Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Besluitvorming

   Vaststelling

Bijlagen generale resoluties
1196 - 1957
Bijlagen bij de generale resoluties
1686 - 1811
742 banden, 18 pakken, 2 omslagen
De bijlagen bij de generale resoluties zijn de ingekomen stukken die geleid hebben tot een resolutie van de Hoge Regering. De bijlagen bevatten zeer uiteenlopende stukken, ook qua formaat. Een bloemlezing: kopieën van resoluties van andere bestuursorganen in Batavia, zoals van het College van Weesmeesters, het College van Schepenen en de Kerkenraad; consumptierekeningen van binnengekomen schepen en ladingslijsten met de voorraad en waarde der goederen; het aantal onderweg overleden dienaren en de plaatsen waar aangelegd was; requesten van Compagnie-personeel en vrije burgers over allerlei zaken; taxatielijsten van geschenken van vorsten en de retour gegeven geschenken; naamlijsten van slaven met hun herkomst; sententies; ingekomen brieven van inlandse vorsten, soms in Javaans of Arabisch schrift met vertaling; tekeningen van stukken land gemeten door een landmeter bij Batavia; memories van voorraden in de wapenkamer; naamlijsten van de militie of ambachtslieden in Batavia; opbrengsten van de verkoop van goederen, zoals thee, amphioen (opium), hoorn van buffels, chitsen (textiel); attestatie's van notarissen; boekhoudkundige overzichten van de diaconie; lijsten van de administratieve papieren op de secretarie; en transacties met Chinezen.
De bijlagen bevatten derhalve veel ingekomen missiven van locale bestuursorganen, Compagnie-personeel en vrije burgers. De ingekomen missiven uit patria, van de buitenkantoren en van de inlandse vorsten vormen aparte series. Ook op deze stukken werden resoluties genomen, maar deze werden, zoals gezegd, niet als bijlage in bovenstaande zin behandeld.
De bijlagen zijn chronologisch, op resolutiedatum, geordend. Deze datum staat op de achterzijde van het stuk vermeld. De serie is derhalve toegankelijk via de resoluties en met de repertoria beschreven in de rubriek Toegangen (inv.nrs. 2101-2247). Soms zijn de bijlagen van één resolutiedatum genummerd. Ook kunnen meerdere bijlagen bij één resolutie horen.
Daar niet alle bijlagen (meer) van een resolutiedatum zijn voorzien, kunnen de feitelijke resolutiedata enigszins afwijken.
Begin 20-ste eeuw werden door de toenmalige landsarchivaris De Haan kaarten en tekeningen onttrokken aan onder meer deze serie en ondergebracht in een aparte collectie: Collectie De Haan. Voor zover mogelijk zijn deze kaarten en tekeningen op basis van formele kenmerken, maar niet fysiek, teruggeplaatst in de serie bijlagen. De (nieuwe) beschrijvingen van de kaarten en tekeningen en hun collectienummer zijn opgenomen in de noten van de beschrijvingen van de oorspronkelijke bijlagen. De schrijfwijze van de geografische aanduidingen op de kaarten en tekeningen is daarbij ongewijzigd overgenomen.
1196
1686 januari 29 - 1686 december 27
 
---
[1718 - 1725]
 
Zie inv. nr. 4577 Aanvullingen 2002-2007.
1197
1718 september 3 - 1718 oktober 28
 
1198
1718 november 4 - 1718 december 30
 
1199
1720 april 5 - 1720 juni 28
 
1200
1720 juli 2 - 1720 augustus 30
 
1201
1720 september 6 - 1720 oktober 25
 
1202
1721 januari 3 - 1721 maart 28
 
1203
1721 april 4 - 1721 juni 24
 
1204
1721 juli 8 - 1721 september 30
 
1205
1721 oktober 7 - 1721 december 30
 
1206
1722 juli 7 - 1722 september 15
 
1207
1722 oktober 9 - 1722 december 29
 
1208
1724 juli 4 - 1724 september 22
 
1209
1725 april 3 - 1725 juni 26
 
1210
1726 juli 3 - 1726 augustus 30
 
1211
1726 september 3 - 1726 september 20
 
1212
1727 juli 1 - 1727 augustus 8
 
1213
1727 augustus 8 - 1727 augustus 29
 
---
1727 september 14; 1727 september 17
 
Zie inv. nr. 4609 Aanvullingen 2002-2007.
1214
1727 november 21 - 1727 december 30
 
1215
1728 mei 4 - 1728 mei 25
 
Zie inv.nr. 4571 Aanvullingen 2002-2007.
1216
1728 juni 1 - 1728 juli 27
 
1217
1728 augustus 17 - 1728 september 28
 
---
1728 september
 
Zie inv. nr. 4540, Aanvullingen 2002-2007.
---
1728 augustus 3, 1728 september 6
 
Zie inv. nr. 4608 Aanvullingen 2002-2007.
1218
1730 maart 3 - 1730 april 26
 
1219
1731 januari 16 - 1731 februari 27
 
1220
1731 maart 2 - 1731 april 24
 
Voor 1731 april 24 en 1731 april 27 zie inv.nr. 1245.
1221
1731 juli 3 - 1731 augustus 31
 
1222
1731 september 4 - 1731 oktober 23
 
1223
1731 november 2 - 1731 december 27
 
1224
1732 april 1 - 1732 mei 13
 
1225
1732 mei 13 - 1732 juni 24
 
1226
1732 augustus 22 - 1732 oktober 14
 
1227
1732 november 4 - 1732 december 23
 
Bijlage 1732 november 18: Aanzicht en doorsnede van een te bouwen zijdespinnerij te Batavia. 1 blad. Zie Collectie De Haan M17a.
Bijlage 1732 december 2: Hydrografische kaart van het Compagnie's eiland Panjang in de Straat Sunda. 1 blad. Zie Collectie De Haan L39.
1228
1735 oktober 4 - 1735 november 15
 
Bijlage 1735 november 15: Plankaart van de brug over de mond van de rivier Ansjol bij Tandjong Priok te Batavia. 1 blad. Zie Collectie De Haan H24.
1229
1735 november 18 - 1735 december 30
 
1230
1736 januari 6 - 1736 februari 21
 
1231
1736 februari 27 - 1736 maart 30
 
1232
1736 april 3 - 1736 mei 25
 
1233
1736 mei 29 - 1736 juni 26
 
Bijlage 1736 juni 19: Plankaart van het terrein voor uitbreiding van het hospitaal te Batavia. 1 blad. Zie Collectie De Haan H32.
1234
1736 juli 3 - 1736 augustus 28
 
1235
1736 september 4 - 1736 september 25
 
1236
1736 september 28 - 1736 oktober 26
 
1237
1736 november 6 - 1736 december 4
 
1238
1737 januari 26 - 1737 maart 30
 
1239
1737 september 3 - 1737 september 27
 
1240
1737 oktober 1 - 1737 oktober 29
 
Bijlage 1737 oktober 11: Plankaart van de verschillende pakhuizen bij de Heereweg te Batavia. 1 blad. Zie Collectie De Haan B87.
1241
1737 november 1 - 1737 november 29
 
1242
1737 december 10 - 1737 december 27
 
1243
1738 maart 4 - 1738 april 25
 
Bijlage 1738 april 25: Plattegrond van een particulier huis. Met aanzichten. 1 blad. Zie Collectie De Haan L18.
1244
1738 mei 2 - 1738 mei 27, 1738 december 16 en 1738 december 19
 
Voor 1738 mei 15, 1738 mei 20 en 1738 mei 23 zie inv.nr. 1249.
1245
1738 juni 3 - 1738 juni 27, 1731 april 24, 1731 april 27 en 1749 oktober 2
 
