Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Patria

Uitgaande missiven
Deze rubriek bevat de beschrijvingen van de serie minuut-generale en minuut-secrete uitgaande missiven (inv.nrs. 2956-3180), de serie kopie-generale en kopie-secrete uitgaande missiven (inv.nrs. 3181-3421) en de serie bijlagen (inv.nrs. 3422-3485).
De generale missiven van de Hoge Regering aan de Heren Zeventien zijn gepubliceerd: Coolhaas, W.Ph., en J. van Goor eds., Generale missiven van gouverneurs-generaal en raden aan Heren XVII der Verenigde Oostindische Compagnie. Rijks geschiedkundige publicatiën, grote serie 104, 112, 125, 134, 150, 159, 164, 193, 205 en 232 (10 delen; 's-Gravenhage 1960-1997).
2956-3180
Minuten van uitgaande generale en secrete missiven ('Afgaande patriasche missiven') aan de Heren Zeventien, de bewindhebbers van de Kamers en andere bestuurslichamen in patria en -incidenteel- aan de commandeur van Kaap de Goede Hoop. Grotendeels met 20-ste eeuwse inhoudsopgaven en bijlagen.
1681 - 1810
218 banden, 3 omslagen, 3 stukken
De meeste missiven uit deze serie zijn gericht aan de Heren Zeventien. Deze missiven hebben een vaste indeling: ze zijn ingedeeld naar buitenkantoor. De volgorde van de buitenkantoren is (eind 18e eeuw) Ambon, Banda, Ternate, Macassar, Banjermassing, Timor, Palembang, Jambij, Japan, Malacca, Sumatra's Westkust, Bengalen, Coromandel, Ceylon, Malabaar, Souratte, Kaap de Goede Hoop, Java's Noordoostkust, Bantam, Batavia. Indien een band uitsluitend missiven bevat aan een andere correspondent, is dat aangegeven achter de datering van de deelbeschrijving (b.v. 'Aan de Kamers' of 'Aan de Commissie tot den directen vaart en handel op China') en indien een band voornamelijk missiven bevat aan een andere correspondent, is dat aangegeven in de noot van de deelbeschrijving.
Soms waren de missiven zo dik dat ze gesplitst werden in een eerste, tweede en (soms) derde gedeelte. Indien dit het geval is, is dat aangegeven achter de datering van de deelbeschrijving.
De serie bevat mede gecombineerde missiven van de Hoge Commissie (commissarissen-generaal) en de Hoge Regering.
2956
1681 november 29 - 1684 november 30
 
Missive 1684 november 30 niet compleet.
2957
1684 november 30 - 1741 december
 
Secreet
2958
1685 februari 12 - 1685 februari 19
 
2959
1685 februari 12 - 1685 maart 18
 
Missive 1685 maart 18 niet compleet.
2960
1685 maart 18 - 1687 februari 28
 
Missiven niet compleet.
2961
1690 april 27 - 1693 december 8
 
2962
1690 december 10
 
2963
[1693]
1 omslag
Fragment
2964
1695 februari 4
 
Missive niet compleet.
2965
1696 februari 8
 
Missive niet compleet.
2966
1697 januari 12 en 1697 januari 14
1 omslag
Missive 1697 januari 12 niet compleet.
2967
1697 januari 19
 
2968
1698 februari 21 en 1698 december 6
 
2969
1702 januari 31 - 1702 november 30
 
2970
1703 december 1
 
Missive niet compleet.
2971
1704 februari 26 - 1705 november 30
 
2972
1705 november 30 - 1706 februari 12
 
Secreet
2973
1706 januari 25 - 1706 augustus 5
 
2974
1706 november 30 - 1706 december 16
 
2975
1707 januari 15
 
2976
1707 januari 15 - 1708 februari 10
 
2977
1708 november 25 - 1708 december 31
 
2978
1709 januari 15 - 1709 februari 18
 
2979
1710 november 29
 
2980
1710 november 29
 
Missive niet compleet.
2981
1711 januari 15
 
2982
1711 november 30
 
Missive niet compleet.
2983
1711 november 30
 
Missive niet compleet.
2984
1712 januari 15 - 1712 februari 12
 
2985
1712 november 25
 
2986
1712 november 25
 
2987
1713 januari 13 - 1713 februari 11
 
2988
1714 januari 11 - 1714 februari 26
 
2989
1714 november 26
 
2990
1715 januari 14 - 1715 [september 13]
 
