Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Besluitvorming

   Bekendmaking

Toegangen
2420-2430
Repertoria op de bekendmakingen.
1602 - 1811
11 delen
Gedeeltelijk met inhoudsopgaven
De repertoria verwijzen naar de datum van bekendmaking, het soort plakkaat en de verantwoordelijke instelling. Voorin de repertoria zijn soms inhoudsopgaven opgenomen.
2420
1602 - 1762
 
Betreft de onderwerpen M - Z
Bevat datumverwijzingen, soort plakkaat en namen van de verantwoordelijke instellingen.
2421
1606 - 1762
 
Betreft de onderwerpen A - L
Bevat datumverwijzingen, soort plakkaat en namen van de verantwoordelijke instellingen.
2422
1620 - 1757
 
2423
1751 - 1809
 
2424
1754 - 1811
 
2425
1760 - 1767
 
2426
1760 - 1767
 
---
1760 - 1767
 
Niet volledig A, H-L. Verwijzing naar Resolutie of Besluit.
Zie inv. nr. 4592 Aanvullingen 2002-2007.
2427
1768 - 1771
 
---
1776 - 1778
 
Zie inv. nr. 4583 Aanvullingen 2002-2007.
2428
1796 - 1803
 
2429
1808 - 1810
 
2430
zonder datum
 
2431-2436
Registers houdende bekendmakingen.
1620 - 1775
6 delen
Gedeeltelijk met inhoudsopgaven.
De registers van plakkaten zijn chronologisch geordend op gouverneur-generaal met extracten vande onder hen uitgevaardigde plakkaten.
2431
1620 maart 29 - 1727 juni 11
 
Bevat plakkaten met de verantwoordelijke gouverneurs-generaal.
2432
1620 maart 29 - 1751 april 16
 
Bevat plakkaten met de verantwoordelijke gouverneurs-generaal.
2433
1661 februari 4 - 1809 november 19
 
Met hiaten.
2434
1740 december 22 - 1775 december 12
 
2435
1746 juli 29 - 1763 mei 13
 
Bevat een verwijzing naar het soort plakkaat.
Verwijzing datum 1763 mei 13 niet compleet.
2436
1762 februari 9 - 1775 oktober 24
 
Betreft de tijdens de regering van gouverneur-generaal P. van der Parra uitgevaardigde plakkaten.