1246
1738 september 2 - 1738 september 30
 
1247
1738 oktober 3 - 1738 oktober 10
 
1248
1738 november 4 - 1738 november 28
 
1249
1738 december 2 - 1738 december 30, 1738 mei 15, 1738 mei 20 en 1738 mei 23
 
Bijlage 1738 december 5: Technische tekening van het waterrad voor de nieuwe korenmolen te Batavia. Langs- en dwarsdoorsnede. 1 blad. Zie Collectie De Haan F54.
Voor 1738 december 16 en 1738 december 19 zie inv.nr. 1244.
1250
1739 januari 2 - 1739 februari 27
 
1251
1739 maart 3 - 1739 april 28
 
Bijlage 1739 maart 20: Kaart van percelen ten zuiden van Batavia. 1 blad. Zie Collectie De Haan L40.
1252
1739 mei 1 - 1739 mei 29
 
1253
1739 juni 2 - 1739 juni 30
 
1254
1739 juli 3 - 1739 juli 31
 
1255
1739 augustus 4 - 1739 augustus 28
 
1256
1739 september 1 - 1739 september 29
 
Bijlage 1739 september 18: Kaart van de percelen gelegen aan de rivieren Ankee en Tangerang en de Mookervaart te Batavia. 1 blad. Zie Collectie De Haan G68.
1257
1739 oktober 2 - 1739 oktober 30
 
1258
1739 november 3 - 1739 november 27
 
1259
1739 december 1 - 1739 december 29
 
1260
1740 januari 4 - 1740 februari 26
 
1261
1740 maart 1 - 1740 april 29
 
1262
1740 mei 3 - 1740 mei 31
 
1263
1740 juni 3 - 1740 juni 28
 
1264
1740 juli 1 - 1740 augustus 5
 
Bijlage 1740 augustus 1: Plattegrond van het fort Valkenoog te Lampong Toelang Bawang (Sumatra). Met aanzichten. 1 blad. Zie Collectie De Haan H38.
1265
1740 augustus 4 - 1750 augustus 31 en 1750 juni 30
 
1266
1740 augustus 9 - 1740 augustus 30
 
1267
1740 september 2 - 1740 oktober 31
 
Bijlage 1740 september 27: Plattegrond van de te bouwen school buiten de Utrechtse poort te Batavia. Met aanzicht en doorsnede. 1 blad. Zie Collectie De Haan L6.
1268
1740 november 11 - 1740 december 30
 
1269
1741 januari 3 - 1741 februari 28
 
1270
1741 maart 3 - 1741 maart 27
 
1271
1741 april 4 - 1741 april 28
 
1272
1741 mei 2 - 1741 juni 2
 
1273
1741 juni 2 - 1741 juni 30
 
1274
1741 juli 4 - 1741 juli 31
 
1275
1741 augustus 1 - 1741 augustus 31
 
1276
1741 september 1 - 1741 september 29
 
Bijlage 1741 september 12: Plattegrond van de post Rijswijk te Batavia. Met aanzicht en doorsnede. 1 blad. Zie Collectie De Haan H16.
1277
1741 oktober 3 - 1741 oktober 31
 
1278
1741 november 3 - 1741 december 29
 
1279
1742 januari 2 - 1742 februari 27
 
Bijlage 1742 januari 16: Plankaart voor een vesting in de Cheribonse Preanger bij Soekapoera. 1 blad. Zie Collectie De Haan E43.
1280
1742 maart 2 - 1742 april 29
 
1281
1742 mei 1 - 1742 mei 29
 
Bijlage 1742 mei 4: Plankaart van de zuidwester voorstad met Blok P en O te Batavia. 1 blad. Zie Collectie De Haan C81.
Bijlage 1742 mei 4: Plattegrond van de Buiten Heerestraat, de Stadsbuitengracht en de Oude Grogol of Bacharagtsgracht te Batavia. 1 blad. Zie Collectie De Haan H11.
1282
1742 juni 1 - 1742 juni 29
 
1283
1742 augustus 3 - 1742 augustus 31
 
1284
1742 september 4 - 1742 september 28
 
1285
1742 oktober 2 - 1742 oktober 30
 
1286
1742 november 4 - 1742 november 30
 
1287
1742 december 4 - 1742 december 28
 
1288
1743 januari 3 - 1743 januari 29
 
1289
1743 februari 1 - 1743 februari 26
 
1290
1743 maart 1 - 1743 april 30
 
1291
1743 mei 1 - 1743 mei 31
 
1292
1743 juni 4 - 1743 juni 28
 
1293
1743 juli 2 - 1743 juli 30
 
1294
1743 september 2 - 1743 september 27
 
1295
1743 oktober 1 - 1743 oktober 29
 
1296
1743 november 1 - 1743 november 29 en 1743 december 30
 
1297
1743 december 3 - 1743 december 30
 
1298
1744 januari 3 - 1744 januari 31
 
1299
1744 februari 1 - 1744 februari 28
 
1300
1744 maart 3 - 1744 maart 31
 
1301
1744 maart 31 - 1744 april 28
 
1302
1744 mei 1 - 1744 mei 29
 
1303
1744 juni 2 - 1744 juni 30
 
1304
1744 juli 3 - 1744 juli 31
 
1305
1744 augustus 3 - 1744 augustus 28
 
1306
1744 september 4 - 1744 september 29
 
1307
1744 oktober 6 - 1744 oktober 20
 
---
1744 oktober 2
 
Zie inv. nr. 4596. Aanvullingen 2002-2007.
1308
1744 november 3 - 1744 november 27
 
1309
1744 december 1 - 1744 december 31
 
1310
1745 maart 2 - 1745 april 30
 
1311
1745 mei 4 - 1745 juni 29
 
Bijlage 1745 mei 21: Kaart van enige percelen in Matraman en Menteng aan de grote rivier (Ciliwung) bij Batavia. 1 blad. Zie Collectie De Haan H34.
1312
1745 juli 6 - 1745 juli 30
 
1313
1745 augustus 3 - 1745 augustus 27
 
1314
1745 september 7 - 1745 oktober 1
 
1315
1745 oktober 1 - 1745 oktober 29
 
1316
1745 november 2 - 1745 november 30
 
1317
1745 december 3 - 1745 december 31
 
1318
1746 april 15 - 1746 april 26
 
1319
1746 mei 17 - 1746 mei 27
 
1320
1746 juni 2 - 1746 juni 28
 
1321
1746 juli 5 - 1746 juli 29
 
1322
1746 augustus 2 - 1746 augustus 30
 
1323
1746 september 13 - 1746 september 27
 
1324
1746 oktober 7 - 1746 oktober 25
 
1325
1746 november 1 - 1746 november 22
 
1326
1746 december 2 - 1746 december 30
 
1327
1747 februari 3 - 1747 februari 28
 
1328
1747 april 6 - 1747 april 28
 
1329
1747 mei 2 - 1747 mei 26
 
---
1747 mei 7
 
Zie inv. nr. 4607 Aanvullingen 2002-2007.
1330
1747 juni 2 - 1747 juni 30
 
Bijlage 1747 juni 3: Plankaart voor het maken van twee flanken tussen de bolwerken de Paarl en Saphier van het kasteel te Batavia voor het plaatsen van kanonnen. Met doorsnede. 1 blad. Zie Collectie De Haan F22.
1331
1747 juli 4 - 1747 juli 26
 
1332
1747 augustus 4 - 1747 augustus 29
 
1333
1747 september 1 - 1747 september 26
 
1334
1747 oktober 3 - 1747 oktober 31
 
1335
1747 november 7 - 1747 november 28
 
1336
1747 december 1 - 1747 december 29
 
1337
1748 januari 5 - 1748 januari 23
 
1338
1748 februari 2 - 1748 februari 27
 
1339
1748 maart 1 - 1748 maart 29
 
1340
1748 april 2 - 1748 april 30
 
1341
1748 mei 1 - 1748 mei 28
 
Bijlage 1748 mei 21: Plankaart van een waterwerk aan de Mookervaart te Batavia. Met doorsnede. 1 blad. Zie Collectie De Haan H75.
1342
1748 juni 7 - 1748 juni 28
 
