31
 
787
1802 januari 5 - 1802 maart 30
 
788
1802 juli 2 - 1802 september 28
 
Resoluties 1802 juli 2 niet compleet.
789
1802 oktober 1 - 1802 december 31
 
790
1803 januari 4 - 1803 maart 29
 
791
1803 april 1 - 1803 juni 30
 
792
1803 juli 1 - 1803 september 30
 
793
1803 oktober 4 - 1803 december 30
 
794
1804 februari 2 - 1804 maart 30
 
795
1804 april 3 - 1804 juni 29
 
796
1804 juli 3 - 1804 september 28
 
797
1804 oktober 2 - 1804 november 29
 
798
1805 januari 4 - 1805 maart 29
 
799
1805 april 2 - 1805 juni 28
 
800
1805 juli 1 - 1805 juli 30
 
801
1805 augustus 1 - 1805 september 27
 
802
1805 oktober 1 - 1805 december 30
 
803
1806 januari 3 - 1806 maart 28
 
804
1806 april 1 - 1806 juni 24
 
805
1806 juli 1 - 1806 september 30
 
806
1806 oktober 3 - 1806 november 30
 
807
1806 december 1 - 1806 december 30
 
808
1807 januari 5 - 1807 januari 30
 
809
1807 februari 3 - 1807 februari 26
 
810
1807 maart 3 - 1807 maart 31
 
811
1807 april 2 - 1807 april 28
 
812
1807 mei 1 - 1807 mei 30
 
813
1807 juni 2 - 1807 juni 30
 
814
1807 juli 3 - 1807 juli 31
 
815
1807 augustus 4 - 1807 augustus 28
 
816
1807 september 1 - 1807 september 29
 
817
1807 oktober 2 - 1807 oktober 30
 
818
1807 november 3 - 1807 november 27
 
819
1807 december 1 - 1807 december 30
 
820
1808 januari 8 - 1808 februari 26
 
821
1808 april 1 - 1808 mei 31
 
822
1808 juni 3 - 1808 juni 28
 
Resoluties 1808 juni 3 niet compleet.
823
1808 juli 1 - 1808 juli 29
 
824
1808 augustus 2 - 1808 september 27
 
825
1808 oktober 4 - 1808 december 31
 
826
1809 januari 3 - 1809 januari 31
 
827
1809 februari 7 - 1809 februari 28
 
828
1809 maart 3 - 1809 maart 28
 
829
1809 april 4 - 1809 april 25
 
830
1809 mei 2 - 1809 mei 23
 
831
1809 juli 7 - 1809 augustus 29
 
832
1809 september 1 - 1809 september 30
 
833
1809 oktober 5 - 1809 oktober 27
 
834
1809 november 7 - 1809 november 30
 
835
1809 december 2 - 1809 december 29
 
836
1810 januari 5 - 1810 januari 27
 
837
1810 februari 2 - 1810 februari 20
 
838
1810 maart 3 - 1810 maart 24
 
839
1810 april 4 - 1810 april 28
 
840
1810 mei 5 - 1810 mei 17
 
841
1810 juli 3 - 1810 juli 26
 
842
1810 augustus 7 - 1810 augustus 8
 
843
1810 september 4 - 1810 september 25
 
844
1810 oktober 2 - 1810 oktober 29
 
493
1810 november 3 - 1810 november 25
 
845
1810 november 3 - 1810 november 28
 
Kopie
846
1810 december 3 - 1810 december 24
 
847
1811 januari 2 - 1811 januari 22
 
848
1811 februari 5 - 1811 februari 22
 
849
1811 maart 2 - 1811 maart 25
 
850
1811 april 3 - 1811 april 30
 
851
1811 mei 8 - 1811 mei 31
 
Kopie
852
1811 mei 8 - 1811 juni 17
 
853-1182
Net-generale resoluties en -incidenteel- net-secrete resoluties.
1613 - 1810
330 delen
Grotendeels met inhoudsopgaven. Gedeeltelijk kopie.
De serie is nader toegankelijk met repertoria beschreven in de rubriek Toegangen (inv.nrs. 2101-2247).
De net-generale resoluties, die vanaf 1808 'besluiten' werden genoemd, zijn de goedgekeurde en formeel vastgestelde besluiten van de Hoge Regering. Deze serie is afgeleid van de minuut-generale resoluties. De resoluties van één vergaderdatum zijn geformaliseerd door de handtekeningen van de leden van de Hoge Regering. In de periode 1740 - 1742 en 1786 - 1797 zijn de resoluties echter grotendeels niet of summier ondertekend. De net-generale resoluties bevatten geen aparte bijlagen, maar soms zijn deze als insertie in de resolutie terug te vinden. De bij de resoluties behorende bijlagen zijn opgenomen in een aparte serie: Bijlagen bij de generale resoluties (inv.nrs. 1196 - 1957). De resoluties werden doorlopend ingeschreven in een deel. De in de delen opgenomen inhoudsopgaven hebben soms ook betrekking op in andere delen opgenomen resoluties, doordat deze delen gesplitst zijn na restauratie. Indien dit het geval is, is dat aangeven in de betreffende noten.
Voor intern gebruik binnen de administratie van de Hoge Regering werden soms kopieën gemaakt van de net-resoluties. Deze kopieën werden niet ondertekend. De kopie net-generale resoluties zijn beschreven in deze serie.
De serie bevat mede resoluties van gecombineerde vergaderingen van de Hoge Commissie (commissarissen-generaal) en de Hoge Regering.
853
1613 november 30 - 1620 oktober 1
 
