Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Besluitvorming

   Vaststelling

Generale besognes
Deze rubriek bevat de beschrijvingen van de series minuut-generale-besognes (inv.nrs. 2029-2043) en net-generale besognes (inv.nrs. 2044-2092).
De generale besognes vormen de administratieve neerslag van de beraadslagingen van de Hoge Regering met betrekking tot het wel en wee van de buitenkantoren. Vóór 1743 zijn deze besognes opgenomen in de resolutieboeken. In de marge staat dan bijvoorbeeld vermeld 'Besogne over Timor'. Vanaf 1743 worden de besognes in aparte delen ingeschreven: de besognes. Alleen besognes van grotere importantie, bijvoorbeeld een benoeming van een hoge functionaris, blijven vermeld -als besogne- in de resolutieboeken en komen niet voor in de serie besognes. Zo kan het voorkomen dat er in een vergadering op een bepaalde dag wordt gesproken over bijvoorbeeld het buitenkantoor Timor. De administratieve neerslag wordt dan -voor wat betreft de belangrijke zaken- in de resoluties van die datum opgenomen en voor de rest in de besognes. Meestal wordt in de resoluties alleen verwezen naar de serie besognes. De besognes komen voor in verschillende ontwikkelingsstadia, zoals minuut, net en kopie.
2029-2043
Minuut-generale besognes en -incidenteel- minuut-secrete besognes
1743 - 1795
15 banden
De serie is nader toegankelijk met de repertoria beschreven in de rubriek Toegangen (inv.nrs. 2101-2247).
De minuut-generale besognes zijn de niet vastgestelde besluiten, die ter resumptie of goedkeuring nog moesten worden voorgelegd aan de Hoge Regering. Deze goedgekeurde minuut-generale besognes vormden weer de basis voor de net-generale besognes, de formeel vastgestelde besluiten. De minuut-generale besognes werden met vele verbeteringen en doorhalingen op losse katernen geschreven met achterop de datum van de vergadering waarin de besognes genomen werden. Meestal werd alleen de rechterhelft van een pagina beschreven, terwijl de linkerhelft soms werd gebruikt voor verbeteringen, maar deze zijn ook wel boven de tekst geschreven. De besognes werden niet ondertekend door de leden van de Hoge Regering.
Voor intern gebruik binnen de administratie van de Hoge Regering werden soms kopieën gemaakt van de minuut-generale besognes. Deze kopieën zijn beschreven in deze serie. Aangezien de tekst van de minuut-generale besognes overeenkomt met die van de net-generale besognes, wordt de gebruiker geadviseerd de laatstgenoemde, beter-leesbare serie te gebruiken.
2029
1743 juli 15 - 1743 december 13
 
2030
1756 april 22 - 1756 december 21
 
2031
1772 februari 7 - 1772 december 10
 
2032
1776 juni 6 - 1776 december 16
 
Bevat mede minuut-secrete besognes.
2033
1788 januari 22 - 1788 september 18
 
2034
1788 oktober 10 - 1788 december 30
 
2035
1789 januari 20 - 1789 mei 29
 
2036
1789 juli 17 - 1789 december 24
 
2037
1790 maart 26 - 1790 juli 27
 
2038
1790 augustus 9 - 1790 december 23
 
Bevat mede minuut-secrete besognes van 1790 december 21.
2039
1793 november 19 - 1794 maart 31
 
2040
1794 november 1 - 1794 december 31
 
Bevat mede minuut-secrete besognes 1794 november 7 - 1794 november 26.
2041
1795 januari 3 - 1795 maart 28
 
Bevat mede minuut-secrete besognes 1795 februari 4 en 1794 februari 28.
2042
1795 januari 3 - 1795 april 25
 
Kopie
Bevat mede minuut-secrete besognes 1795 januari 3, 1795 februari 4 en 1795 februari 28.
2043
1795 juli 12 - 1795 september 19
 