1343
1748 juli 12 - 1748 juli 30
 
1344
1748 augustus 2 - 1748 augustus 30
 
1345
1748 september 3 - 1748 september 27
 
1346
1748 oktober 1 - 1748 oktober 29
 
1347
1748 november 5 - 1748 november 26
 
1348
1748 december 3 - 1748 december 31
 
1349
1749 januari [10] - 1749 januari 31
 
1350
1749 februari 11 - 1749 februari 25
 
1351
1749 maart 4 - 1749 maart 28
 
1352
1749 april 2 - 1749 april 29
 
1353
1749 mei 2 - 1749 mei 27
 
1354
1749 juni 3 - 1749 juni 28
 
1355
1749 juli 1 - 1749 juli 29
 
1356
1749 augustus 1 - 1749 augustus 29
 
1357
1749 september 2 - 1749 september 30
 
Voor 1749 oktober 2 zie inv.nr. 1245.
1358
1749 november 4 - 1749 november 28
 
1359
1749 december 2 - 1749 december 30
 
1360
1750 februari 10 - 1750 februari 27
 
1361
1750 maart 3 - 1750 maart 27
 
Bijlagen 1750 maart 3: Plan- en detailkaarten voor de versterking van het waterkasteel te Batavia. 3 bladen. Zie Collectie De Haan E36, E40 en G61.
1362
1750 juni 2 - 1750 juni 30
 
---
1750 juni 30
 
Zie inv. nr. 4607 Aanvullingen 2002-2007.
1363
1750 juli 3 - 1750 juli 30
 
1364
1750 september 1 - 1750 september 28
 
1365
1750 oktober 3 - 1750 oktober 30
 
1366
1750 november 1 - 1750 november 27 en 1750 oktober 6
 
1367
1751 januari [3] - 1751 januari 29
 
1368
1751 februari 5 - 1751 februari 23
 
Bijlagen 1751 februari 16: Landmeterskaarten van een perceel van de Compagnie gelegen tussen de Ankerstraat, de Rijstbazaar en het Zuiderpakhuis te Batavia. Getekend door Haak. In tweevoud. 2 bladen. Zie Collectie De Haan B79 en B107.
1369
1751 maart 2 - 1751 maart 23
 
1370
1751 maart 2 - 1810 juni 25
 
Met hiaten.
1371
1751 mei 4 - 1751 mei 28
 
1372
1751 juni 1 - 1751 juni 29
 
Bijlage 1751 juni 8: Landmeterskaart van een stuk Compagnie's land in Blok L buiten Batavia. Getekend door Haak. 1 blad. Zie Collectie De Haan A141.
Voor 1751 juni 14 zie inv.nr. 1374.
1373
1751 juli 2 - 1751 juli 30
 
Bijlage 1751 juli 27: Plankaart van de nieuwe post Vijfhoek van fort Rijswijk te Batavia. 1 blad. Zie Collectie De Haan C1.
Bijlage 1751 juli 27: Plattegrond van een te bouwen stenen redoute. Met aanzicht en doorsneden. 1 blad. Zie Collectie De Haan H26.
Voor 1751 juli 30 zie inv.nr. 1374.
1374
1751 augustus 3 - 1751 augustus 31, 1751 juni 14 en 1751 juli 30
 
1375
1751 september 14 - 1751 september 28
 
1376
1751 oktober 1 - 1751 oktober 29
 
Bijlage 1751 oktober 26: Plankaart van de wegen bij de Nieuwpoort en de Diestpoort te Batavia. 1 blad. Zie Collectie De Haan G63.
1377
1751 november 1 - 1751 november 30
 
1378
1751 december 10 - 1751 december 31
 
1379
1752 januari 4 - 1752 januari 26
 
Bijlage 1752 januari 26: Kaart van enige percelen land voor Europeanen tussen de rivieren Tangerang en Ankee bij Batavia. 1 blad. Zie Collectie De Haan H76.
1380
1752 februari 1 - 1752 februari 29
 
1381
1752 maart 14 - 1752 maart 27
 
Bijlage 1752 maart 14: Plankaart van de zeebatterij aan de monding van de grote rivier (Ciliwung) te Batavia. Met doorsnede. 1 blad. Zie Collectie De Haan B80.
Bijlage 1752 maart 14: Plankaart van de sterreschans aan de monding van de grote rivier (Ciliwung) te Batavia. Met doorsnede. 1 blad. Zie Collectie De Haan E106.
Bijlage 1752 maart 20: Landmeterskaart van een stuk Compagnie's land genaamd Tjileboet. Getekend door Haak. 1 blad. Zie Collectie De Haan B14.
Bijlage 1752 maart 20: Landmeterskaart van het Compagnie's land Jatinegara. Getekend door Haak. 1 blad. Zie Collectie De Haan C18.
Bijlage 1752 maart 20: Kaart van enige percelen land voor Europeanen tussen de rivieren Tangerang en Ankee bij Batavia. 1 blad. Zie Collectie De Haan E86.
1382
1752 april 4 - 1752 april 28
 
1383
1752 mei 2 - 1752 mei 30
 
1384
1752 juni 2 - 1752 juni 30
 
1385
1752 juli 6 - 1752 juli 18
 
1386
1752 juli 18 - 1752 juli 31, 1752 augustus 1 en 1752 augustus 22
 
1387
1752 augustus 1 - 1752 september 1
 
Bijlage 1752 augustus 22: Plankaart van de verbeteringen aan het waterkasteel te Batavia. 1 blad. Zie Collectie De Haan L22.
1388
1752 september 1 - 1752 september 29
 
1389
1752 oktober 3 - 1752 oktober 31
 
1390
1752 november 10 - 1752 november 24
 
1391
1752 december 5 - 1752 december 30
 
1392
1753 januari 2 - 1753 januari 18
 
1393
1753 februari 2 - 1753 februari 16
 
Bijlagen 1753 februari 9: Plankaarten voor het verbeteren van het hoornwerk aan de Diestpoort te Batavia. Met doorsnede. 2 bladen. Zie Collectie De Haan D46 en E15.
1394
1753 maart 6 - 1753 maart 13
 
1395
1753 maart 16 - 1753 maart 30
 
1396
1753 april 6 - 1753 april 26
 
1397
1753 mei 4 - 1753 mei 29
 
1398
1753 juni 1 - 1753 juni 29
 
Bijlage 1753 juni 8: Landmeterskaart van een stuk land buiten Batavia genaamd Tjondet. Getekend door Haak. 1 blad. Zie Collectie De Haan C34.
Bijlage 1753 juni 8: Hydrografische kaart van de rivieren bij Nemgewer in de Preanger (West-Java). 1 blad. Zie Collectie De Haan A21.
1399
1753 augustus 3 - 1753 augustus 31
 
1400
1753 september 3 - 1753 september 28 en 1753 augustus 3
 
1401
1753 oktober 2 - 1753 oktober 30
 
1402
1753 november 13 - 1753 november 27
 
1403
1753 december 4 - 1753 december 14
 
1404
1753 december 18 - 1753 december 31
 
1405
1754 januari 4 - 1754 januari 31
 
Bijlage 1754 januari 29: Plankaart voor de verbeteringen aan het waterkasteel te Batavia. 1 blad. Zie Collectie De Haan D62.
1406
1754 februari 12 - 1754 februari 19
 
1407
1754 maart 7 - 1754 maart 29
 
Bijlage 1754 maart 7 en maart 29: Plattegronden van de verschillende molens bij de Moolenvlietse dijk of Heereweg te Batavia. 2 bladen. Zie Collectie De Haan C98 en E53.
1408
1754 april 2 - 1754 april 30
 