Kopie
854
1620 oktober 2 - 1622 januari 26
 
Kopie
Resoluties 1622 januari 26 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 855.
855
1622 januari 26 - 1623 januari 31
 
Kopie
Resoluties 1622 januari 26 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 854.
856
1632 september 5 - 1635 januari 20
 
857
1635 januari 23 - 1637 mei [31]
 
858
1636 januari 5 - 1638 december 30
 
Kopie
859
1636 december 31 - 1638 december 30
 
860
1639 januari 3 - 1640 december 28
 
861
1641 januari 2 - 1642 december 2
 
862
1642 december 8 - 1645 mei 8
 
863
1645 mei 9 - 1648 december 22
 
Met inhoudsopgave 1645 mei 9 - 1647 augustus 27.
864
1649 januari 14 - 1650 oktober 3
 
865
1650 oktober 6 - 1652 januari 24
 
866
1652 januari 27 - 1654 januari 20
 
Met inhoudsopgave 1652 januari 27 - 1654 januari 16.
867
1654 januari 20 - 1655 december 3
 
868
1655 december - 1656 december 29
 
Met inhoudsopgave 1655 december - 1657 januari 31.
869
1657 januari 2 - 1657 december 28
 
870
1658 januari 2 - 1658 december 28
 
871
1659 januari 3 - 1659 december 23
 
872
1660 januari 5 - 1660 december 30
 
873
1661 januari 4 - 1661 december 31
 
Met inhoudsopgave 1661 januari 4 - 1661 december 19.
874
1662 januari 3 - 1662 december 30
 
875
1663 januari 5 - 1663 december 28
 
876
1664 januari 4 - 1664 december 30
 
877
1665 januari 2 - 1665 december 31
 
Met inhoudsopgave 1665 januari 2 - 1665 december 30.
878
1666 januari 5 - 1666 december 30
 
879
1667 januari 1 - 1667 december 27
 
880
1668 januari 3 - 1668 december 28
 
881
1669 januari 4 - 1669 december 27
 
882
1670 januari 3 - 1670 december 30
 
883
1671 januari 2 - 1671 december 31
 
884
1672 januari 4 - 1672 december 30
 
885
1673 januari 3 - 1673 december 29
 
886
1674 januari 2 - 1674 december 28
 
887
1675 januari 4 - 1675 december 31
 
888
1676 januari 3 - 1676 december 22
 
889
1677 januari 4 - 1677 december 31
 
890
1678 januari 3 - 1678 december 30
 
891
1679 januari 2 - 1679 december 31
 
892
1680 januari 2 - 1680 december 31
 
893
1681 januari 4 - 1681 juni 27
 
Met inhoudsopgave 1681 januari 4 - 1681 december 30.
894
1681 juli 1 - 1681 december 30
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 893.
895
1682 januari 2 - 1682 juni 3
 
Met inhoudsopgave 1682 januari 2 - 1682 december 31.
Resoluties van 1682 juni 3 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 896.
896
1682 juni 3 - 1682 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 895.
Resoluties 1682 juni 3 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 895.
897
1683 januari 5 - 1684 januari 6
 
Kopie
898
1684 januari 11 - 1684 december 29
 
899
1685 januari 2 - 1685 december 28
 
900
1686 januari 4 - 1686 december 28
 
901
1687 januari 3 - 1687 december 30
 
902
1688 januari 6 - 1688 december 31
 
903
1689 januari 11 - 1689 december 30
 
904
1690 januari 3 - 1690 december 30
 
905
1691 januari 2 - 1691 augustus 21
 
Met inhoudsopgave 1691 januari 2 - 1691 december 31.
906
1691 augustus 22 - 1691 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 905.
907
1692 januari 4 - 1692 december 31
 
908
1693 januari 5 - 1693 december 31
 
909
1694 januari 5 - 1694 augustus 19
 
Met inhoudsopgave 1694 mei 1 - 1694 december 30.
910
1694 augustus 20 - 1694 december 30
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 909.
911
1695 januari 3 - 1695 december 30
 
