Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Besluitvorming

   Bekendmaking

Codificering
Deze rubriek bevat de beschrijvingen van de series (inv.nrs. 2437-2456) die betrekking hebben op en het resultaat zijn van de inspanningen van de Hoge Regering om haar wetgeving duidelijk en eenduidig vast te leggen en deze van de goedkeuring van de Heren Zeventien te laten voorzien .
2437-2441
'Ordonnantiën en Statuten van Batavia', geredigeerd door J. Maetsuyker in 1642. Met alfabetische indices.
1642 - 1730
5 delen
2437
17e eeuws
 
Kopie
Zonder alfabetische index. Met inhoudsopgave en (marginale) wijzigingen.
2438
18e eeuws
 
Kopie
2439
18e eeuws
 
Kopie
Bevat geen (marginale) verwijzingen naar resoluties, etc..
2440
Aanvullingen tweede deel.
1648 - 1730
 
2441
Aanvullingen
1650 - 1707
 
2442-2456
'Nieuwe Bataviasche Statuten', geredigeerd door J. Craan in 1766. Drie delen.
1766 - 1786
1 band, 18 delen
Grotendeels met inhoudsopgave of alfabetische index
2442
Bijlage resolutie houdende adviezen van de raden W. Alting en L. Taillefert betreffende de 'Nieuwe Bataviasche Statuten'.
1766 september 9
1 band
Met bijlagen
De datering is de resolutiedatum.
2443
Eerste deel
Met inhoudsopgave op het eerste, tweede en derde deel.
2444
Eerste deel
2445
Eerste deel
Met alfabetische index op het eerste, tweede en derde deel, echter zonder paginaverwijzing.
2446
Eerste deel
Met alfabetische index op het eerste, tweede en derde deel.
---
Eerste deel
Zie inv.nr. 4490 Aanvullingen 2002-2007.
2447
Eerste en tweede deel
2448
Eerste en tweede deel
Met alfabetische index op het eerste, tweede en derde deel.
2449
Eerste, tweede en derde deel
2450
Tweede deel
2451
Tweede en derde deel; met aanvullingen.
1767 - 1770
 
2452
Derde deel
2453
Derde deel
2454
Derde deel
2455
Aanvullingen
1767 - 1786
5 delen
Gedeeltelijk met inhoudsopgaven.
2456
Beknopte 'Nieuwe Bataviasche Statuten', geredigeerd door J. Craan en reglementen en instructies voor gerechtsdienaren; met aanvulling 1767.
1766 - 1767