Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

Briefwisseling en andere stukken.
Deze rubriek bevat de briefwisseling. De stukken in deze rubriek zijn grotendeels 'algemeen' en 'seriematig' van karakter. Dat wil zeggen dat ze meer dan één onderwerp behelzen en dat de formeel gelijksoortige stukken chronologisch zijn gerangschikt. Een serie wordt voorafgegaan door een verzamelbeschrijving die de formele kenmerken weergeeft; de deelbeschrijvingen zijn vaak niet meer dan een datering en een melding van afwijkende, specifieke kenmerken. Ook bevat deze rubriek specifiek beschreven stukken, dat wil zeggen mèt een onderwerpsaanduiding.
De rubriek is onderverdeeld naar correspondent: Intern, Patria, Instellingen en particulieren te Batavia, Inlandse vorsten, Buitenkantoren en Landen buiten het octrooigebied.