Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Besluitvorming

   Bekendmaking

Plakkaten
2248-2419
Bekendmakingen ('Plakkaten'). Gedeeltelijk met inhoudsopgaven en repertoria. Gedrukt en geschreven. Nederlands en Maleis.
1602 - 1811
161 banden, 10 pakken, 1 deel
De serie is nader toegankelijk met de repertoria en registers beschreven in de rubriek Toegangen (inv.nrs. 2420-2436).
De plakkaten zijn bekendmakingen van de Hoge Regering van bepaalde vastgestelde besluiten van de Hoge Regering en andere bestuurslichamen in Batavia, zoals de colleges van Schepenen en Heemraden. Deze besluiten dienden door verspreiding algemeen bekend te worden gemaakt aan de Compagnie-dienaren, de andere bestuurslichamen in Batavia, de buitenkantoren, de vrije burgers in en om Batavia en de inlandse bevolking. De Heren Zeventien in patria werd ook een exemplaar toegezonden. De plakkaten zijn er in geschreven en gedrukte vorm. Sommige plakkaten zijn ondertekend door de gouverneur-generaal en zelfs met een zegel bekrachtigd.
Plakkaten is een verzamelnaam voor eigentijdse benamingen als bekendmakingen, publicaties, ordonnanties, keuren, eedafleggingen, statuten, instructies, reglementen, advertissementen, notificaties, extract-resoluties, ampliaties op ordonnanties (interpretatie), nadere orders en circulaire extract-resoluties. De plakkaten werden niet alleen rondgestuurd, maar, afhankelijk van de inhoud, ook wel mondeling bekendgemaakt: 'aldus bij publycke klocke geslag van 't stadhuys alhier afgecondight ten overstaan van d' Heeren den bailliuw en twee gecommitteerdens'. De inhoud van de plakkaten is net zo gevarieerd als de resoluties van de Hoge Regering (en de andere bestuurslichamen).
De in deze inventaris beschreven serie plakkaten bestaat uit diverse elkaar overlappende verzamelingen plakkaten, waarschijnlijk door verschillende personen en instellingen in verschillende tijden aangelegd. Tot welke archieven de diverse verzamelingen behoren, is niet meer of moeilijk te bepalen. Soms is de naam van de geadresseerde te lezen op de achterzijde van het plakkaat. Het gevolg hiervan is dat eenzelfde plakkaat in diverse banden kan voorkomen.
Dat de plakkaten soms ook bestemd waren voor de inlandse bevolking blijkt uit het grote aantal vertaalde plakkaten in het Maleis (arabisch schrift). Een aparte serie ingekomen plakkaten, uitgevaardigd door de Staten-Generaal, Staten van Holland en rechtsvoorgangers en -opvolgers, is opgenomen in de rubriek Ter kennisname ingekomen stukken (uit patria). Indien de datering van de inhoudsopgave afwijkt van de datering van de bekendmakingen, is dat aangegeven in de NB van de deelbeschrijving.
De plakkaten zijn gepubliceerd: 'Nederlandsch-Indisch Plakaatboek. 1602 - 1811. Door Mr. J.A. van der Chijs. Uitgegeven door het Bataviaasch Genootschap. (Batavia/DenHaag, 1885 - 1900)'.
---
16e eeuw - 18e eeuw
 
Fragment
Zie inv.nr. 4565 Aanvullingen 2002-2007.
2248
1602 maart 20 - 1653 april 10
 
Met incorrecte inhoudsopgave.
2249
1602 maart 20 - 1720 juli [20]
 
2250
1602 maart 20 - 1743 januari 7
 
2251
1619 september 6 - 1652 mei 4
 
2252
1619 september 6 - 1746 maart 21
 
2253
1620 - 1808
1 pak
2254
1620 maart 29 - 1641 september 23
 
Met inhoudsopgave 1620 maart 20 - 1693 juni 6.
2255
1620 maart 29 - 1727 juni 11
 
2256
1620 augustus 18 - 1699 oktober 14
 
2257
1622 december 22 - 1746 december 18
 
Met hiaten.
2258
1632 - 1807
 
2259
1636 februari 14 - 1670 december 29
 
2260
1641 juni 8 - 1670 januari 24
 
2261
1642 maart 12 - 1750 september 11
 
Met incomplete inhoudsopgave.
2262
1653 april 20 - 1679 september 1
 
Met inhoudsopgave 1652 augustus 26 - 1679 juni 28.
2263
1660 - 1807
1pak
Met hiaten.
2264
1661 januari 10 - 1809 juli 10
 
Betreft nalatenschappen, vrijlating van slaven en justitiezaken.
2265
1671 januari 13 - 1680 november 29
 
2266
1679 maart 15 - 1686 juli 24
 
2267
1680 februari 28 - 1702 januari 12
 
2268
1680 februari 28 - 1725 juli 10
 
2269
1694 januari 23 - 1718 augustus 20
 
2270
1696 mei 24 en zonder datum
 
Betreft ordonnanties voor het armen- en weeshuis.
2271
1702 december 29 - 1720 december 31
 
Met inhoudsopgave 1702 december 29 - 1720 oktober 4.
2272
1712 november 7 - 1778 februari 3
 