Bijlagen 1754 april 30: Plattegronden, aanzicht en doorsnede van de te bouwen veldschans op de kruising van de Zuiderweg en de Sontarseweg te Batavia. 2 bladen. Zie Collectie De Haan D4 en E1.
1409
1754 mei 3 - 1754 mei 31
 
1410
1754 juni 11 - 1754 juni 28
 
Bijlage juni 27: Plankaart van de versterking van de ringmuur te Tagal (Java). Met doorsnede. 1 blad. Zie Collectie De Haan E97.
Bijlage juni 28: Plankaart van een nieuw fort te Perak (Malacca). 1 blad. Zie Collectie De Haan H3.
1411
1754 juli 1 - 1754 juli 23
 
1412
1754 augustus 6 - 1754 augustus 30
 
1413
1754 september 3 - 1754 september 27
 
1414
1754 oktober 1 - 1754 oktober 29
 
1415
1754 november 5 - 1754 november 22
 
1416
1754 december 3 - 1754 december 31
 
1417
1755 januari 3 - 1755 februari 25
 
1418
1755 maart 4 - 1755 maart 27
 
1419
1755 april 3 - 1755 april 29
 
1420
1755 juni 3 - 1755 juni 13
 
Bijlage 1755 juni 6: Landmeterskaart van een stuk land voor de diaconie bij de grote rivier (Ciliwung) genaamd Tjiemangis (Buitenzorg). Getekend door Luepken. 1 blad. Zie Collectie De Haan C38.
1421
1755 juli 1 - 1755 juli 28
 
1422
1755 augustus 1 - 1755 augustus 29
 
1423
1755 september 2 - 1755 september 30
 
1424
1755 oktober 3 - 1755 oktober 24
 
1425
1755 november 1 - 1755 november 28
 
1426
1755 december 5 - 1755 december 31
 
1427
1756 januari 2 - 1756 januari 23
 
1428
1756 februari 3 - 1756 februari 27
 
Bijlage 1756 februari 3: Landmeterskaart van Compagnie's land genaamd Tjiepienang in Blok L ten zuiden van Batavia. Getekend door Leupken. 1 blad. Zie Collectie De Haan C73.
1429
1756 maart 2 - 1756 maart 30
 
1430
1756 april 6 - 1756 april 30
 
1431
1756 mei 4 - 1756 mei 31
 
1432
1756 juni 1 - 1756 juni 29
 
1433
1756 juli 1 - 1756 juli 30
 
1434
1756 oktober 5 - 1756 november 30 en 1756 september 7
 
1435
1756 december 21 - 1756 december 31
 
1436
1757 januari 4 - 1757 januari 25
 
1437
1757 februari 3 - 1757 februari 25 en [1757 november 5]
 
1438
1757 maart 1 - 1757 maart 29
 
1439
1757 mei 2 - 1757 mei 31 en 1757 april 22
 
1440
1757 juni 7 - 1757 juni 30
 
1441
1757 juni [30] - 1757 juli 29
 
1442
1757 augustus 5 - 1757 augustus 30
 
1443
1757 september 1 - 1757 september 29
 
1444
1757 oktober 4 - 1757 oktober 29
 
1445
1757 november 4 - 1757 november 18
 
Voor 1757 november 5 zie inv.nr. 1437.
1446
1757 december 2 - 1757 december 31
 
1447
1758 februari 3 - 1758 februari 24
 
Voor 1758 januari 3 en 1758 januari 19 zie inv.nr. 1456.
1448
1758 april 1 - 1758 april 25
 
1449
1758 mei 2 - 1758 mei 26
 
1450
1758 juni 2 - 1758 juni 27
 
1451
1758 juli 4 - 1758 juli 28
 
1452
1758 augustus 1 - 1758 augustus 29
 
1453
1758 september 5 - 1758 september 28
 
1454
1758 oktober 2 - 1758 oktober 27
 
1455
1758 november 6 - 1758 november 28
 
1456
1758 december 5 - 1758 december 30 en 1758 januari 3 - 1758 januari 19
 
1457
1759 maart 6 - 1759 maart 30
 
1458
1759 april 6 - 1759 april 27
 
1459
1759 mei 1 - 1759 mei 29
 
1460
1759 juli 9 - 1759 juli 31
 
1461
1759 augustus 3 - 1759 augustus 31
 
1462
1759 september 4 - 1759 september 21
 
1463
1759 november 1 - 1759 november 27
 
1464
1760 februari 1 - 1760 februari 26
 
1465
1760 juli 1 - 1760 juli 29
 
1466
1760 augustus 1 - 1760 augustus 29
 
1467
1760 september 2 - 1760 september 30
 
1468
1760 oktober 7 - 1760 oktober 24
 
1469
1760 november 4 - 1760 november 21
 
1470
1760 december 12 - 1760 december 30
 
1471
1761 april 3 - 1761 april 28 en 1761 juni 2 - 1761 juni 30
 
1472
1761 juli 2 - 1761 juli 28
 
1473
1761 augustus 4 - 1761 september 22
 
1474
1761 oktober 6 - 1761 oktober 30
 
1475
1761 november 10 - 1761 november 24
 
1476
1761 december 1 - 1761 december 31 en 1761 november 9 - 1761 november 10
 
Bijlage 1761 december 15: Kaart van de percelen gelegen aan weerszijden van de Vinkervaart bij Batavia. 1 blad. Zie Collectie De Haan H72.
1477
1762 januari 5 - 1762 januari 29
 
1478
1762 februari 2 - 1762 maart 30
 
1479
1762 april 2 - 1762 april 30
 
1480
1762 mei 4 - 1762 juni 29
 
1481
1762 juli 2 - 1762 juli 30
 
1482
1762 augustus 3 - 1762 augustus 27
 
Bijlage 1762 augustus 10: Hydrografische kaart van het water rondom het kasteel te Batavia. 1 blad. Zie Collectie De Haan C95.
1483
1762 september 14 - 1762 september 28
 
1484
1762 oktober 1 - 1762 november 30
 
1485
1762 december 2 - 1762 december 31
 
1486
1763 februari 1 - 1763 februari 22
 
1487
1763 maart 1 - 1763 maart 31
 
1488
1763 april 5 - 1763 april 30 en 1763 maart 23
 
1489
1763 juni 2 - 1763 juni 28
 
1490
1763 juli 1 - 1763 juli 26
 
1491
1763 oktober 4 - 1763 november 28
 
1492
1763 december 1 - 1763 december 30
 
1493
1764 januari 6 - 1764 januari 30
 
Bijlage 1764 januari 6: Kaart van een stuk Compagnie's land bij de rivier Crocot genaamd Tjiepete bij Batavia. 1 blad. Zie Collectie De Haan B28.
Bijlage 1764 januari 6: Kaart van enkele percelen gelegen bij de post Mr. Cornelis aan de grote rivier (Ciliwung) bij Batavia. 1 blad. Zie Collectie De Haan B47.
1494
1764 februari 7 - 1764 februari 28
 
1495
1764 juli 3 - 1764 juli 31
 
1496
1764 september 4 - 1764 september 25
 
Voor 1764 september 2 zie inv.nr. 1498.
1497
1764 oktober 2 - 1764 oktober 30
 
1498
1764 november 6 - 1764 november 29 en 1764 september 2
 
1499
1764 december 3 - 1764 december 31
 
1500
1765 januari 4 - 1765 januari [29]
 
1501
1765 februari 5 - 1765 februari 28 en 1765 april 2 - 1765 april 30
 
1502
1765 maart 12 - 1765 maart 29
 
1503
1765 mei 3 - 1765 mei 30
 
1504
1765 juni 4 - 1765 juni [27]
 