2991
1715 september 13
1 omslag
Missive niet compleet.
2992
1715 november 28
 
2993
1716 september 18 - 1716 november 30
 
2994
1717 oktober 24 - 1724 maart 25
 
Secreet
Betreft mede de nieuwe rederijen van particuliere kooplieden te Ostende.
2995
1718 januari 15 - 1718 maart 20
 
2996
1718 december 6
 
2997
1719 januari 15 - 1719 maart 28
 
Missive 1719 maart [28] niet compleet.
2998
1719 november 30
 
2999
1720 januari 15 - 1720 maart 26
 
3000
1720 oktober 29 - 1720 november 30
 
3001
1721 januari 15 - 1721 maart 31
 
3002
1722 januari 20 - 1722 maart 31
 
3003
1722 september 25 - 1722 november 30
 
Missiven niet compleet.
3004
1723 januari 19 - 1723 oktober 15
 
3005
1723 januari 19 - 1723 oktober 16
 
3006
1723 december 3
 
Missive niet compleet.
3007
1724 november 30
 
Missive niet compleet.
3008
1727 januari 31
 
3009
1727 januari 31 - 1727 maart 31
 
3010
1727 oktober 27
 
3011
1727 november 30
 
3012
1728 januari 31
 
Missive niet compleet.
3013
[1729 of 1730]
1 stuk
3014
1729 januari 31 - 1729 februari 25
 
Missive 1729 januari 31 niet compleet.
3015
1729 november 30
 
Eerste gedeelte.
3016
1729 november 30
 
Tweede gedeelte
3017
1730 januari [31]
 
3018
1730 november 30
 
Eerste gedeelte
3019
1731 februari 2 - 1731 maart 31
 
Missive 1731 februari 2 niet compleet.
3020
1731 oktober 12
 
3021
1732 februari 14
 
3022
1733 [november of december]
 
Missive niet compleet.
3023
1734 februari 26 - 1734 maart 31
 
3024
1734 maart 7 - 1735 oktober 26
 
---
1735 augustus
 
Zie inv. nr. 4581 en inv. nr. 4582 Aanvullingen 2002-2007.
3025
1735 december [16] - 1736 januari 27
 
3026
1736 oktober 24
 
Missive niet compleet.
3027
1736 december [31]
 
Missive niet compleet.
3028
1738 november 10
 
Missive niet compleet.
3029
1739 januari 31
 
Missive niet compleet.
3030
1739 april 5
 
Missive niet compleet.
3031
1739 april 5
 
3032
1739 december [12]
 
Eerste gedeelte
3033
1739 december 12
 
Tweede gedeelte.
3034
1740 maart 31
 
3035
1741 januari [10]
 
Missive niet compleet.
3036
1741 november 6
 
Eerste gedeelte.
3037
1741 november 6
 
Tweede gedeelte.
3038
1741 december [6]
 
Secreet
3039
1742 januari 14
 
3040
1742 november 26 - 1742 december 5
 
3041
1743 januari 11 - 1743 april 5
 
3042
1743 januari 11 - 1743 november 5
 
3043
1743 november 5 - 1758 oktober 15
 
Secreet
3044
1743 december [31]
 
Eerste gedeelte
3045
1743 december 31
 
Tweede gedeelte.
3046
1744 maart 15 - 1744 november 3
 
3047
1744 december 31
 
3048
1745 maart 10 - 1745 december 31
 
3049
1746 december 31
 
3050
1747 maart 31 - 1747 december 31
 
3051
1748 januari 23 - [1748 december 31]
 
