Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Verslaglegging

Bijlagen dagregisters
2624-2635
Bijlagen bij de journalen ('dagregisters').
1781 - 1808
3 pakken, 9 omslagen
De bijlagen bij de dagregisters betreffen stukken waaruit gegevens zijn gehaald voor het samenstellen van de dagregisters, zoals lijsten van aangekomen en vertrokken schepen en bevolkingsgegevens.
2624
1781
 
2625
1782
 
2626
1787
 
2627
1790
 
2628
1792
 
2629
1793
 
2630
1794
 
2631
1795
 
2632
1796
 
2633
1797
1 pak
2634
1798
1 pak
2635
1800 - 1808
1 pak