1505
1765 juli 2 - 1765 augustus 2
 
1506
1765 augustus 2 - 1765 augustus 29
 
1507
1765 september 3 - 1765 september [27]
 
1508
1765 oktober 1 - 1765 oktober 29
 
1509
1765 november 5 - 1765 november 28
 
1510
1765 december 2 - 1765 december 31
 
1511
1766 januari 3 - 1766 januari 31
 
1512
1766 maart 4 - 1766 april 29
 
1513
1766 juni 4 - 1766 juni 27
 
1514
1766 juli 1 - 1766 juli 25
 
1515
1766 augustus 8 - 1766 augustus 29
 
1516
1766 september 1 - 1766 september 30
 
1517
1766 oktober 3 - 1766 oktober 31
 
1518
1766 november 4 - 1766 november 28 en 1766 december 12
 
1519
1766 december 2 - 1766 december 31
 
1520
1767 januari 6 - 1767 februari 24
 
1521
1767 maart 3 - 1767 maart 31
 
1522
1767 april 3 - 1767 mei 29
 
1523
1767 juni 2 - 1767 juni 30
 
1524
1767 juli 3 - 1767 juli 17
 
1525
1767 juli 21 - 1767 juli 31
 
1526
1767 augustus [1] - 1767 augustus [31]
 
De bijlagen zijn niet (meer) van een resolutiedatum voorzien.
1527
1767 september 1 - 1767 september 28
 
Bijlage 1767 september 15: Kaart van het plein en de korenmolen van de Compagnie bij de Hereweg in het 4e deel van Blok M te Batavia. 1 blad. Zie Collectie De Haan C2.
1528
1767 oktober 3 - 1767 oktober 27
 
1529
1767 november 3 - 1767 november 27
 
1530
1767 december 1 - 1767 december 31
 
1531
1768 januari 5 - 1768 februari 26
 
Voor 1768 februari 26 zie inv.nr. 1533.
1532
1768 maart 7 - 1768 april 26
 
1533
1768 mei 3 - 1768 mei 31 en 1768 februari 26
 
1534
1768 juni 2 - 1768 juni 28
 
1535
1768 juli 1 - 1768 juli 29
 
1536
1768 augustus 2 - 1768 augustus [25]
 
Voor 1768 augustus 2 zie inv.nr. 1538.
1537
1768 september 6 - 1768 september 13
 
1538
1768 oktober 4 - 1768 oktober 28 en 1768 augustus 2
 
1539
1768 november 4 - 1768 november 29
 
1540
1768 december 1 - 1768 december 31
 
1541
1769 januari 3 - 1769 maart 31
 
1542
1769 april 28 - 1769 mei 26
 
1543
1769 juni 1 - 1769 juni 30
 
Bijlage 1769 juni 30: Plankaart van het huis van de heer Haksteen aan de grote rivier (Ciliwung) bij Batavia. 1 blad. Zie Collectie De Haan B9.
1544
1769 juli 3 - 1769 juli [28]
 
1545
1769 augustus 3 - 1769 augustus 31
 
1546
1769 september 5 - 1769 september 26
 
1547
1769 november 3 - 1769 november 28
 
1548
1769 december 12 - 1769 december 30
 
1549
1770 januari 5 - 1770 januari 30
 
1550
1770 februari 6 - 1770 maart 30
 
1551
1770 april 3 - 1770 mei 29
 
Bijlagen 1770 april 17: Kaarten van de voormalige post De Fluit tussen de Groningergracht en de zee te Batavia. In tweevoud. 2 bladen. Zie Collectie De Haan B27 en B33.
1552
1770 juni 5 - 1770 juni 29
 
1553
1770 juli 2 - 1770 juli 31
 
1554
1770 augustus 3 - 1770 augustus 30
 
1555
1770 oktober 2 - 1770 oktober 30
 
1556
1770 november 2 - 1770 november 29
 
1557
1770 december 4 - 1770 december 31
 
1558
1771 januari 8 - 1771 februari 26
 
1559
1771 maart 5 - 1771 april 26
 
1560
1771 mei 3 - 1771 juni 28
 
1561
1771 juli 2 - 1771 juli 30
 
1562
1771 juli 5 - 1772 december 7
 
Met hiaten.
1563
1771 augustus 27 - 1771 september 29 en 1771 augustus 2
 
1564
1771 oktober 1 - 1771 november 26
 
1565
1771 december 3 - 1771 december 31
 
1566
1772 januari 3 - 1772 februari 25
 
1567
1772 maart 6 - 1772 april 28
 
1568
1772 mei 1 - 1772 juni 30
 
1569
1772 juli 3 - 1772 juli 31
 
1570
1772 augustus 24 - 1772 september 25 en 1772 augustus 1
 
1571
1772 oktober 2 - 1772 november 27
 
Bevat register van papieren van de Engelsen op Malacca, 1796 - 1799 (p.295-304).
1572
1772 oktober 23 - 1772 oktober 30
 
1573
1772 december 1 - 1772 december 29
 
1574
1773 januari 5 - 1773 februari [26]
 
1575
1773 maart 2 - 1773 maart 30
 
1576
1773 april 2 - 1773 april 27
 
1577
1773 mei 4 - 1773 juni 29
 
1578
1773 juli 2 - 1773 juli 20
 
1579
1773 augustus 13 - 1773 augustus 31
 
1580
1773 september 2 - 1773 september 24
 
1581
1773 oktober 1 - 1773 oktober 29
 
1582
1773 oktober 2 - 1773 november 30
 
1583
1773 december 2 - 1773 december 28
 
1584
1774 januari 4 - 1774 januari 21
 
1585
1774 februari 4 - 1774 maart 29 en 1774 januari 14
 
1586
1774 april 5 - 1774 april 28
 
1587
1774 mei 3 - 1774 mei 31
 
1588
1774 juni 2 - 1774 juni 17 en 1774 augustus 2 - 1774 augustus 23
 
1589
1774 september 16 - 1774 september 27
 
1590
1774 november 1 - 1774 november 29
 
1591
1774 december 6 - 1774 december 30
 
1592
1775 januari 3 - 1775 maart 31
 
1593
1775 april 4 - 1775 april 25
 
1594
1775 mei 2 - 1775 mei 26
 
1595
1775 juni 1 - 1775 juni 30
 
1596
1775 juli 3 - 1775 juli 25
 
1597
1775 augustus 4 - 1775 augustus 29
 
1598
1775 september 5 - 1775 september 29
 
1599
1775 oktober 3 - 1775 oktober 31
 
1600
1775 november 3 - 1775 november 30
 
1601
.
1775 december 5 - 1775 december 29
 
En diverse bijlagen van andere data
1602
1776 januari 5 - 1776 januari 23
 
1603
1776 februari 6 - 1776 februari 27
 
Bijlage 1776 februari 13: Plattegrond van de woning van de gezaghebber van de Oosthoek te Surabaya. 1 blad. Zie Collectie De Haan C82.
1604
1776 maart 1 - 1776 april 30
 
1605
1776 mei 3 - 1776 mei 30
 
1606
1776 juni 4 - 1776 juni 28
 
1607
1776 juli 2 - 1776 juli 30
 
1608
1776 augustus 1 - 1776 augustus 29
 
1609
1776 september 3 - 1776 september 24
 
1610
1776 oktober 1 - 1776 oktober 31
 
Bijlage 1776 oktober 1: Kaart van de weg naar de rivier de Crocot richting voormalige post Rijswijk vanaf de Molenvlietsedijk te Batavia. 1 blad. Zie Collectie De Haan D2.
1611
1776 november 5 - 1776 november 28
 