3052
1749 april 30 - 1749 december 31
 
3053
1750 maart 5 - 1750 december 31
 
3054
1751 april [8] - 1752 januari 18
 
3055
1752 maart 31 - 1752 december 31
 
3056
1753 augustus 13 - 1753 december 31
 
3057
1754 oktober 15 - 1754 december 31
 
3058
1755 oktober 15 - 1755 december 31
 
3059
1756 april 13 - 1756 december 31
 
3060
1757 april 25 - 1757 december 31
 
3061
1758 april 25 - 1758 december 30
 
3062
1759 januari 19 - 1779 december 3
 
Secreet
3063
1759 april 30 - 1759 december 31
 
3064
1760 april 25 - 1760 december 31
 
Missive 1760 april 25 niet compleet.
3065
1761 april 29 - 1761 oktober 18
 
3066
1761 december 31 - 1762 januari 29
 
3067
1762 mei 4 - 1762 oktober 18
 
3068
1762 december 31 - 1763 februari 8
 
3069
1762 december 31 - 1763 februari 8
 
3070
1763 december 31 - 1764 januari 24
 
3071
1764 mei 8 - 1764 oktober 20
 
3072
1764 oktober 20 - 1770 mei 22
 
Aan de Kamers
3073
1764 december 31 - 1765 januari 18
 
3074
1764 december 31 - 1765 januari 18
 
3075
1765 mei 8 - 1765 oktober 20
 
3076
1765 december 31 - 1766 januari 10
 
3077
1766 april 8 - 1766 november 6
 
3078
1766 december 31
 
3079
1767 mei 15 - 1767 oktober 20
 
3080
1767 december 31
 
3081
1768 mei 15 - 1768 november 4
 
3082
1768 december 31
 
3083
1768 december 31
 
3084
1769 mei 19 - 1769 oktober 20
 
3085
1769 december 31
 
3086
1770 mei 22 - 1770 oktober 20
 
3087
1770 oktober 20 - 1773 april 29
 
Aan de Kamers
3088
1770 december 31 - 1771 januari 20
 
Missive 1770 december 31 is het tweede gedeelte.
3089
1770 december 31
 
Eerste gedeelte
3090
1771 mei 16 - 1771 oktober 22
 
3091
1771 december [31]
 
Eerste gedeelte
Missive niet compleet.
3092
1771 december 31
 
Tweede gedeelte
3093
1772 februari 19 - 1772 oktober 20
 
3094
1772 december 31 - 1773 januari 29
 
3095
1772 december [31]
 
3096
1773 april 29 - 1773 oktober 26
 
3097
1773 oktober 26 - 1776 april 30
 
Aan de Kamers
3098
1773 december 31
 
Missive niet compleet.
3099
1773 december 31
1 stuk
Fragment, betreft Ceylon.
3100
1774 mei 13 - 1774 oktober 21
 
3101
1774 oktober 21 - 1790 augustus 17
 
Aan de Commissie tot den directen vaart en handel op China.
3102
1774 december 31
 
3103
1775 mei 11 - 1775 oktober 13
 
3104
1775 december 31
 
Eerste gedeelte
3105
1776 januari 25 - 1776 november 15
 
3106
1776 oktober 25 - 1781 januari 20
 
Aan de Kamers
3107
. Eerste gedeelte
1776 december 31
 
3108
1776 december 31
 
Tweede gedeelte
3109
1777 oktober 29 - 1777 november 22
 
3110
1777 december 31
 
3111
1778 februari 4 - 1778 oktober 24
 
3112
1778 december 31
 
Eerste gedeelte
3113
1778 december 31
 
Tweede gedeelte
3114
1779 januari 8 - 1779 oktober 20
 
3115
1779 december 31 - 1780 januari 20
 
3116
1780 maart 24 - 1780 november 25
 
3117
1780 oktober 30 - 1783 augustus 2
 
Secreet
3118
1780 december 31 - 1781 februari 17
 
3119
1781 november 5
 
3120
1781 november 5 - 1786 augustus 29
 
Aan de Kamers
3121
1781 december 29
 
3122
1781 december 29
 
3123
1782 oktober 30 - 1782 december 31
 
3124
1783 juli 12 - 1784 oktober 27
 
3125
1783 november 5 - 1786 augustus 22
 
Secreet
3126
1783 december 5 - 1784 december 9
 
3127
1784 december 31
 
3128
1785 juli 29 - 1785 november 15
 
3129
1785 december 31
 
3130
1786 april 25 - 1786 november 10
 
3131
1786 april 25 - 1786 november 10
 
3132
1786 augustus 29 - 1790 juli 30
 
Aan de Kamers
3133
1786 november 3 - 1789 december 7
 
Secreet
3134
1786 december 31
 
3135
1787 februari 6 - 1787 november 13
 
3136
1787 december 29
 
Eerste gedeelte
3137
1787 december 29
 
Tweede gedeelte.
3138
1788 januari 22 - 1788 november 30
 
Fragment. 1788 november 30. Gepagineerd 1041 - 1071.
Zie inv. nr. 4560 Aanvullingen 2002-2007.
3139
1788 februari 5 - 1798 september 18
 
