Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Besluitvorming

   Vaststelling

Secrete resoluties
Deze rubriek bevat de beschrijvingen van de series minuut-secrete resoluties (inv.nrs. 1958-1999) en net-secrete resoluties (inv.nrs. 2000-2028).
De secrete resoluties zijn de formele besluiten (individuele beschikkingen en besluiten van algemene aard) van de Hoge Regering. Het gehele scala aan zaken dat voortvloeide uit de taken ziet men terug in de resoluties, met de nadruk op zaken op het terrein van de defensie, corruptie en de relatie met 'vreemde' mogendheden. De achtergronden van een besluit zijn meestal opgenomen in de resoluties, maar niet de opinies van de individuele leden van de Hoge Regering. De series zijn alle chronologisch, op resolutiedatum, geordend. Vanaf 1808 worden de resoluties besluiten genoemd.
1958-1999
Minuut-secrete resoluties.
1706 - 1809
42 banden
Grotendeels met bijlagen
De serie is nader toegankelijk met de repertoria beschreven in de rubriek Toegangen (inv.nrs. 2101-2247).
De minuut-secrete resoluties zijn de niet vastgestelde geheime besluiten, die ter resumptie of goedkeuring nog moesten worden voorgelegd aan de Hoge Regering. Deze goedgekeurde minuut-secrete resoluties vormden weer de basis voor de net-secrete resoluties, de formeel vastgestelde besluiten. De minuut-secrete resoluties werden met vele verbeteringen en doorhalingen op losse katernen geschreven met achterop de datum van de vergadering waarin de resoluties genomen werden. Meestal werd alleen de rechterhelft van een pagina beschreven, terwijl de linkerhelft soms werd gebruikt voor verbeteringen, maar deze zijn ook wel boven de tekst geschreven. Later werden deze losse katernen chronologisch in een band gebonden. De minuut-secrete resoluties werden niet ondertekend door de leden van de Hoge Regering. Aangezien de tekst van de minuut-resoluties overeenkomt met die van de net-resoluties, wordt de gebruiker geadviseerd de laatstgenoemde, beter-leesbare serie te gebruiken. Voor intern gebruik binnen de administratie van de Hoge Regering werden soms kopieën gemaakt van de minuut-secrete resoluties. De kopie minuut-secrete resoluties zijn beschreven in deze serie.
1958
1706 februari 13 - 1730 november 10
 
Gedeeltelijk kopie
1959
1731 januari 13 - 1733 december 29
 
Gedeeltelijk kopie
1960
1741 januari 2 - 1741 augustus 31
 
Resoluties van 1741 augustus 31 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 1961.
1961
1741 augustus 31 - 1741 december 18
 
Resoluties 1741 augustus 31 niet compleet; zie voor voorafgaand gedeelte inv.nr. 1960.
1962
1743 juni 11 - 1746 december 9
 
1963
1747 januari 18 - 1751 augustus 12
 
1964
1752 februari 28 - 1753 augustus 17
 
1965
1754 maart 15 - 1754 december 5
 
1966
1755 januari 31 - 1755 december 31
 
1967
1757 januari 25 - 1758 oktober 27
 
1968
1759 januari 15 - 1761 december 22
 
1969
1762 januari 22 - 1762 december 14
 
1970
1763 februari 1 - 1764 december 20
 
1971
1766 januari 21 - 1767 november 30
 
1972
1772 januari 14 - 1774 december 23
 
1973
1775 april 10 - 1778 april 28
 
Resoluties 1778 april 28 niet compleet; zie voor vervolg inv.nr. 1974.
1974
1778 april 28 - 1780 december 19
 
Resoluties 1778 april 28 niet compleet; zie voor voorafgaande gedeelte inv.nr. 1973.
1975
1781 februari 27 - 1781 augustus 2
 