Met inhoudsopgave 1765 januari 1 - 1770 december 31.
2273
1714 december 15 - 1752 januari 14
 
2274
1715 februari 15 - [1750]
 
2275
1718 november 9 - 1741 september 23
 
Met inhoudsopgave 1718 november 9 - 1741 september 15.
2276
1724 oktober 6 - 1802 oktober 2
 
Met hiaten.
2277
1731 februari 16 - 1751 december 7
 
Met inhoudsopgave 1731 februari 16 - 1751 december 6.
2278
1738 september 19 - 1751 december 20
 
2279
1741 juni 5 - 1752 december 30
 
2280
1742 augustus 23 - 1761 september 4
 
2281
1742 november 15 - 1762 december 21
 
2282
1743 januari 24 - 1750 december 15
 
2283
1744 februari 27 - 1748 december 19
 
Bevat voornamelijk in het Maleis vertaalde plakkaten.
2284
1746 oktober 17 - 1751 december 20
 
2285
1748 augustus 12 - 1755 mei 9
1 pak
2286
1750 december 8 - 1754 december 30
 
2287
1751 januari 29 - 1753 december 31
 
2288
1751 januari 29 - 1757 september 27
 
2289
1752 januari 7 - 1753 november 13
 
2290
1752 februari 7 - 1777 december 24
 
2291
1752 februari 17 - 1764 juni 22
 
2292
1752 december 20 - 1764 oktober 9
1 deel
Met hiaten.
2293
1753 maart 22 - 1799 december 3
 
Met hiaten.
2294
1753 augustus 15 - 1796 maart 11
1 pak
---
1751 - 1764
 
Fragment
Zie inv. nr. 4622 Aanvullingen 2002-2007.
2295
1754 januari 15 - 1757 december 13
 
2296
1754 december 30 - 1760 december 22
 
2297
1755 april 23 - 1764 april
 
Bevat voornamelijk in het Maleis vertaalde plakkaten.
2298
1755 juni 24 - 1808 augustus 21
1 pak
Met hiaten; niet chronologisch.
2299
1755 september 26 - 1811 april 1
1 pak
Met hiaten.
2300
1756 februari 13 - 1763 december 30
 
2301
1758 juni 23 - 1764 juni 22
 
2302
1760 maart 26 - 1778 oktober 9
 
2303
1761 januari 12 - 1766 december 23
 
2304
1761 december 24 - 1766 juni 20
 
Bevat voornamelijk in het Maleis vertaalde plakkaten.
2305
1762 april 6 - 1767 december 31
 
Met incorrecte inhoudsopgave.
2306
1763 januari 7 - 1767 december 31
 
2307
1763 februari 26 - 1772 december 24
 
2308
1764 januari 30 - 1767 december 31
 
2309
1764 april 30 - 1807 september 1
 
Met hiaten.
2310
1764 augustus 2 - 1765 december 27
 
2311
1764 augustus 2 - 1776 december 24
 
2312
1766 januari 21 - 1766 december 29
 
2313
1767 januari 15 - 1768 november 1
 
Niet chronologisch.
2314
1767 februari 3 - 1767 december 31
 
2315
1767 maart 27 - 1768 december 23
 
2316
1767 september 29
 
2317
1768 januari 8 - 1768 december 23
 
2318
1768 januari 8 - 1772 december 24
 
2319
1768 januari 8 - 1795 augustus 14
 
Met inhoudsopgave 1768 januari 8 - 1772 december 24.
Met hiaten.
2320
1768 januari 15 - 1774 december 13
 
2321
1768 januari 15 - 1778 december 30 en 1790 januari 28 - 1792 december 21
 
2322
1769 januari 31 - 1770 december 18
 
2323
1769 januari 31 - 1775 december 22
 
2324
1771 januari 25 - 1804 juni 12
 
Met hiaten.
2325
1771 december 31 - 1775 december 12
 
Betreft voornamelijk in het Maleis vertaalde plakkaten.
2326
1773 januari 5 - 1774 oktober 15
 
2327
1773 januari 22 - 1777 december 24
 
2328
1773 januari 22 - 1782 december 9
 
2329
1775 januari 17 - 1779 december 28
 
2330
1776 februari 6 - 1780 december 15
 
2331
1777 april 4 - 1778 november 27
 
2332
1777 juni 12 - 1779 april 10
 
Betreft voornamelijk in het Maleis vertaalde plakkaten.
2333
1777 september 9 - 1785 december 30
 
2334
1778 januari 2 - 1779 december 31
 
2335
1778 februari 18 - 1783 december 4
 
2336
1778 december 8 - 1782 november 15
 
2337
1779 oktober 23 - 1797 november 21
 
2338
1779 november 11 - 1784 april
 
Betreft voornamelijk in het Maleis vertaalde plakkaten.
2339
1780 februari 5 - 1789 november 17
 