Bevat mede gecombineerde missiven van de Hoge Commissie (commissarissen-generaal) en de Hoge Regering.
3140
1788 december 30
 
Eerste gedeelte
3141
1788 december 30
 
Tweede gedeelte.
3142
1789 februari 24 - 1789 december 7
 
3143
1789 december 31
 
Eerste gedeelte.
3144
1789 december 31
 
Tweede gedeelte
3145
1790 februari 19 - 1791 november 18
 
Secreet
3146
1790 september 17 - 1795 augustus 13
 
Aan de Kamers.
3147
1790 december 31
 
Eerste gedeelte
3148
1790 december 31
 
Tweede gedeelte.
3149
1790 december 31
 
Derde gedeelte.
3150
1791 september 23 - 1800 juli 29
 
Aan de Commissie tot den directen vaart en handel op China.
3151
1791 december 31
 
Tweede gedeelte
3152
1792 januari 20 - 1793 november 2
 
Secreet
3153
1792 juni 20 - 1793 december 6
 
3154
1792 december [31]
 
Eerste gedeelte
3155
1793 januari 31
 
Tweede gedeelte.
3156
1793 december 31
 
Tweede gedeelte.
3157
1794 januari 16 - 1794 november 30
 
3158
1794 januari [31]
 
Eerste gedeelte.
Missive niet compleet.
3159
1794 januari 31
 
Tweede gedeelte
Missive niet compleet.
3160
1795 januari 20 - 1795 december 17
 
3161
1795 januari 31
 
Eerste gedeelte.
3162
1795 januari 31
 
Tweede gedeelte.
3163
1795 december 31
 
Eerste gedeelte.
3164
1795 december 31
 
Tweede gedeelte.
3165
1796 december
 
Tweede gedeelte.
Niet compleet.
3166
1797 juli 7
 
3167
1797 december 31
 
Missive niet compleet.
3168
1798 april 10 - 1798 december 22
 
Bevat mede gecombineerde missiven van de Hoge Commissie (commissarissen-generaal) en de Hoge Regering.
3169
1798 november 13
 
3170
1799 januari 28 - 1799 september 20
 
Bevat mede gecombineerde missiven van de Hoge Commissie (commissarissen-generaal) en de Hoge Regering.
3171
1799 september 20 - 1799 december 27
 
Bevat mede gecombineerde missiven van de Hoge Commissie (commissarissen-generaal) en de Hoge Regering.
3172
1799 oktober 3
 
3173
1800 mei 6 - 1802 juni 10
 
3174
1801 april [23]
 
Eerste gedeelte.
3175
1801 april 23
 
Tweede gedeelte.
3176
1802 juni 10 - 1804 december 14
 
3177
1802 november 2 - [1804 maart 6]
 
3178
1808 december
1 stuk
Fragment
3179
1810 januari 31 - 1810 november 30
 
---
1810
 
Fragment
Zie inv. nr. 4613 Aanvullingen 2002 - 2007.
3180
zonder datum
1 stuk
Fragment Sumatra's Westkust.
3181-3421
Kopieën van uitgaande generale en secrete missiven ('Afgaande patriasche missiven') aan de Heren Zeventien, de bewindhebbers van de Kamers en andere bestuurslichamen in patria en -incidenteel- aan de commandeur van Kaap de Goede Hoop. Deels met eigentijdse inhoudsopgaven, grotendeels met 20-ste eeuwse inhoudsopgaven en bijlagen.
1636 - 1808
2 omslagen, 5 stukken, 233 delen
De meeste missiven uit deze serie zijn gericht aan de Heren Zeventien. De missiven hebben een vaste indeling. Bijvoorbeeld bij de kopieën uit de 17e eeuw volgt -na de inhoudsopgave- een commissie en instructie voor de commandeur van de retourvloot, dan de generale missive en vervolgens komen de brieven aan de Kamers. Aan het eind staan de bijlagen, zoals lijsten van meegezonden papieren en eisen van retouren per kantoor met reacties. Indien een band uitsluitend missiven bevat aan een andere correspondent, is dat aangegeven achter de datering van de deelbeschrijving (b.v. 'Aan de Kamers' of 'Aan de militaire commissie') en indien een band voornamelijk missiven bevat aan een andere correspondent, is dat aangegeven in de noot van de deelbeschrijving. Soms waren de missiven zo dik dat ze gesplitst werden in een eerste en tweede gedeelte. Indien dit het geval is, is dat aangegeven achter de datering van de deelbeschrijving. De missiven zijn soms ondertekend door de voltallige Hoge Regering. Het betreft zogenaamde 'slapers': extra exemplaren van uitgaande missiven die werden achtergehouden voor het geval dat het verstuurde exemplaar patria niet zou bereiken. Een voorbeeld van een slaper is inv.nr. 3384.
Zie ook inv.nr. 3625 voor een aantal missiven aan de Heren Zeventien en de Kamers.
Zie voor een aantal 20-ste eeuwse kopieën van deze missiven het hoofdstuk Stukken niet behorend tot het archief.
3181
1636 december 28 - 1637 december 1
 