912
1696 januari 3 - 1696 december 31
 
Met inhoudsopgave 1696 januari 9 - 1696 december 31.
913
1697 januari 4 - 1697 december 31
 
914
1698 januari 3 - 1698 december 30
 
915
1699 januari 2 - 1699 december 28
 
916
1700 januari 5 - 1700 december 30
 
917
1701 januari 4 - 1701 december 30
 
918
1702 januari 3 - 1702 december 29
 
919
1703 januari 5 - 1703 december 28
 
920
1704 januari 3 - 1704 december 30
 
921
1705 januari 2 - 1705 juni 30
 
Met inhoudsopgave 1705 januari 2 - 1705 december 29.
922
1705 juli 2 - 1705 december 29
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 921.
923
1706 januari 4 - 1706 mei 30
 
Met inhoudsopgave 1706 januari 4 - 1706 december 30.
924
1706 juni 1 - 1706 december 30
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 923.
925
1707 januari 3 - 1707 juni 10
 
Met inhoudsopgave 1707 januari 3 - 1707 december 30.
926
1707 juni 12 - 1707 december 30
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 925.
927
1708 januari 3 - 1708 april 27
 
Met inhoudsopgave 1708 januari 3 - 1708 december 31.
928
1708 mei 1 - 1708 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 927.
929
1709 januari 4 - 1709 december 31
 
930
1710 januari 23 - 1710 december 30
 
931
1711 januari 2 - 1711 juni 11
 
Met inhoudsopgave 1711 januari 2 - 1711 december 31.
932
1711 juni [13] - 1711 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 931.
---
1711 juli 6 - 1711 december 15
 
Kopie
Zie inv.nr. 4486 Aanvullingen 2002-2007.
Niet compleet; niet chronologisch.
933
1712 januari 4 - 1712 juni 3
 
Met inhoudsopgave 1712 januari 4 - 1712 december 30.
934
1712 juli - 1712 december
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 933.
935
1713 januari 3 - 1713 juni 30
 
Met inhoudsopgave 1713 januari 3 - 1713 december 30.
936
1713 juli 4 - 1713 december 29
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 935.
937
1714 januari - 1714 mei
 
Met inhoudsopgave [1714 juni 5 - 1714 december 28].
938
1714 juni 5 - 1714 december 28
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 937.
939
1715 januari 4 - 1715 juni 25
 
Met inhoudsopgave 1715 januari 4 - 1715 december 27.
940
1715 juli 2 - 1715 december 27
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 939.
941
1716 januari 3 - 1716 juni 5
 
Met inhoudsopgave 1716 januari 3 - 1716 december 31.
942
1716 juni 9 - 1716 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 941.
943
1717 januari 5 - 1717 december 31
 
944
1718 januari 4 - 1718 december 31
 
945
1718 januari 11 - 1718 juni 28
 
Kopie
Resoluties 1718 januari 11 niet compleet.
946
1719 januari 3 - 1719 december 30
 
947
1720 januari 2 - 1720 december 30
 
948
1720 juli 19 - 1720 december 24
 
Kopie
949
1721 januari 2 - 1721 december 30
 
950
1722 januari 22 - 1722 december 29
 
951
1723 januari 5 - 1723 december 28
 
952
1724 januari 4 - 1724 december 29
 
953
1725 januari 5 - 1725 december 28
 
954
1726 januari 3 - 1726 juni 28
 
Kopie
955
1726 januari 3 - 1726 december 27
 
956
1726 juli 1 - 1726 december 31
 
Kopie
957
1727 januari 3 - 1727 december 30
 
958
1728 januari 2 - 1728 december 28
 
959
1729 januari 4 - 1729 juli 12
 
Met inhoudsopgave 1729 januari 4 - 1729 december 30.
960
1729 juli 15 - 1729 december 30
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 959.
961
1730 januari 2 - 1730 mei 30
 
Met inhoudsopgave 1730 januari 2 - 1730 december 28.
962
1730 juni 2 - 1730 december 28
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 961.
963
1731 januari 2 - 1731 juni 8
 
Met inhoudsopgave 1731 januari 2 - 1731 december 28.
964
1731 juni 12 - 1731 december 28
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 963.
965
1732 januari 3 - 1732 juni 6
 
Met inhoudsopgave 1732 januari 3 - 1732 december 31.
966
1732 juni 10 - 1732 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 965.
967
1733 januari 2 - 1733 juni 30
 
Met inhoudsopgave 1733 januari 2 - 1733 december 31.
968
1733 juli 1 - 1733 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 967.
969
1734 januari 4 - 1734 februari 26
 
Met inhoudsopgave 1734 januari 4 - 1734 december 31.
970
1734 maart 1 - 1734 juli 1
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 969.
971
1734 juli 2 - 1734 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 969.
972
1735 januari 1 - 1735 maart 30
 
Met inhoudsopgave 1735 januari 1 - 1735 december 30.
973
1735 januari 1 - 1735 april 9.
 
