Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

Intern
Deze rubriek (inv.nrs. 2636-2677) bevat de beschrijvingen van de briefwisseling tussen functionarissen van de Hoge Regering. De beschrijvingen van de briefwisseling van een aantal personen zijn bij elkaar gevoegd: gouverneur-generaal P. van Overstraten, directeur-generaal N. Engelhard, gouverneur-generaal W. Daendels en secretaris-generaal H. Veeckens.
2636
Briefwisseling over het te voeren beleid tussen gouverneur-generaal G.van Imhoff en de raden van Indië tijdens zijn reis door Java's Noordoostkust.
1746 februari 7 - 1746 juli 3
1 band
Met bijlagen
2637
Opdrachtbrieven voor de 'helmbaardiers' van het kasteel te Batavia betreffende het convoceren en registreren van diverse functionarissen.
1783 januari 2 - 1790 december 27
1 band
2638
Stukken van een raad extra-ordinair betreffende diverse onderwerpen.
1790 maart 6 - 1792 oktober 15
1 band
2639-2640
Briefwisseling van gouverneur-generaal P. van Overstraten met diverse functionarissen.
1796 - 1798
1 band, 1 omslag
2639
Van de raden van Indië betreffende de komst van Franse oorlogsschepen.
1796 november 21 en 1796 november 28
1 omslag
2640
1798 juni 10 - 1798 december 20
 
2641-2660
Briefwisseling van directeur-generaal N. Engelhard met diverse functionarissen. Gedeeltelijk met alfabetische indices op correspondent.
1801 - 1808
24 banden
2641
1797 oktober 25 - 1798 juni 10
 
2642
. Met gouverneur-generaal J. Siberg.
1801 augustus 20 - 1801 november 22
 
2643
1801 augustus 27 - 1801 december 25
 
2644
. Met geheimschrijver J. Morees.
1801 december 6 - 1802 december 25
 
2645
1802 januari 20 - 1802 september 30
 
2646
. Met W. Senn van Basel en geheimschrijver J. Velthuyzen.
1802 februari 24 - 1802 juli 13
 
2647
. Met geheimschrijver J. Morees.
1803 januari 1 - 1804 februari 13
 
2648
. Met gouverneur-generaal J. Siberg.
1803 januari 29 - 1803 november 13
 
2649
. Met geheimschrijver J. Morees.
1804 januari 16 - 1804 december 5
 
Met bijlagen.
2650
. Met gouverneur-generaal J. Siberg.
1804 juni 5 - 1804 december 22
 
Met bijlagen.
2651
. Met gouverneur-generaal J. Siberg.
1804 december 22 - 1805 december 31
 
2652
1805 januari 1 - 1805 juni 29
 
2653
. Met geheimschrijver J. Morees.
1805 januari 8 - 1805 november 27
 
2654
. Met de visitateur-generaal en vendumeester.
1805 juli 17 - 1808 mei 11
4 banden
2655
1806 januari 1 - 1806 juni 19
 
2656
. Met raad J. Siberg.
1806 februari 19 - 1806 december 13
 
2657
1806 juli 2 - 1806 december 31
 
2658
1807 januari 2 - 1807 december 26
 
2659
. Met raad J. Siberg.
1807 november 14 - 1808 maart 27
 
2660
1807 december 15 - 1808 april 27
 
2661-2672
Briefwisseling van gouverneur-generaal W. Daendels met diverse functionarissen.
1807 - 1810
11 banden, 1 omslag
Gedeeltelijk met marginale beschikkingen.
2661
Aan zijn voorgangers A. Wiese en J. Siberg.
1808 januari 9 - 1808 maart
 
2662
Memorie van overgave van voormalig gouverneur-generaal A. Wiese.
1808 januari 10 - 1808 januari 14
 
Met aanvulling.
2663
Aan luitenant gouverneur-generaal A. Buijskes.
1808 april 21 - 1808 augustus 28
 
2664
Van luitenant gouverneur-generaal A. Buijskes.
1808 mei 4 - 1808 oktober 10
 
2665
Aan secretaris-generaal H. Veeckens te Semarang.
1808 juni 21 - 1808 augustus 17
 
---
Van directeur-generaal W. van IJsseldijk.
1808 november 7 - 1808 december 19
 
Zie inv.nr. 4536 Aanvullingen 2002-2007.
2666
Van luitenant gouverneur-generaal A. Buijskes.
1808 december 28 - 1809 september 7
 
2667
Aan directeur-generaal W. van IJsseldijk.
1809 januari 1 - 1809 april 30
 
2668
Van directeur-generaal W. van IJsseldijk.
1809 mei 2 - 1809 september 30
 
2669
Met directeur-generaal P. Chassé.
1809 december 18 - 1810 april 31
1 omslag
Met bijlagen
2670
Van directeur-generaal P. Chassé.
1810 mei 1 - 1810 augustus 31
 
2671
Van directeur-generaal P. Chassé.
1810 augustus 1 - 1810 augustus 31
 
Met inhoudsopgave.
2672
Van directeur-generaal P. Chassé.
1810 september 4 - 1810 oktober 31
 
2673-2675
Briefwisseling van secretaris-generaal H. Veeckens met diverse functionarissen.
1808 - 1809
3 banden
2673
Van gouverneur-generaal W. Daendels.
1808 september 30 - 1809 januari 31
 
Met bijlagen.
2674
Aan luitenant gouverneur-generaal A. Buijskes.
1808 november 24 - 1809 juni 21
 
2675
Ontvangstbewijzen van extract-resoluties.
1809 juli 18 - 1809 augustus 24
 
2676
Missiven van diverse functionarissen aan eerste klerk van de generale secretarie G. Sniet met verzoeken om toezending van documenten.
1808 juli 20 - 1810 december 28
2 banden
2677
Missiven van luitenant gouverneur-generaal A. Buijskes aan secretaris-generaal H. Veeckens te Semarang.
1808 december 14 - 1809 juni 15
1 band