Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Patria

Instructies
3492-3504
Registers houdende instructies voor de Hoge Regering en de buitenkantoren uit de ingekomen generale en secrete missiven van de Heren Zeventien ('Patriasche positieve ordres',' Vaderlandsche positive ordres' en 'Collectanea'). Grotendeels met inhoudsopgaven.
1613 - 1800
13 delen
De registers bevatten extracten uit de ingekomen missiven van de Heren Zeventien en betreffen instructies voor de Hoge Regering en de buitenkantoren. De delen zijn voor wat de opzet betreft niet geheel identiek, maar de meeste zijn ingedeeld met dezelfde serie onderwerpen; andere zijn ingedeeld naar buitenkantoor. De verwijzingen naar de data van de missiven staan chronologisch onder de genoemde onderwerpen of buitenkantoren.
3492
1613 - 1654
 
3493
1613 - 1735
 
3494
1613 - 1754
 
3495
1613 - 1754
 
3496
1613 - 1758
 
3497
1613 - 1758
 
Betreft 'Collectanea', de belangrijkste orders uit patria.
3498
1700 - 1727
 
3499
1727 - 1750
 
3500
1755 - 1766
 
3501
1755 - 1775
 
3502
1767 - 1776
 
3503
1767 - 1786
 
3504
1787 - 1800