1612
1776 december 3 - 1776 december 31
 
1613
1777 januari 3 - 1777 februari 25
 
1614
1777 maart 4 - 1777 maart 25
 
1615
1777 maart 25 - 1777 april 29
 
1616
1777 mei 6 - 1777 mei 31
 
1617
1777 juni 3 - 1777 juni 27
 
1618
1777 juli 1 - 1777 juli 29
 
1619
1777 augustus 1 - 1777 augustus 29
 
1620
1777 september 1 - 1777 september 30
 
1621
1777 oktober 3 - 1777 november 28
 
1622
1777 november 5 en 1778 februari 11
1 omslag
1623
1777 december 1 - 1777 december 31
 
1624
1778 januari 2 - 1778 februari 27
 
1625
1778 maart 3 - 1778 maart 31
 
1626
1778 april 3 - 1778 april 28
 
1627
1778 mei 1 - 1778 mei 29
 
1628
1778 juni 2 - 1778 juni 30
 
1629
1778 juli 2 - 1778 juli 31
 
Bijlage 1778 juli 21: Plattegrond van enige woningen op het eiland Onrust bij Batavia. 1 blad. Zie Collectie De Haan C69.
1630
1778 augustus 4 - 1778 augustus 28
 
1631
1778 september 3 - 1778 september 29
 
1632
1778 oktober 2 - 1778 oktober 30
 
1633
1778 november 3 - 1778 november 27
 
1634
1778 december 1 - 1778 december 31
 
Bijlage 1778 december: Kaart van de waterloop van de Mookervaart in verband met de toevoer van water in de droge tijd naar Batavia (behoort bij advies van J.A. Duurkoop). 1 blad. Zie Collectie De Haan C60.
1635
1779 januari 4 - 1779 februari 26
 
1636
1779 maart 9 - 1779 maart 26
 
1637
1779 april 6 - 1779 mei 25
 
1638
1779 juni 1 - 1779 juni 28
 
1639
1779 juli 1 - 1779 juli 22
 
1640
1779 augustus 10 - 1779 augustus 27
 
1641
1779 september 6 - 1779 september 28
 
1642
1779 oktober 1 - 1779 oktober 26
 
1643
1779 november 5 - 1779 november 30
 
1644
1779 december 7 - 1779 december 31
 
1645
1780 januari 4 - 1780 februari 29
 
1646
1780 april 3 - 1780 april 28
 
1647
1780 juni 5 - 1780 juni 30
 
1648
1780 juli 4 - 1780 juli 28
 
1649
1780 augustus 1 - 1780 augustus 28
 
1650
1780 september 2 - 1780 september 29
 
1651
1780 oktober 3 - 1780 oktober 30
 
---
1780 november 7 - 1780 november 30
 
Zie inv.nr. 4550 Aanvullingen 2002-2007.
1652
1780 december 4 - 1780 december 29
 
1653
1781 januari 5 - 1781 januari 30
 
1654
1781 maart 2 - 1781 maart 30
 
1655
1781 april 6 - 1781 april 30
 
1656
1781 mei 1 - 1781 mei 29
 
1657
1781 juni 1 - 1781 juni 29
 
1658
1781 juli 2 - 1781 november 29
 
Augustus en oktober ontbreken.
1659
1781 december 3 - 1781 december 28 en 1781 februari 23 - 1781 december 28
 
De bijlagen 1781 februari 23 - 1781 december 28 betreffen verzoekschriften van Compagnie-personeel.
1660
1782 april 2 - 1782 mei 31
 
1661
1782 juni 4 - 1782 augustus 27
 
1662
1782 september 3 - 1782 november 26
 
1663
1782 december 2 - 1782 december 31 en 1782 januari 29 - 1782 november 26
 
De bijlagen 1782 januari 29 - 1782 november 26 betreffen verzoekschriften van Compagnie-personeel.
1664
1783 januari 3 - 1783 februari 25
 
1665
1783 maart 4 - 1783 maart 28 en 1783 mei 2 - 1783 mei 23
 
1666
1783 april 1 - 1783 april 29
 
1667
1783 juni 3 - 1783 juni 26
 
Voor 1783 mei 2 en 1783 mei 23 zie inv.nr. 1665.
1668
1783 juli 1 - 1783 augustus 29
 
1669
1783 september 1 - 1783 september 30
 
1670
1783 oktober 3 - 1783 oktober 31
 
1671
1783 november 4 - 1783 november 28
 
1672
1783 december 2 - 1783 december 30
 
1673
1784 januari 6 - 1784 februari 27
 
1674
1784 maart 2 - 1784 maart 30
 
1675
1784 april 6 - 1784 mei 30
 
1676
1784 juni 3 - 1784 juni 29
 
1677
1784 juli 2 - 1784 juli 30
 
1678
1784 augustus 2 - 1784 augustus 31
 
1679
1784 september 2 - 1784 september 28
 
1680
1784 oktober 1 - 1784 oktober 7
 
1681
1784 oktober 8 - 1784 oktober 29
 
1682
1784 december 3 - 1784 december 31
 
1683
1785 januari 7 - 1785 februari 29
 
1684
1785 maart 1 - 1785 maart 31
 
1685
1785 april 5 - 1785 april 29
 
1686
1785 mei 6 - 1785 mei 31
 
1687
1785 juni 2 - 1785 juni 28
 
1688
1785 juli 1 - 1785 juli 29
 
1689
1785 augustus 2 - 1785 augustus 30
 
1690
1785 september 1 - 1785 september 30
 
1691
1785 oktober 1 - 1785 oktober 28
 
1692
1785 december 2 - 1785 december 30
 
1693
1786 januari 3 - 1786 januari 30
 
1694
1786 februari [9] - 1786 februari 28
 
1695
1786 maart 3 - 1786 maart 31
 
1696
1786 april 3 - 1786 april 28
 
1697
1786 mei 2 - 1786 mei 30
 
1698
1786 juni 2 - 1786 juni 29
 
1699
1786 juli 3 - 1786 juli 28
 
1700
1786 augustus 1 - 1786 augustus 29
 
1701
1786 september 4 - 1786 september 29
 
Bijlage 1786 september 19: Plankaart van de geprojecteerde slokkan (waterafleiding) bij de Mookervaart te Batavia. 1 blad. Zie Collectie De Haan E112.
1702
1786 oktober 2 - 1786 oktober 31
 
1703
1786 november 3 - 1786 november 30
 
1704
1786 december 1 - 1786 december 31
 
1705
1787 januari 5 - 1787 januari 30
 
1706
1787 februari 2 - 1787 februari 23
 
1707
1787 maart 2 - 1787 maart 30
 
1708
1787 mei 1 - 1787 mei 30
 
1709
1787 juni 5 - 1787 juni 29
 
1710
1787 juli 3 - 1787 juli 31
 
1711
1787 augustus 3 - 1787 augustus 30
 
1712
1787 september 4 - 1787 september 28
 
1713
1787 oktober 1 - 1787 oktober 30
 
1714
1787 november 2 - 1787 november 29
 
1715
1787 december 3 - 1787 december 29 en 1788 januari 30
 
1716
1788 januari 8 - 1788 januari 29
 
1717
1788 februari 1 - 1788 februari 28
 
1718
1788 maart 6 - 1788 maart 28
 
1719
1788 maart 31 - 1788 april 29
 
1720
1788 mei 6 - 1788 mei 30
 
1721
1788 juni 3 - 1788 juni 30
 
1722
1788 juli 1 - 1788 juli 29
 
1723
1788 augustus 1 - 1788 augustus 29
 
1724
1788 september 1 - 1788 september 30
 
1725
1788 oktober 3 - 1788 oktober 31
 
1726
1788 november 4 - 1788 november 28
 
1727
1788 december 1 - 1788 december 22
 
1728
1788 december 23 - 1788 december 30
 
Bijlage 1788 december 30: Bij het rapport van de expeditie tegen de Boeginezen: Plattegrond van de rede van Sumbawa en Laboa. Getekend door J. Gallo. 1 blad. Zie Collectie De Haan F3.
Bijlage 1788 december 30: Hydrografische kaart van de rede van Sumbawa en de rivier naar Groot-Sumbawa. Getekend door J. Gallo. 1 blad. Zie Collectie De Haan F32.
1729
1789 januari 5 - 1789 januari 27
 
