Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

Patria
Deze rubriek bevat de briefwisseling met patria ('Nederland'), voornamelijk met de Heren Zeventien en zijn commissies, maar ook met de bewindhebbers van de Kamers en met andere instellingen.
De rubriek is onderverdeeld in Ingekomen missiven, Uitgaande missiven, Toegangen, Instructies en Ter kennisname ingekomen stukken.