Kopie
974
1735 april 1 - 1735 juli 1
 
Met inhoudsopgave 1735 januari 1 - 1735 december 30.
975
1735 april 15 - 1735 juni 29
 
Kopie
976
1735 juli 1 - 1735 december 30
 
Met inhoudsopgave 1735 januari 1 - 1735 december 30.
977
1736 januari 3 - 1736 juli 3
 
Met inhoudsopgave 1736 januari 3 - 1736 december 31.
978
1736 juli 5 - 1736 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 977.
979
1737 januari 4 - 1737 juli 30
 
Met inhoudsopgave 1737 januari 4 - 1737 december 31.
980
1737 augustus 1 - 1737 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 979.
981
1738 januari 3 - 1738 juli 15
 
Met inhoudsopgave 1738 januari 3 - 1738 december 30.
982
1738 juli 17 - 1738 september 30
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 981.
983
1738 oktober 2 - 1738 december 30
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 981.
984
1739 januari 2 - 1739 maart 27
 
Met inhoudsopgave 1739 januari 2 - 1739 december 29.
Resoluties van 1739 maart 27 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 985.
985
1739 maart 27 - 1739 juni 26
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 984.
Resoluties 1739 maart 27 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 984.
986
1739 juni 29 - 1739 september 11
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 984.
987
1739 september 15 - 1739 december 29
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 984.
988
1740 januari 4 - 1740 juli 1
 
989
1740 juli 4 - 1740 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 990.
990
1740 september 26 - 1741 december 18
 
Met inhoudsopgave 1740 september 26 - 1741 december 18.
991
1741 januari 3 - 1741 juni 30
 
Met inhoudsopgave 1741 januari 3 - 1741 december 30.
992
1741 juli 3 - 1741 september 30
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 991.
993
1741 oktober 2 - 1741 december 22
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 991.
994
1742 januari 2 - 1742 maart 30
 
Met inhoudsopgave 1742 januari 2 - 1742 juni 29.
995
1742 april 2 - 1744 juni 29
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 994.
996
1742 juli 1 - 1742 augustus 27
 
Met inhoudsopgave 1742 juli 1 - 1742 december 31.
997
1742 augustus 28 - 1742 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 996.
998
1743 januari 3 - 1743 mei 28
 
Met inhoudsopgave 1743 januari 3 - 1743 december 24.
999
1743 mei 28 - 1743 december 30
 
1000
1744 januari 3 - 1744 december 31
 
Resoluties 1744 oktober 2 - 1744 december 31 ingebonden achter pagina 562.
1001
1745 januari 5 - 1745 december 31
 
1002
1746 januari 4 - 1746 december 30
 
1003
1747 januari 3 - 1747 december 29
 
1004
1748 januari 2 - 1748 december 31
 
1005
1749 januari 3 - 1749 december 31
 
1006
1750 januari 9 - 1750 december 31
 
1007
1751 januari 4 - 1751 juli 30
 
Met inhoudsopgave 1751 januari 4 - 1751 december 31.
1008
1751 augustus 3 - 1751 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1007.
1009
1752 januari 4 - 1752 juni 30
 
Met inhoudsopgave 1752 januari 4 - 1752 december 30.
Resoluties 1752 juni 30 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 1010.
1010
1752 juni 30 - 1752 december 30
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1009.
Resoluties 1752 juni 30 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 1009.
1011
1753 januari 2 - 1753 juni 29
 
1012
1753 juli 2 - 1753 december 31
 
1013
1753 september 3 - 1753 december 31
 
1014
1754 januari 3 - 1754 juni 28
 
1015
1754 juli 1 - 1754 september 30
 
Kopie
1016
1754 juli 1 - 1754 december 31
 
1017
1754 oktober 8 - 1754 december 31
 
Kopie
1018
1755 januari 3 - 1755 juni 30
 
1019
1755 juli 1 - 1755 december 31
 
1020
1756 januari 2 - 1756 juni 29
 
1021
1756 juli 1 - 1756 december 31
 
1022
1757 januari 3 - 1757 juli 4
 
Met inhoudsopgave 1757 januari 3 - 1757 december 31.
1023
1757 januari 11 - 1757 juli 31
 
Met inhoudsopgave 1757 januari 11 - 1757 december 31.
1024
1757 juli 5 - 1757 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1023.
1025
1758 januari 3 - 1758 december 30
 
