Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Patria

Toegangen
3486-3490
Repertoria ('Realia') op de onderwerpen uit de ingekomen generale en secrete missiven. Gedeeltelijk met inhoudsopgaven.
1615 - 1777
5 delen
De realia zijn repertoria op de onderwerpen uit de ingekomen generale en secrete missiven (uit patria). De delen zijn voor wat de opzet betreft niet geheel identiek. De meeste delen bevatten jaar- of datumverwijzingen, maar voor alle geldt dat het zoeken naar specifieke zaken of onderwerpen lastig is door het beperkte aantal gebruikte trefwoorden.
3486
1615 - 1649
 
3487
1680 - 1689
 
3488
1690 - 1699
 
---
1743 - 1772
 
Fragment
Zie Inv. nr. 4584 Aanvullingen 2002 - 2007.
3489
1760 - 1775
 
3490
1760 - 1777
 
Betreft de belangrijkste zaken ('notabelste poincten').
3491
Chronologische jaarlijsten van ingekomen missiven uit patria.
1760, 1773 - 1788
1 band
---
Repertorium ('realia') op de uitgaande, gecombineerde missiven aan patria van de Hoge Regering en de Hoge Commissie (commissarissen-generaal).
1796 maart 24 - 1799 september 20
 
Zie inv.nr. 4531 Aanvullingen 2002-2007.
---
"Marginalen van het generale verslag aan de Heeren Meesters van ultimo december 1791". Repertorium op de generale brief aan de Heren XVII.
1791 december
1 band
Zie inv. nr. 4603 Aanvullingen 2002-2007.