Met index.
Bevat mede kopie-missiven aan diverse vorsten.
3182
1651 december 19 - 1652 februari 5
 
Missive 1652 februari 5 niet compleet.
3183
1654 januari 18 - 1654 januari 19
 
3184
1654 november 7 - 1655 juli 12
 
3185
1656 juli 14 - 1657 januari 31
 
Bevat missive naar de Engelse East India Company.
3186
1657 december 17 - 1658 januari 17
 
3187
1658 december 14 - 1659 januari 14
 
3188
1659 december 16 - 1660 januari 17
 
3189
1660 december 16 - 1661 januari 26
 
3190
1661 december 20 - 1662 april 22
 
3191
1662 december 23 - 1663 januari 29
 
3192
1663 september 5 - 1664 januari 27
 
3193
1664 augustus 4 - 1665 februari 26
 
3194
1666 januari 29 - 1666 januari 30
 
3195
1667 oktober 5 - 1667 december 30
 
3196
1668 november 30 - 1669 februari 28
 
3197
1669 november 17 - 1670 februari 11
 
3198
1670 november 19 - 1671 februari 1
 
3199
1671 december 18 - 1672 februari 20
 
3200
1672 juli 31 - 1673 januari 31
 
3201
1673 november 13 - 1674 februari 22
 
3202
1674 oktober 8 - 1675 maart 7
 
3203
1675 augustus 29 - 1676 februari 15
 
3204
1676 oktober 3 - 1677 februari 17
 
3205
1677 juli 5 - 1678 mei 8
 
3206
1678 augustus 3 - 1679 januari 26
 
3207
1679 augustus 1 - 1679 december 12
 
3208
1680 maart 12 - 1680 maart 15
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 3209.
3209
1680 maart 13 - 1680 maart 15
 
3210
1680 oktober 13 - 1681 februari 13
 
3211
1681 april 29
 
3212
1681 juli 23 - 1682 januari 8
 
3213
1682 oktober 5 - 1683 maart 19
 
3214
1683 januari 3 - 1684 februari 28
 
3215
1683 maart 19
 
3216
1684 mei 31 - 1685 maart 18
 
3217
1685 december 11 - 1686 maart 8
 
3218
1686 december 13 - 1687 februari 28
 
3219
1687 december 22 - 1688 maart 13
 
3220
1688 december 27 - 1689 maart 31
 
3221
1689 november 30 - 1689 december 30
 
Met inhoudsopgave 1689 november 30 - 1690 januari 28.
3222
1689 december 30 - 1690 maart 14
 
Voor inhoudsopgave (gedeeltelijk) zie inv.nr. 3221.
3223
1692 januari 31 - 1692 maart 24
 
3224
1692 december 11 - 1693 maart 14
 
3225
1693 december 8 - 1694 februari 6
 
3226
1694 november 30
 
Met inhoudsopgave 1694 november 30 - 1695 februari 4.
3227
1695 februari 4
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 3226.
3228
1695 november 3 - 1696 februari 8
 