1026
1759 augustus 2 - 1759 december 31
 
1027
1760 januari 8 - 1760 juni 26
 
Met inhoudsopgave 1760 januari 8 - 1760 december 31.
1028
1760 juli 1 - 1760 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1027.
1029
1761 januari 6 - 1761 juni 29
 
Met inhoudsopgave 1761 januari 6 - 1761 december 31.
1030
1761 juli 2 - 1761 augustus 28
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1029.
1031
1761 september 1 - 1761 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1029.
1032
1762 januari 5 - 1762 juli 20
 
Met inhoudsopgave 1762 januari 5 - 1762 december 31.
1033
1762 juli 22 - 1762 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1032.
1034
1763 januari 4 - 1763 augustus 12
 
Met inhoudsopgave 1763 januari 4 - 1763 december 31.
1035
1763 augustus 15 - 1763 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1034.
1036
1764 januari 6 - 1764 juni 18
 
Met inhoudsopgave 1764 januari 6 - 1764 december 31.
1037
1764 juni 19 - 1764 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1036.
1038
1765 januari 1 - 1765 augustus 12
 
Met inhoudsopgave 1765 januari 1 - 1765 december 31.
1039
1765 augustus 13 - 1765 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1038.
1040
1766 januari 3 - 1766 mei 2
 
Met inhoudsopgave 1766 januari 3 - 1766 december 31.
Resoluties 1766 mei 2 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 1041.
1041
1766 mei 2 - 1766 juli 22
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1040.
Resoluties 1766 mei 2 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 1040.
1042
1766 juli 25 - 1766 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1040.
1043
1767 januari 5 - 1767 mei 30
 
Met inhoudsopgave 1767 januari 5 - 1767 juli 31.
1044
1767 juni 12 - 1767 juli 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1043.
1045
1767 augustus 6 - 1767 december 31
 
1046
1768 januari 5 - 1768 juni 28
 
1047
1768 juli 1 - 1768 december 31
 
1048
1769 januari 3 - 1769 juli 31
 
1049
1769 augustus 1 - 1769 december 30
 
1050
1770 januari 5 - 1770 juni 28
 
Met inhoudsopgave 1770 januari 5 - 1770 december 31.
1051
1770 juni 29 - 1770 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1050.
1052
1771 januari 7 - 1771 juli 9
 
Met inhoudsopgave 1771 januari 7 - 1771 december 31.
1053
1771 juli 11 - 1771 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1052.
1054
1772 januari 3 - 1772 juli 17
 
Met inhoudsopgave 1772 januari 3 - 1772 december 30.
1055
1772 juli 21 - 1772 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1054.
1056
1773 januari 5 - 1773 juli 13
 
Met inhoudsopgave 1773 januari 5 - 1773 december 31.
1057
1773 juli 15 - 1773 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1056.
1058
1774 januari 4 - 1774 juni 17
 
Met inhoudsopgave 1774 januari 4 - 1774 december 30.
1059
1774 juli 1 - 1774 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1058.
1060
1775 januari 3 - 1775 juni 30
 
Met inhoudsopgave 1775 januari 3 - 1775 december 29.
1061
1775 juli 3 - 1775 december 29
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1060.
1062
1776 januari 5 - 1776 april 2
 
Met inhoudsopgave 1776 januari 5 - 1776 december 31.
Resoluties 1776 april 2 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 1063.
1063
1776 april 2 - 1776 juli 2
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1062.
Resoluties 1776 april 2 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 1062.
1064
1776 juli 5 - 1776 december 20
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1062.
1065
1777 januari 3 - 1777 april 29
 
Met inhoudsopgave 1777 januari 3 - 1777 augustus 29.
1066
1777 mei 6 - 1777 augustus 29
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1065.
1067
1777 september 1 - 1777 december 30
 
1068
1778 januari 2 - 1778 april 30
 
Met inhoudsopgave 1778 januari 2 - 1778 juli 31.
1069
1778 mei 1 - 1778 juli 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1068.
1070
1778 augustus 4 - 1778 december 31
 
1071
1779 januari 4 - 1779 juli 22
 
1072
1779 augustus 5 - 1779 december 31
 
Resoluties 1779 december 31 niet compleet.
1073
1779 september 6 - 1779 oktober 5.
 