1730
1789 februari 3 - 1789 februari 26
 
1731
1789 maart 3 - 1789 maart 31
 
1732
1789 april 3 - 1789 april 28
 
1733
1789 mei 1 - 1789 mei 29
 
1734
1789 juni 2 - 1789 juni 30
 
1735
1789 augustus 3 - 1789 augustus 28 en 1789 december 31
 
1736
1789 september 1 - 1789 september 29
 
1737
1789 oktober 2 - 1789 oktober 13
 
1738
1789 oktober 13 - 1789 oktober 27
 
1739
1789 december 1 - 1789 december 21
 
1740
1789 december 21 - 1789 december 31
 
Voor 1789 december 31 zie inv.nr. 1735.
1741
1790 januari 5 - 1790 januari 29
 
1742
1790 februari 2 - 1790 februari 23
 
1743
1790 maart 2 - 1790 maart 30
 
1744
1790 april 6 - 1790 april 30
 
1745
1790 mei 2 - 1790 mei 28
 
1746
1790 juni 1 - 1790 juni 29
 
1747
1790 juli 1 - 1790 juli 30
 
1748
1790 augustus 3 - 1790 augustus 31
 
1749
1790 september 2 - 1790 september 30
 
1750
1790 oktober 1 - 1790 oktober 29
 
1751
1790 november 2 - 1790 november 5
 
Bijlagen 1790 november 2: Kaarten van de versterking van de forten Speelwijk en Diamant te Bantam. 3 bladen. Zie Collectie De Haan B105, E115 en E116.
1752
1790 november 5 - 1790 november 30
 
1753
1790 december 2 - 1790 december 24
 
1754
1790 december 24 - 1790 december 31 en 1791 december 31
 
1755
1791 januari 4 - 1791 januari 25
 
1756
1791 maart 3 - 1791 maart 29
 
1757
1791 april 1 - 1791 april 29
 
1758
1791 mei 3 - 1791 mei 31
 
1759
1791 juni 6 - 1791 juni 30
 
1760
1791 juli 1 - 1791 juli 26
 
1761
1791 augustus 2 - 1791 augustus 12
 
1762
1791 augustus 12 - 1791 augustus 30
 
1763
1791 september 1 - 1791 september 30
 
1764
1791 oktober 3 - 1791 oktober 28
 
1765
1791 november 1 - 1791 november 29
 
1766
1791 december 1 - 1791 december 30
 
Voor 1791 december 31 zie inv.nr. 1754.
1767
1792 januari 3 - 1792 januari 31
 
1768
1792 februari 7 - 1792 februari 28
 
1769
1792 maart 1 - 1792 maart 27
 
1770
1792 april 3 - 1792 april 27
 
1771
1792 mei 1 - 1792 mei 31
 
1772
1792 juni 1 - 1792 juni 29
 
1773
1792 juli 2 - 1792 juli 15
 
1774
1792 juli 16 - 1792 juli 31
 
1775
1792 augustus 2 - 1792 augustus 16
 
1776
1792 augustus 16 - 1792 augustus 28
 
1777
1792 september 4 - 1792 september 27
 
1778
1792 oktober 8 - 1792 oktober 30
 
1779
1792 november 2 - 1792 november 29
 
1780
1792 december 9 - 1792 december 31
 
1781
1793 januari 4 - 1793 januari 26
 
1782
1793 februari 1 - 1793 februari 28
 
1783
1793 maart 5 - 1793 maart 12
 
1784
1793 maart 19 - 1793 maart 28
 
1785
1793 mei 7 - 1793 mei 28
 
1786
1793 juni 4 - 1793 juni 28
 
1787
1793 juli 1 - 1793 juli 30
 
1788
1793 augustus 6 - 1793 augustus 31
 
1789
1793 september 3 - 1793 september 29
 
1790
1793 oktober 1 - 1793 oktober 31
 
1791
1793 november 1 - 1793 november 28
 
1792
1793 december 3 - 1793 december 31
 
1793
1794 februari 4 - 1794 februari 27
 
1794
1794 maart 3 - 1794 maart 28
 
1795
1794 april 1 - 1794 april 29
 
1796
1794 april 29
 
Betreft de medicinale winkel.
1797
1794 mei 1 - 1794 mei 27
 
1798
1794 juli 1 - 1794 juli 11
 
1799
1794 juli 13 - 1794 juli 29
 
1800
1794 augustus 1 - 1794 augustus 29
 
1801
1794 september 2 - 1794 september 30
 
1802
1794 oktober 3 - 1794 oktober 31
 
1803
1794 november 4 - 1794 november 28
 
1804
1794 december 4 - 1794 december 30
 
1805
1794 december 24
 
Betreft de medicinale winke.l
1806
1795 januari 6 - 1795 januari 27
 
1807
1795 februari 2 - 1795 februari 26
 
1808
1795 maart 3 - 1795 maart 31
 
1809
1795 mei 1 - 1795 mei 30
 
1810
1795 juni 2 - 1795 juni 30
 
1811
1795 september 1 - 1795 september 29
 
1812
1795 oktober 2 - 1795 oktober 30
 
1813
1795 november 2 - 1795 november 27
 
---
1795 november 27
 
Zie inv.nr. 4578 Aanvullingen 2002-2007.
1814
1796 maart 8 - 1796 maart 29
 
1815
1796 mei 3 - 1796 mei 31
1 pak
1816
1796 oktober 4 - 1796 oktober 28 en 1806 oktober 17
 
1817
1796 november 1 - 1796 november 29
 
1818
1797 maart 2 - 1797 maart 31
 
1819
1797 november 2 - 1797 november 30
 
---
1798 februari - 1799 juni 5
 
Betreft bijlagen van gecombineerde vergaderingen met de Hoge Commissie (commissarissen-generaal).
Zie inv.nr. 4532 Aanvullingen 2002-2007.
1820
1798 april 3 - 1798 april 27 en 1798 februari 27
 
1821
1798 juli 3 - 1798 juli 31
 
1822
1798 november 2 - 1798 november 29
 
1823
1799 januari 3 - 1799 januari 29
 
1824
1799 februari 1 - 1799 februari 28
 
1825
1799 maart 5 - 1799 maart 29
 
1826
1799 april 2 - 1799 april 30
 
1827
1799 mei 3 - 1799 mei 30
 
1828
1799 juni 4 - 1799 juni 28
 
1829
1799 juli 2 - 1799 juli 30
 
1830
1799 augustus 6 - 1799 augustus 13
 
1831
1799 augustus 15 - 1799 augustus 29
 
1832
1799 september 7 - 1799 september 27
 
1833
1799 oktober 1 - 1799 oktober 22
 
1834
1799 oktober 22 - 1799 oktober 31
 
1835
1799 november 1 - 1799 november 30
 
1836
1799 december 3 - 1799 december 13
 
1837
1799 december 13 - 1799 december 31
 
1838
1800 januari 7 - 1800 januari 31
 
1839
1800 maart 3 - 1800 maart 28
 
1840
1800 april 1 - 1800 april 29
 
1841
1800 mei 2 - 1800 mei 30
 
1842
1800 augustus 1 - 1800 augustus 31
 
1843
1800 september 4 - 1800 september 30
 
1844
1800 november 1 - 1800 november 30
 
Bijlage 1800 november 25: Landmeterskaart van het plein voor de Comedie te Batavia. Getekend door P. Tency. 1 blad. Zie Collectie De Haan A146.
1845
1801 januari 6 - 1801 januari 30
 