3229
1697 januari 19 - 1697 februari 19
 
3230
1697 november 30 - 1698 februari 21
 
3231
1698 december 6 - 1699 april 20
 
3232
1699
1 stuk
Fragment.
3233
vervallen
3234
1699 februari 10 - 1699 april 20
 
Missive 1699 februari 10 niet compleet.
3235
1699 november 23 - 1700 februari 19
 
3236
1700 oktober 26 - 1701 februari 17
 
3237
1701 november 26 - 1702 januari 31
 
3238
1702 augustus 4 - 1703 februari 25
 
3239
1703 december 1 - 1704 februari 26
 
3240
1704 maart 14 - 1705 maart 6
 
3241
1705 mei 10 - 1705 november 30
 
Met inhoudsopgave 1705 mei 10 - 1706 maart 31.
3242
1706 januari 25 - 1706 maart 31
 
Voor inhoudsopgave zie inv.nr. 3241.
3243
1706 mei 16 - 1707 februari 15
 
3244
1707 november 9 - 1708 februari 10
 
3245
1708 november 25 - 1709 januari 18
 
3246
1709 oktober 26 - 1710 februari 19
 
3247
1710 november 29
 
3248
1711 januari 15 - 1711 februari 18
 
3249
1711 november 30
 
3250
1711 november 30
 
Niet compleet.
3251
1712 januari 15 - 1712 februari 12
 
3252
1712 november 25
 
3253
1714 januari 11 - 1714 februari 26
 
3254
1714 november 26
 
3255
1715 januari 14 - 1715 februari 18
 
3256
1715 september 13 - 1715 november 28
 
3257
1716 januari 15 - 1716 februari 19
 
3258
1716 september 18 - 1716 december 14
 
3259
1717 januari 15 - 1717 maart 23
 
3260
1717 november 30
 
3261
1718 januari 15 - 1718 maart 20
 
3262
1718 december 6
 
3263
1719 januari 15 - 1719 maart 28
 
3264
1719 november 30
 
3265
1720 januari 15 - 1720 maart 26
 
3266
1720 oktober 29
 
3267
1720 oktober 29 - 1720 november 30
 
3268
1721 januari 15 - 1721 maart 31
 
3269
1721 september 19 - 1721 november 30
 
3270
1722 februari 20 - 1722 maart 31
 
3271
1722 september 25 - 1722 november 30
 
3272
1723 januari 19 - 1723 maart 19
 
3273
1723 september 21 - 1723 december 3
 
3274
1724 januari 19 - 1724 maart 28
 
3275
1724 september 26 - 1724 november 30
 
3276
1726 oktober 21 - 1726 december 5
 
Met eigentijdse inhoudsopgave 1726 oktober 21 - 1726 december 16.
3277
1726 december 5
 
3278
1727 januari 31 - 1727 maart 31
 
3279
1727 oktober 27 - 1727 november 15
 
3280
1728 januari 31 - 1728 maart 29
 
3281
1728 januari 31 - 1728 maart 31
 
3282
1729 juli 18 - 1729 november 30
 
3283
[1731]
1 stuk
Missive niet compleet.
3284
1733 maart 31
 
3285
1733 juni 29 - 1733 december 31
 
---
1 juli 1733 - 31 december 1733
 
Zie inv.nr. 4575 en inv. nr. 4576. Aanvullingen 2002-2007.
3286
1733 oktober 31
 
3287
1734 maart 7 - 1734 maart 31
 
3288
1734 oktober 6
 
Missive niet compleet.
3289
1734 oktober 6 - 1734 december 7
 
3290
[1736 - 1737]
 
Fragmenten
3291
1737 november 28
 
3292
1738 januari [25]
 
Missive niet compleet
3293
1738 maart 31
 
3294
1739 januari 30
 
3295
1739 januari 31
 
3296
1739 januari 31
 
Missive niet compleet.
3297
1739 april 5
 
3298
1739 december 12
 
3299
1739 december 12
 
Secreet. Met bijlagen 1739 - 1741
3300
1740 januari 12
 
Missive niet compleet.
3301
1740 maart 31
 
3302
1741 januari 10
 
3303
1741 maart 25
 
3304
1741 november 6
 
Tweede gedeelte.
3305
1742 december 5 - 1751 april 8
 
Aan de Kamers.
3306
1743 december 31
 
3307
1744 december [31]
 
3308
1745 oktober 20 - 1747 januari 20
 
3309
[1746]
1 stuk
Secreet
Fragment
3310
1746 maart 15
 
3311
1746 november 25 - 1749 november 4
 
3312
1748 oktober 31 - 1749 april 30
 
3313
1748 oktober 31 - 1749 april 30
 
3314
1750 december 8 - 1753 december 13
 
Betreft kopie-missiven van de Raad van Justitie aan Heren Zeventien, Kamers, Hoge Raad en Schout en Schepenen van Amsterdam en Rotterdam betreffende diverse processen.
3315
1752 december 31
 