Kopie
Resoluties 1779 oktober 5 niet compleet
1074
1780 januari 4 - 1780 juli 28
 
1075
1780 augustus 1 - 1780 september 20
 
1076
1780 september 24 - 1780 december 29
 
1077
1781 januari 5 - 1781 mei 1
 
Resoluties 1781 mei 1 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 1078.
1078
1781 mei 1 - 1781 juli 31
 
Resoluties 1781 mei 1 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 1077.
Resoluties 1781 juli 31 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 1079.
1079
1781 juli 31 - 1781 december 28
 
Resoluties 1781 juli 31 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 1078.
1080
1782 januari 11 - 1782 juli 26
 
1081
1782 juli 26 - 1782 december 31
 
1082
1783 januari 3 - 1783 juli 31
 
1083
1783 augustus 1 - 1783 oktober 7
 
Resoluties 1783 oktober 7 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 1084.
1084
1783 oktober 7 - 1783 december 30
 
Resoluties 1783 oktober 7 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 1083.
1085
1784 januari 1 - 1784 mei 30
 
1086
1784 juni 3 - 1784 augustus 31
 
1087
1784 september 2 - 1784 december 31
 
1088
1785 januari 7 - 1785 juni 28
 
1089
1785 juli 1 - 1785 augustus 30
 
Resoluties 1785 augustus 30 niet compleet.
1090
1785 september 1 - 1785 december 30
 
1091
1786 januari 3 - 1786 juni 29
 
1092
1786 juli 3 - 1786 september 15
 
1093
1786 oktober 2 - 1786 oktober 31
 
1094
1786 november 3 - 1786 december 31
 
1095
1787 januari 5 - 1787 februari 23
 
1096
1787 maart 2 - 1787 april 3
 
Resoluties 1787 april 3 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 1097.
1097
1787 april 3 - 1787 april 27
 
Resoluties 1787 april 3 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 1096.
1098
1787 mei 1 - 1787 juni 29
 
1099
1787 juli 3 - 1787 augustus 30
 
1100
1787 september 4 - 1787 september 28
 
1101
1787 oktober 1 - 1787 november 19
 
1102
1787 november 20 - 1787 december 29
 
1103
1788 januari 8 - 1788 april 29
 
1104
1788 mei 6 - 1788 juni 30
 
1105
1788 juli 1 - 1788 augustus 29
 
1106
1788 september 2 - 1788 september 30
 
1107
1788 oktober 3 - 1788 november 28
 
1108
1788 december 1 - 1788 december 30
 
1109
1789 januari 5 - 1789 maart 31
 
1110
1789 april 3 - 1789 juni 30
 
1111
1789 juli 3 - 1789 augustus 28
 
1112
1789 september 1 - 1789 november 9
 
1113
1789 november 10 - 1789 december 31
 
Met bijlage bij resoluties 1789 december 31.
1114
1790 mei 2 - 1790 juli 30
 
1115
1790 augustus 3 - 1790 oktober 29
 
1116
1790 november 2 - 1790 december 31
 
1117
1791 januari 5 - 1791 maart 29
 
Met inhoudsopgave 1791 januari 4 - 1791 december 30.
1118
1791 april 1 - 1791 juni 30
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1117.
1119
1791 juli 1 - 1791 september 30
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1117.
1120
1791 oktober 3 - 1791 december 30
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1117.
1121
1792 januari 3 - 1792 maart 27
 
Met inhoudsopgave 1792 januari 3 - 1792 december 31.
1122
1792 april 3 - 1792 juni 29
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1121.
1123
1792 juli 2 - 1792 september 27
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1121.
1124
1792 oktober 8 - 1792 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1121.
1125
1793 januari 4 - 1793 maart 28
 
Met inhoudsopgave 1793 januari 4 - 1793 december 31.
1126
1793 april 2 - 1793 juni 28
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1125.
1127
1793 juli 1 - 1793 september 29
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1125.
Resoluties 1793 september 29 niet compleet.
1128
1793 oktober 1 - 1793 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1125.
1129
1794 januari 3 - 1794 januari 31
 
1130
1794 januari 3 - 1794 juni 24.
 
Kopie
Met inhoudsopgave 1794 januari 3 - 1794 maart 28; echter zonder datumverwijzing.
1131
1794 maart 3 - 1794 maart 28
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1130.
1132
1794 juni 24 - 1794 december 30
 
1133
1795 januari 5 - 1795 juni 30
 
1134
1795 oktober 2 - 1795 december 30
 
1135
1795 december 10 - 1797 juni 23.
 
Betreft resoluties van gecombineerde vergaderingen van de Hoge Commissie (commissarissen-generaal) en de Hoge Regering. Bevat mede net-secrete resoluties.
1136
1796 januari 2 - 1796 april 30
 
1137
1796 september 1 - 1796 december 31
 
1138
1797 januari 3 - 1797 juni 30
 
1139
1797 juli 4 - 1797 december 29
 
1140
1797 juli 7 - 1798 november 28
 
Betreft resoluties van gecombineerde vergaderingen van de Hoge Commissie (commissarissen-generaal) en de Hoge Regering.
1141
1798 januari 2 - 1798 juni 29
 
1142
1798 juli 3 - 1798 december 31
 
1143
1798 december 8 - 1799 maart 21
 
Betreft resoluties van gecombineerde vergaderingen van de Hoge Commissie (commissarissen-generaal) en de Hoge Regering. Bevat mede net-secrete resoluties.
1144
1799 januari 3 - 1799 juni 28
 