Kopie
2044-2092
Net-generale besognes. Grotendeels met inhoudsopgaven.
1743 - 1794
48 delen
De serie is nader toegankelijk met de repertoria beschreven in de rubriek Toegangen (inv.nrs. 2101-2247).
De net-generale besognes zijn de goedgekeurde en formeel vastgestelde besluiten van de Hoge Regering. Deze serie is afgeleid van de minuut-generale besognes. De besognes van één vergaderdatum zijn geformaliseerd door de handtekeningen van de leden van de Hoge Regering. De net-generale besognes bevatten geen aparte bijlagen, maar soms zijn deze als insertie in de resolutie terug te vinden. De in de delen opgenomen inhoudsopgaven hebben soms ook betrekking op in andere delen opgenomen besognes. Indien dit het geval is, is dat aangeven in de betreffende noten.
Voor intern gebruik binnen de administratie van de Hoge Regering werden soms kopieën gemaakt van de net-generale besognes. Deze kopieën zijn beschreven in deze serie.
2044
1743 juli 15 - 1743 december 13
 
2045
1744 januari 10 - 1744 december 29
 
2046
1745 mei 11 - 1745 december 14
 
2047
1746 juni 13 - 1746 december 20
 
2048
1747 april 6 - 1747 december 15
 
2049
1749 april 4 - 1749 december 31
 
2050
1750 mei 22 - 1750 december 31
 
2051
1751 april 19 - 1751 december 29
 
2052
1752 april 14 - 1752 december 30
 
2053
1753 maart 13 - 1753 december 31
 
2054
1754 april 29 - 1754 december 27
 
2055
1755 maart 24 - 1755 december 30
 
2056
1756 april 22 - 1756 december 21
 
2057
1757 februari 25 - 1757 december 24
 
2058
1758 maart 17 - 1758 december 19
 
2059
1759 maart 6 - 1759 december 21
 
2060
1760 januari 25 - 1760 december 31
 
2061
1761 februari 13 - 1761 december 21
 
2062
1762 februari 9 - 1762 december 24
 
2063
1763 januari 4 - 1763 december 31
 
2064
1764 januari 13 - 1764 december 28
 
2065
1765 januari 29 - 1765 december 20
 
2066
1766 januari 9 - 1766 juni 10
 
Met inhoudsopgave 1766 januari 9 - 1766 december 16.
2067
1766 juni 26 - 1766 december 16
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2066.
2068
1767 februari 3 - 1767 juni 9
 
Met inhoudsopgave 1767 februari 3 - 1767 december 31.
2069
1767 juni 25 - 1767 december 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2068.
2070
1768 april 5 - 1768 juni 14
 
Met inhoudsopgave 1768 april 5 - 1768 december 8.
2071
1768 juni 23 - 1768 december 8
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2070.
2072
1769 januari 9 - 1769 juni 27
 
Met inhoudsopgave 1769 januari 9 - 1769 december 7.
2073
1769 juli 3 - 1769 december 7
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2072.
2074
1770 februari 6 - 1770 juni 29
 
Met inhoudsopgave 1770 februari 6 - 1770 december 28.
2075
1770 juli 2 - 1770 december 28
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 2074.
2076
1771 januari 11 - 1771 december 27
 
2077
1772 februari 7 - 1772 december 10
 
2078
1773 februari 23 - 1773 december 21
 
2079
1774 maart 25 - 1774 december 29
 
2080
1775 januari 20 - 1775 november 28
 
2081
1776 februari 13 - 1776 december 16
 
2082
1777 februari 11 - 1777 juli 31
 
2083
1777 augustus 1 - 1777 december 15
 
2084
1778 januari 2 - 1778 december 31
 
2085
1779 februari 2 - 1779 december 23
 
2086
1780 maart 3 - 1780 december 29
 
2087
1781 februari 17 - 1781 december 20
 
2088
Vervallen
2089
1782 januari 29 - 1782 december 31
 
Met inhoudsopgave 1782 januari 29 - 1782 december 16.
2090
1783 januari 14 - 1783 december 27
 
2091
1784 maart 5 - 1784 december 31
 
2092
1794 september 6 - 1794 december 31
 
Kopie
Bevat mede net-secrete besognes 1794 november 7 - 1794 november 26.