1976
1781 juli 18 - 1781 december 27
 
1977
1782 januari 18 - 1782 december 1
 
1978
1783 februari 3 - 1783 december 30
 
1979
1785 mei 13 - 1785 mei 30
 
1980
1786 januari 6 - 1786 augustus 29
 
1981
1786 september 4 - 1786 december 27
 
1982
1787 januari 5 - 1787 december 24
 
1983
1788 januari 8 - 1788 december 30
 
1984
1789 januari 9 - 1789 december 31
 
1985
1790 januari 8 - 1790 december 31
 
1986
1791 januari 7 - 1791 december 20
 
1987
1795 april 7 - 1795 december 9
 
1988
1796 februari 4 - 1797 december 29
 
1989
1798 januari 23 - 1799 december 17
 
1990
1800 december 2 - 1801 december 24
 
Betreft bijlagen.
1991
1801 januari 6 - 1801 december 29
 
1992
1802 januari 8 - 1802 december 28
 
1993
1802 april 6 - 1802 december 9
 
Betreft bijlagen.
1994
1803 januari 21 - 1803 december 30
 
1995
1805 februari 1 - 1805 december 30
 
1996
1806 januari 10 - 1806 december 30
 
1997
1807 januari 5 - 1807 oktober 13
 
Betreft bijlagen.
1998
1807 januari 5 - 1807 december 30
 
1999
1809 januari 17 - 1809 juni 1
 
2000-2028
Net-secrete resoluties.
1660 - 1806
1 pak, 28 delen
Gedeeltelijk met bijlagen en inhoudsopgaven
De serie is nader toegankelijk met de repertoria beschreven in de rubriek Toegangen (inv.nrs. 2101-2247).
De net-secrete resoluties zijn de goedgekeurde en formeel vastgestelde besluiten van de Hoge Regering. Deze serie is afgeleid van de minuut-secrete resoluties. De resoluties van één vergaderdatum zijn geformaliseerd door de handtekeningen van de leden van de Hoge Regering. De resoluties werden doorlopend ingeschreven in een deel en bevatten gedeeltelijk bijlagen, maar soms zijn deze ook als insertie in de resolutie terug te vinden. Voor intern gebruik binnen de administratie van de Hoge Regering werden soms kopieën gemaakt van de net-resoluties. Deze kopieën werden niet ondertekend. De kopie net-secrete resoluties zijn beschreven in deze serie.
Zie de serie net-generale resoluties (inv.nrs. 853-1182) voor een aantal net-secrete resoluties.
2000
1660 januari 31 - 1698 oktober 14
 
Kopie
2001
1678 mei 31 - 1682 februari 4
 
2002
1684 mei 10 - 1697 november 26
 
Resoluties 1688, 1689 en 1694 - 1696 ontbreken.
2003
1694 januari 5 - 1694 juni 29
 
Kopie
2004
1698 april 11 - 1708 september 3
 
Resoluties 1699 en 1700 ontbreken.
2005
1701 september 27 - 1708 oktober 4
 
Kopie
2006
1708 september 7 - 1729 mei 6
 
2007
1729 juni 1 - 1734 januari 6
 
2008
1734 april 30 - 1745 januari 8
1 pak
2009
1755 januari 31 - 1759 september 18
 
2010
1760 januari 25 - 1762 december 14
 
2011
1762 januari 22 - 1762 december 14
 
Kopie
Met inhoudsopgave 1762 januari 22 - 1762 december 7.
2012
1763 februari 1 - 1764 december 20
 
2013
1765 februari 5 - 1766 december 30
 
Met gesplitste inhoudsopgaven: 1765 februari 5 - 1765 december 3 en 1766 januari 21- 1766 december 30.
2014
1767 januari 9 - 1768 december 30
 
2015
1769 maart 10 - 1777 december 8
 
2016
1771 september 27
 
Kopie
2017
1778 januari 13 - 1781 december 27
 
2018
1782 januari 18 - 1784 december 20
 
2019
1783 april 25 - 1784 september 21
 
2020
1795 juli 23 - 1795 juli 24
 
2021
1796 september 1 - 1796 december 27
 
2022
1797 januari 11 - 1797 december 29
 
2023
1800 januari 10 - 1800 december 29
 
2024
1801 februari 3 - 1801 december 29
 
Resoluties 1801 februari 3 niet compleet.
2025
1802 januari 8 - 1802 december 28
 
2026
1803 januari 21 - 1803 december 30
 
2027
1804 januari 5 - 1804 december 18
 
2028
1806 januari 10 - 1806 april 25
 
Resoluties 1806 april 25 niet compleet.