1145
1799 april 1 - 1799 september 14
 
Betreft resoluties van gecombineerde vergaderingen van de Hoge Commissie (commissarissen-generaal) en de Hoge Regering. Bevat mede net-secrete resoluties.
1146
1799 juli 2 - 1799 september 28
 
1147
1799 oktober 1 - 1799 december 31
 
1148
1800 januari 3 - 1800 maart 28
 
Met inhoudsopgave 1800 januari 3 - 1800 juni 27.
1149
1800 april 1 - 1800 juni 27
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1148.
1150
1800 juli 1 - 1800 september 30
 
1151
1800 oktober 1 - 1800 december 31
 
Fragment, 1 oktober 1800
Zie inv. nr. 4595 Aanvullingen 2002-2007.
1152
1801 januari 6 - 1801 maart 31
 
Met inhoudsopgave 1801 januari 1 - 1801 juni 30.
1153
1801 april 2 - 1801 juni 30
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1152.
1154
1801 juli 2 - 1801 augustus 31
 
Met inhoudsopgave 1801 juli 1 - 1801 december 31.
1155
1801 september 1 - 1801 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1154.
1156
1802 januari 5 - 1802 februari 26
 
Met inhoudsopgave 1802 januari 5 - 1802 juni 30.
1157
1802 maart 2 - 1802 april 30
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1156.
1158
1802 mei 4 - 1802 juni 29
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1156.
1159
1802 juli 2 - 1802 augustus 31
 
Met inhoudsopgave 1802 juli 2 - 1802 december 31.
1160
1802 september 2 - 1802 oktober 29
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1159.
1161
1802 november 2 - 1802 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1159.
1162
1803 januari 4 - 1803 maart 29
 
Met inhoudsopgave 1803 januari 4 - 1803 juni 30.
1163
1803 april 1 - 1803 juni 30
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1162.
1164
1803 juli 1 - 1803 september 30
 
Met inhoudsopgave 1803 juli 1 - 1803 december 31.
1165
1803 oktober 4 - 1803 december 30
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1164.
1166
1804 juli 3 - 1804 september 21
 
Met inhoudsopgave 1804 juli 1 - 1804 december 31; echter zonder datumverwijzing.
1167
1804 september 25 - 1804 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1166.
1168
1805 januari 4 - 1805 maart 29
 
Met inhoudsopgave 1805 januari 1 - 1805 juni 28; echter zonder datumverwijzing.
1169
1805 april 2 - 1805 juni 28
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1168.
1170
1805 juli 1 - 1805 augustus 9
 
Met inhoudsopgave 1805 juli 1 - 1805 december 30.
1171
1805 augustus 13 - 1805 oktober 12
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1170.
1172
1805 oktober 18 - 1805 december 30
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1170.
1173
1806 januari 3 - 1806 maart 11
 
Met inhoudsopgave 1806 januari 3 - 1806 juni 24; echter zonder datumverwijzing.
1174
1806 maart 14 - 1806 juni 24
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 1173.
1175
1808 januari 14 - 1808 juni 25
 
---
1808 januari 8
Fragment
Kopie
Zie inv. nr. 4599 Aanvullingen 2002-2007.
1176
1808 juli 1 - 1808 december 31
 
1177
1809 januari 3 - 1809 maart 28
 
1178
1809 april 4 - 1809 juni 29
 
1179
1809 juli 7 - 1809 september 30
 
1180
1809 oktober 5 - 1809 december 29
 
1181
1810 januari 5 - 1810 februari 20
 
---
1810 april 4 - 1810 juni 29
 
Zie inv.nr. 4487 Aanvullingen 2002-2007.
1182
1810 augustus 3 - 1810 augustus 8
 
1183-1195
Extract-generale resoluties.
1621 - 1811
10 banden, 2 omslagen, 1 stuk
De extract-generale resoluties, die vanaf 1808 'besluiten' werden genoem, zijn uittreksels uit de net-generale resoluties die meestal één resolutie betreffen. Deze extracten werden niet alleen voor eigen gebruik vervaardigd, handgeschreven en gedrukt, maar ook om de besluiten bekend te maken bij andere bestuurslichamen in Batavia, de buitenkantoren en en ter algemene bekendmaking. In het laatste geval worden ze plakkaten genoemd. De serie extract-generale resoluties is ooit willekeurig samengebracht: de samenhang van de verschillende pakketten is veelal onduidelijk. Tijdens het bewind van gouverneur-generaal W. Daendels werden zogenaamde (authentieke) extract-besluiten ter kennisname toegestuurd aan een groep functionarissen die voordien de Raad van Indië vormde. Indien de extracten één onderwerp betreffen, zijn ze in de rubriek Bijzondere Onderwerpen opgenomen.
1183
1621 december 6 - 1743 mei 7
 