3316
1754 december 31
 
3317
1754 december 31
 
Missive niet compleet.
3318
1755 december 31
 
3319
1756 oktober 15 - 1756 december 31
 
3320
1762 januari 20 - 1762 december 27
 
Betreft zakelijke en private correspondentie van gouverneur-generaal P. van der Parra.
3321
1762 december 31
 
3322
1762 december 31 - 1763 januari 18
 
3323
1763 januari 15 - 1763 november 14
 
Betreft zakelijke en private correspondentie van gouverneur-generaal P. van der Parra.
3324
1763 mei 10 - 1763 november 1
 
3325
1763 mei 10 - 1763 november 1
 
3326
1763 december 31 - 1764 januari 24
 
3327
1764 januari 20 - 1764 oktober 25
 
Betreft zakelijke en private correspondentie van gouverneur-generaal P. van der Parra.
Missiven 1764 januari 20 en 1764 oktober 25 niet compleet.
3328
1764 mei 8 - 1764 oktober 20
 
3329
1764 oktober 20
 
3330
1764 december 31
 
Missive niet compleet.
3331
1765 mei 8
 
3332
1765 mei 8 - 1765 oktober 20
 
3333
1765 december 31 - 1766 januari 10
 
3334
1766 april 8 - 1766 november 6
 
3335
1766 oktober 21 - 1766 november 6
 
3336
1766 december 31
 
3337
1767 mei 15 - 1767 oktober 20
 
3338
1767 december 31
 
3339
1768 mei 15 - 1768 november 4
 
3340
1769 mei 19 - 1769 oktober 20
 
3341
1769 december 31
 
3342
1770 mei 22
 
3343
1770 oktober 20
 
3344
1770 december 31 - 1771 januari 20
 
3345
1771 mei 16
 
3346
1771 mei 16 - 1771 oktober 22
 
3347
1771 december 31
 
3348
1772 februari 19 - 1772 oktober 20
 
3349
1772 december 31 - 1773 januari 29
 
3350
1773 april 29 - 1773 oktober 26
 
3351
1773 december 31
 
3352
1774 mei 13 - 1774 oktober 21
 
3353
1774 december 31
 
3354
1775 januari 20 - 1775 december 29
 
3355
1775 mei 11 - 1775 oktober 13
 
3356
1775 december 31 - 1776 januari 25
 
3357
1776 april 30 - 1776 november 15
 
3358
1776 december 31
 
3359
1777 oktober 29
 
3360
1777 december 31
 
3361
1778 februari 4 - 1778 oktober 24
 
3362
1778 december 31
 
3363
1779 januari 8 - 1779 oktober 30
 
3364
1779 december 31
 
3365
1780 maart 24 - 1780 november 25
 
3366
1780 december 31
 
Eerste gedeelte
3367
1780 december 31
 
Tweede gedeelte
3368
1781 november 25 - 1781 december 29
 
3369
1782 oktober 30
 
3370
1782 december 31
 
3371
1783 juli 12 - 1783 augustus 22
 
3372
1783 november 5
 
3373
1783 december 31
 
Missive niet compleet.
3374
1783 december 31 - 1784 maart 26
 
3375
1784 februari 24
1 stuk
3376
1784 juni 11 - 1784 oktober 27
 
3377
1784 december 9 - 1784 december 31
 
3378
1785 juli 29 - 1785 november 15
 
3379
1785 december 31
 
3380
[1786]
1 stuk
Missive niet compleet.
3381
1786 april 25
 
3382
1786 november 10
 
3383
1787 april 17
 
3384
1787 april 17 - 1790 mei 18
 
'Slaper'.
3385
1787 november 13 - 1787 december 29
 
3386
1788 januari 22 - 1788 juni 3
 
Aan de Kamer Amsterdam.
3387
1788 oktober 31
 
3388
1789 oktober 6 - 1789 oktober 23
 
Secreet
3389
1789 oktober 15 - [1789 december 31]
 