1846
1801 mei 1 - 1801 mei 30
1 pak
1847
1801 juli 2 - 1801 juli 31
 
1848
1801 oktober 6 - 1801 oktober 30
 
1849
1801 november 2 - 1801 november 27
 
---
1802 januari 5
 
Zie inv. nr. 4574 Aanvullingen 2002-2007.
1850
1802 maart 2 - 1802 maart 30
 
1851
1802 juni 1 - 1802 juni 29
1 pak
1852
1802 september 2 - 1802 september 14
 
1853
1802 september 17 - 1802 september 28
 
1854
1802 oktober 1 - 1802 oktober 14
 
1855
1802 oktober 14 - 1802 oktober 29
 
1856
1802 november 2 - 1802 november 16
 
1857
1802 november 16 - 1802 november 30
 
1858
1802 december 9 - 1802 december 27
1 omslag
1859
1803 januari 4 - 1803 januari 28
 
1860
1803 februari 1 - 1803 februari 25
 
1861
1803 maart 1 - 1803 maart 29 en 1803 mei 31
 
1862
1803 mei 4 - 1803 mei 13
 
1863
1803 mei 16 - 1803 mei 31
 
Voor 1803 mei 31 zie inv.nr. 1861.
1864
1803 juni 2 - 1803 juni 14
 
1865
1803 juni 14 - 1803 juni 30
 
1866
1803 juli 1 - 1803 juli 29
 
1867
1803 augustus 2 - 1803 augustus 12
 
1868
1803 augustus 12 - 1803 augustus 30
 
1869
1803 september 1 - 1803 september 20
 
1870
1803 september 20 - 1803 september 30
 
1871
1803 oktober 4 - 1803 oktober 28
 
1872
1803 november 1 - 1803 november 15
 
1873
1803 november 15 - 1803 november 29
 
1874
1803 december 1 - 1803 december 30
 
1875
1804 januari 5 - 1804 januari 17
 
1876
1804 januari 17 - 1804 januari 31
 
1877
1804 februari 2 - 1804 februari 28
 
1878
1804 maart 1 - 1804 maart 30
 
1879
1804 april 3 - 1804 april 27
 
1880
1804 mei 1 - 1804 mei 31
 
1881
1804 juni 5 - 1804 juni 29
 
1882
1804 juli 3 - 1804 juli 31
 
1883
1804 augustus 2 - 1804 augustus 30
 
1884
1804 september 4 - 1804 september 14
 
1885
1804 september 14 - 1804 september 28
 
1886
1804 november 1 - 1804 november 29
1 pak
1887
1804 december 4 - 1804 december 31
1 pak
1888
1805 februari 1 - 1805 februari 28
 
1889
1805 maart 5 - 1805 maart 29
 
1890
1805 april 2 - 1805 april 30
1 pak
1891
1805 mei 2 - 1805 mei 28
 
1892
1805 juni 14 - 1805 juni 28
1 pak
1893
1805 juli 2 - 1805 juli 30
 
1894
1805 augustus 1 - 1805 augustus 29 en 1805 juli 19
 
1895
1805 september 3 - 1805 september 27
 
1896
1805 oktober 1 - 1805 oktober 18
1 pak
1897
1805 oktober 22 - 1805 oktober 31
1 pak
1898
1805 november 1 - 1805 november 28
 
1899
1805 december 3 - 1805 december 30
 
1900
1806 januari 3 - 1806 januari 31
 
1901
1806 februari 1 - 1807 februari 27
1 pak
1902
1806 maart 4 - 1806 maart 28
1 pak
1903
1806 april 1 - 1806 april 29
1 pak
1904
1806 mei 2 - 1806 mei 30
1 pak
1905
1806 juni 3 - 1806 juni 24
 
1906
1806 juli 1 - 1806 juli 29
 
1907
1806 augustus 1 - 1806 augustus 29
1 pak
1908
1806 september 2 - 1806 september 30
 
1909
1806 oktober 3 - 1806 oktober 31
1 pak
Voor 1806 oktober 17 zie inv.nr. 1816.
1910
1806 november 4 - 1806 november 30
 
1911
1806 december 1 - 1806 december 30
 
1912
1807 januari 5 - 1807 januari 30
1 pak
1913
1807 februari 3 - 1807 februari 26
 
1914
1807 maart 3 - 1807 maart 31
1 pak
1915
1807 april 3 - 1807 april 28
1 pak
1916
1807 mei 1 - 1807 mei 30
 
1917
1807 juni 2 - 1807 juni 30
 
1918
1807 juli 3 - 1807 juli 31
 
1919
1807 augustus 4 - 1807 augustus 28
 
1920
1807 september 1 - 1807 september 29
 
1921
1807 oktober 2 - 1807 oktober 30
 
1922
1807 november 3 - 1807 november 27
 
1923
1807 december 1 - 1807 december 30
 
1924
1808 januari 8 - 1808 februari 26
 
1925
1808 maart 4 - 1808 maart 29
 
1926
1808 april 1 - 1808 april 29
 
1927
1808 mei 3 - 1808 mei 31
 
1928
1808 juni 3 - 1808 juni 28
 
1929
1808 juli 1 - 1808 juli 29
 
1930
1808 augustus 2 - 1808 augustus 30
 
1931
1808 september 6 - 1808 september 27
 
1932
1808 oktober 1 - 1808 november 28
 
1933
1808 december 3 - 1808 december [30]
 
1934
1809 januari 3 - 1809 januari 20
 
1935
1809 februari 4 - 1809 februari 28
 
1936
1809 maart 3 - 1809 maart 30
 
1937
1809 april 4 - 1809 april 30
 
1938
1809 mei 2 - 1809 mei 29
 
1939
1809 juni 1 - 1809 juli 28
 
1940
1809 augustus 1 - 1809 augustus 29
 
1941
1809 september 1 - 1809 september 28
 
1942
1809 oktober 5 - 1809 oktober [26]
 
1943
1809 november 7 - 1809 november 30
 
1944
1809 december 2 - 1809 december 29
 
1945
1810 januari 5 - 1810 januari 27
 
Bijlagen niet chronologisch geordend.
1946
1810 januari 9 - 1810 juni 1
 
1947
1810 januari 19 - 1810 februari 20
 
Bijlagen niet chronologisch geordend.
1948
1810 februari 14 - 1810 maart 24
 
Bijlagen niet chronologisch geordend.
Bijlage 1810 maart 24: Kaart van de grensscheiding tussen Japara en Damak met het district Tjankring (Java). 1 blad. Zie Collectie De Haan B82.
Bijlage 1810 maart 24: Plattegrond van de rivier Tangoelang tussen de weg van Damak naar Coedoes tot aan de grensscheiding met Djocjacarta (Java). 1 blad. Zie Collectie De Haan B83.
1949
1810 februari 20 - 1810 mei 17
 
Bijlagen niet chronologisch geordend.
1950
1810 juni 1 - 1810 juni 29
 
Bijlagen niet chronologisch geordend.
1951
1810 juni 29 - 1810 oktober 27 en 1810 januari 12
 
Bijlagen niet chronologisch geordend.
1952
1810 juli 3 - 1810 augustus 7
 
Bijlagen niet chronologisch geordend.
1953
1810 september 18 - 1810 december 6
 
Bijlagen niet chronologisch geordend.
1954
1811 januari 14 - 1811 februari 22
 
Bijlagen niet chronologisch geordend.
1955
1811 februari 16 - 1811 maart 25
 
Bijlagen niet chronologisch geordend.
1956
1811 februari 16 - 1811 juli 23
 
Maart - juni ontbreken.
Bijlagen niet chronologisch geordend.
1957
1811 april 4 - 1811 juni 17
 
Bijlagen niet chronologisch geordend.