Bevat mede extracten van ingekomen missiven van de Heren Zeventien.
1184
1628 april 22 - 1751 januari 29
 
1185
1766 oktober 6
1 stuk
1186
1768 mei 16 - 1769 februari 14
1 omslag
1187
1770 november 19 - 1808 maart 15
 
Betreft voornamelijk slaven.
---
1775 januari 3 - 1775 december 22
 
Zie inv.nr. 4491 Aanvullingen 2002-2007.
1188
1808 januari 12 - 1810 januari 30
 
---
1808 februari 26 - 1808 december 25
 
Zie inv.nr. 4492 Aanvullingen 2002-2007.
1189
1808 mei 3 - 1808 december 28
 
---
1808 mei 5 - 1808 mei 30
 
Betreft voornamelijk Java's Noordoostkust.
Zie inv.nr. 4493 Aanvullingen 2002-2007.
---
1808 mei 25 - 1808 september 20
 
Zie inv.nr. 4494 Aanvullingen 2002-2007.
Betreft voornamelijk Java's Noordoostkust.
---
1808 juni 1 - 1808 juni 22
 
Betreft voornamelijk Java's Noordoostkust.
Zie inv. nr. 4495 Aanvullingen 2002-2007.
---
1808 juli 3 - 1808 juli 31
 
Zie inv.nr. 4496 Aanvullingen 2002-2007.
---
1808 augustus 1 - 1808 augustus 31
 
Zie inv.nr. 4497 Aanvullingen 2002-2007.
1190
1808 september 1
1 omslag
---
1808 oktober 2 - 1808 oktober 31
 
Betreft voornamelijk Java's Noordoostkust
Zie inv.nr. 4498 Aanvullingen 2002-2007.
---
1808 november 2 - 1808 november 30
 
Betreft voornamelijk Bantam
Zie inv.nr. 4499 Aanvullingen 2002-2007.
---
1808 december 2 - 1808 december 29
 
Zie inv.nr. 4500 Aanvullingen 2002-2007.
Betreft voornamelijk Java's Noordoostkust.
---
1809 januari 24 - 1809 juli 15
 
Zie inv.nr. 4501 Aanvullingen 2002-2007.
Bestemd voor de directeur-generaal.
---
1809 maart 1 - 1809 maart 31
 
Zie inv.nr. 4502 Aanvullingen 2002-2007.
---
1809 april 1 - 1809 april 29
 
Zie inv.nr. 4503 Aanvullingen 2002-2007.
---
1809 juli 7 - 1809 juli 28
 
Zie inv.nr. 4504 Aanvullingen 2002-2007.
---
1809 augustus 1 - 1809 augustus 31
 
Zie inv.nr. 4505 Aanvullingen 2002-2007.
Betreft voornamelijk Java's Noordoostkust.
---
1809 september 1 - 1809 september 29
 
Zie inv.nr. 4506 Aanvullingen 2002-2007.
---
1809 oktober 1 - 1809 oktober 28
 
Zie inv.nr. 4507 Aanvullingen 2002-2007.
1190
1809 december 1 - 1809 december 31
 
---
1810 januari 3 - 1810 januari 31
 
Zie inv.nr. 4508 Aanvullingen 2002-2007.
---
1810 januari 16 - 1810 maart 31
 
Zie inv.nr. 4509 Aanvullingen 2002-2007.
Betreft voornamelijk Java's Noordoostkust.
---
1810 februari 2 - 1810 februari 28
 
Betreft voornamelijk Java's Noordoostkust.
Zie inv.nr. 4510 Aanvullingen 2002-2007.
---
1810 april 1 - 1810 april 30
 
Zie inv.nr. 4511 Aanvullingen 2002-2007.
1192
1810 juni 1 - 1810- juli 31
 
1193
1810 augustus 1 - 1810 september 12
 
1194
1810 september 12 - 1810 september 29
 
---
1810 oktober 1 - 1810 november 30
 
Zie inv.nr. 4512 Aanvullingen 2002-2007.
---
1810 oktober 10 - 1810 oktober 31
 
Zie inv.nr. 4513 Aanvullingen 2002-2007.
Bestemd voor de directeur-generaal.
1195
1810 november 3 - 1811 februari 22
 
Bestemd voor de directeur-generaal.
---
1811 maart 1 - 1811 april 30
 
Betreft voornamelijk Java's Noordoostkust.
Zie inv.nr. 4514 Aanvullingen 2002-2007.
---
1811 mei 1 - 1811 juli 29
 
Zie inv.nr. 4515 Aanvullingen 2002-2007.