Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Besluitvorming

   Vaststelling

Secrete besognes
Deze rubriek bevat de beschrijvingen van de series minuut-secrete besognes (inv.nrs. 2093-2097) en net-secrete besognes (inv.nrs. 2098-2100). De secrete besognes vormen de administratieve neerslag van de (geheime) beraadslagingen van de Hoge Regering met betrekking tot het wel en wee van de buitenkantoren in de periode 1771-1776. De besognes komen voor in verschillende ontwikkelingsstadia, zoals minuut, net en kopie.
2093-2097
Minuut-secrete besognes.
1771 - 1776
5 banden
De serie is nader toegankelijk met repertoria beschreven in de rubriek Toegangen (inv.nrs. 2101-2247).
De minuut-secrete besognes zijn de niet vastgestelde besluiten, die ter resumptie of goedkeuring nog moesten worden voorgelegd aan de Hoge Regering. Deze goedgekeurde minuut-secrete besognes vormden weer de basis voor de net-secrete besognes, de formeel vastgestelde besluiten. De minuut-secrete besognes werden met vele verbeteringen en doorhalingen op losse katernen geschreven met achterop de datum van de vergadering waarin de besognes genomen werden. Meestal werd alleen de rechterhelft van een pagina beschreven, terwijl de linkerhelft soms werd gebruikt voor verbeteringen, maar deze zijn ook wel boven de tekst geschreven. De besognes werden niet ondertekend door de leden van de Hoge Regering. De kopie-secrete besognes zijn beschreven in deze serie. Aangezien de tekst van de minuut-secrete besognes overeenkomt met die van de net-secrete besognes, wordt de gebruiker geadviseerd de laatstgenoemde, beter-leesbare serie te gebruiken.
Zie de serie minuut-generale besognes (inv.nrs. 2029-2043) voor een aantal minuut-secrete besognes.
2093
1771 januari 11 - 1771 december 27
 
2094
1773 februari 19 - 1774 mei 10
 
Kopie
2095
1774 maart 25 - 1774 december 29
 
2096
1775 januari 20 - 1775 november 30
 
2097
1776 januari 19 - 1776 december 16
 
2098-2100
Net-secrete besognes. Gedeeltelijk met inhoudsopgaven.
1771 - 1776
3 delen
De serie is nader toegankelijk met de repertoria beschreven in de rubriek Toegangen (inv.nrs. 2101-2247).
De net-secrete besognes zijn de goedgekeurde en formeel vastgestelde besluiten van de Hoge Regering. Deze serie is afgeleid van de minuut-secrete besognes. De besognes van één vergaderdatum zijn geformaliseerd door de handtekeningen van de leden van de Hoge Regering.
Zie de serie net-generale besognes (inv.nrs. 2044-2092) voor een aantal net-secrete besognes.
2098
1771 januari 11 - 1772 december 10
 
2099
1773 februari 19 - 1774 december 29
 
2100
1775 januari 20 - 1776 december 16