3390
1789 december 31
 
Missive niet compleet.
3391
1789 december 31
 
Eerste gedeelte.
3392
1789 december 31
 
Tweede gedeelte.
3393
1790 december 30
 
Eerste gedeelte.
3394
1790 december 30
 
Tweede gedeelte.
3395
1791 januari [31]
 
Eerste gedeelte.
3396
1791 februari 4 - 1791 november 28
 
Secreet
3397
1791 juli 4 - 1791 december 29
 
3398
1791 december 19
 
Aan de Commissie tot den directe vaart en handel op China.
3399
1791 december 30
 
Eerste gedeelte
Missive niet compleet.
3400
1791 december 30
 
Tweede gedeelte.
3401
1792 januari 20 - 1792 oktober 30
 
Secreet
3402
1792 januari 20 - 1792 oktober 31
 
3403
1792 oktober 30
 
Aan de Militaire Commissie. Secreet
3404
1793 januari 11 - 1793 december 6
 
3405
1793 januari 31
 
Eerste gedeelte.
3406
1793 januari 31
 
Tweede gedeelte
3407
1793 april 5
1 omslag
Fragment
3408
1793 december 31
 
Eerste gedeelte.
3409
1793 december 31
 
Tweede gedeelte.
3410
1794 januari 16 - 1794 november 30
 
3411
1794 januari 31
 
Eerste gedeelte.
3412
1795 januari 20 - 1797 september 5
 
Missiven 1796 ontbreken.
3413
. Eerste gedeelte
1795 december 31
 
3414
Tweede gedeelte
1795 december 31
 
Missive niet compleet.
3415
[1796]
1 omslag
Fragment
3416
1797 december 31
 
3417
1798 november 13
 
3418
1799 oktober 3
 
3419
1800 juni 13 - 1802 november 2
 
3420
1803 maart 1 - 1806 december 12
 
3421
1805 januari 18 - 1808 december 7
 
Secreet
---
1807 - 1809
1 deel
Van de opperkooplieden
Zie inv. nr. 4601. Aanvullingen 2002-2007.
3422-3485
Bijlagen bij de uitgaande generale en secrete missiven ('Bijlagen') aan de Heren Zeventien en de bewindhebbers van de Kamers. Grotendeels met 20-ste eeuwse inhoudsopgaven.
1696 - 1807
63 banden, 1 omslag
De bijlagen bevatten een grote variëteit aan kopie-stukken. Het betreft niet alleen stukken van de Hoge Regering, maar ook stukken van de buitenkantoren en van andere bestuursorganen in Batavia.
De datering betreft het jaar van verzending naar patria.
3422
1696 - 1698
 
3423
1701
 
3424
1703
 
3425
1704
 
3426
1705 januari - 1705 mei
 
3427
1705 november
 
3428
1706
 
3429
1706
 
3430
1707
 
3431
1710
 
3432
1711
 
3433
1712 - 1713
 
3434
1715
 
3435
1716
 
3436
1717
 
3437
1718
 
3438
1719
 
3439
1720
 
3440
1721
 
3441
1722
 
3442
1724
 
3443
1724
 
3444
1725
 
3445
1729
 
3446
1730
 
3447
1730
 
3448
1731
 
3449
1732 - 1734
 
3450
1737
 
3451
1739
 
3452
1740
1 omslag
3453
1741 - 1742
 
3454
1742 - 1743
 
3455
1743
 
3456
1744 - 1745
 
3457
1748 - 1750
 
3458
1750 - 1752
 
3459
1752 - 1753
 
3460
1754 - 1756
 
3461
1756 - 1760
 
3462
1757 - 1759
 
3463
1760 - 1762
 
3464
1762 - 1764
 
3465
1765
 
3466
1766 - 1767
 
3467
1767 - 1769
 
3468
1769 - 1771
 
3469
1773 - 1775
 
3470
1775 - 1777
 
3471
1775 - 1781
 
3472
1778 - 1780
 
3473
1779 - 1781 en 1801 - 1807
 
3474
1779 - 1784
 
3475
1780 - 1783
 
3476
1783
 
3477
1784 - 1785
 
3478
1785 - 1787
 
3479
1787 - 1788
 
3480
1788 - 1789
 
3481
1789 - 1790
 
3482
1790 - 1791
 
3483
1791 - 1793
 
3484
1793 - 1795
 
3485
1795 - 1802
 
Voor 1801 - 1807 zie inv.nr. 3473.