2340
1780 februari 5 - 1789 december 21
 
2341
1780 februari 17 - 1785 december 30
 
2342
1781 februari 27 - 1786 december 11
 
2343
1784 januari 30 - 1786 januari 27
 
2344
1786 januari 27 - 1790 december 20
 
2345
1787 februari 23 - 1789 december 31
 
2346
1787 februari 23 - 1790 december 20
 
2347
1787 februari 23 - 1792 december 24
 
2348
1787 februari 23 - 1793 december 23
 
Met inhoudsopgave 1787 februari 23 - 1793 december 29.
2349
1788 januari 15 - 1791 december 23
 
2350
1789 april 14 - 1791 mei 31
 
2351
1790 januari 12 - 1792 december 24
 
Met inhoudsopgave 1790 januari 12 - 1790 december 14.
Voor 1790 januari 28 - 1792 december 21 zie inv.nr. 2321.
2352
1790 januari 12 - 1795 december 28
 
2353
1790 januari 12 - 1795 december 28
 
2354
1791 januari 7 - 1792 december 29
 
2355
1791 januari 25 - 1795 december 28
 
2356
1791 januari 25 - 1795 december 28
 
2357
1791 januari 25 - 1796 december 17
 
Betreft voornamelijk in het Maleis vertaalde plakkaten.
2358
1791 - 1798, 1802 en 1808
1 pak
2359
1793 januari 4 - 1794 december 29
 
2360
1793 januari 7 - 1795 december 28
 
Met inhoudsopgave 1795 februari 6 - 1795 december 28.
2361
1793 januari 7 - 1796 december 23
 
2362
1794 januari 17 - 1796 december 20
 
2363
1795 januari 8 - 1796 december 23
 
2364
1795 februari 6 - 1797 december 19
 
2365
1795 februari 9 - 1798 juli 17
 
2366
1795 februari 9 - 1802 november 2
 
2367
1795 mei 16 - 1802 december 30
 
2368
1796 januari 5 - 1799 december 31
 
2369
1796 januari 6 - 1797 december 19
 
Met inhoudsopgave 1796 januari 6 - 1796 december 23.
2370
1796 januari 6 - 1799 december 31
 
2371
1797 januari 6 - 1798 december 14
 
2372
1797 januari 6 - 1798 december 14
 
2373
1797 januari 6 - 1799 december 24
 
2374
1797 januari 6 - 1799 december 31
 
2375
1797 januari 6 - 1800 december 23
 
Betreft voornamelijk in het Maleis vertaalde plakkaten.
2376
1798 januari 5 - 1798 december 24
 
2377
1798 januari 5 - 1800 december 23
 
2378
1798 januari 5 - 1802 december 30
 
2379
1798 januari 16 - 1804 december 22
 
2380
1798 maart 17 - 1800 december 23
 
2381
1799 januari 4 - 1799 december 27
 
2382
1799 februari 7 - 1801 januari 20
 
Met inhoudsopgaven 1799 februari 7 - 1799 december 31 en 1800 januari 7 - 1801 april 14.
2383
1799 februari 7 - 1803 december 22
 
2384
1799 februari 7 - 1804 december 18
 
2385
1799 juli 26 - 1800 september 4
 
Met inhoudsopgave 1799 juli 26 - 1802 november 23.
2386
1799 december 24 - 1808 december 28
 
2387
1800 januari 7 - 1804 december 18
 
2388
1800 januari 7 - 1806 december 12
 
2389
1800 januari 22 - 1808 december 20
 
2390
1801 januari 15 - 1802 december 30
 
Betreft voornamelijk in het Maleis vertaalde plakkaten.
2391
1801 januari 22 - 1808 december 28
 
2392
1801 januari 27 - 1801 december 31
 
2393
1802 januari 6 - 1802 december 1
 
2394
1802 januari 6 - 1807 mei 11
 
2395
1803 januari 8 - 1807 december 30
 
Betreft voornamelijk in het Maleis vertaalde plakkaten.
2396
1803 januari 11 - 1808 december 28
 
2397
1804 januari 12 - 1806 december 12
 
2398
1804 januari 12 - 1807 december 18
 
2399
1805 januari 15 - 1807 december 11
 
2400
1805 januari 22 - 1807 december 11
 
2401
1805 januari 22 - 1811 september 2
 
2402
1806 januari 31 - 1809 maart 13
 
2403
1806 april 8 - 1810 mei 5
1 pak
2404
1807 januari 27 - 1808 december 28
 
2405
1807 februari 24 - 1809 december 29
 
2406
1808 januari 5 - 1811 september 28
 
2407
1808 januari 14 - 1808 december 28
 
2408
1808 januari 14 - 1809 december 21
 
2409
1808 januari 14 - 1810 december 25
 
2410
1808 januari 22 - 1811 juli 22
 
2411
1808 juni 1 - 1811 februari 20
 
2412
1808 augustus 21 - 1811 juli 2
 
2413
1809 januari 10 - 1811 september 1
 
2414
1809 februari 14 - 1810 december 3
 
2415
1809 maart 13 - 1811 juli 2
 
2416
1810 januari 5 - 1811 september 11
 
2417
1810 mei 5 - 1810 december 24
 
---
.
1810 - 1815
1 deel
Zie inv. nr. 4586 Aanvullingen 2002-2007.
2418
zonder datum
1 pak
2419
zonder datum
1 pak