Inventaris van het archief van de gouverneur-generaal en raden van Indië (Hoge Regering) van de Verenigde Oostindische Compagnie en taakopvolgers, 1612-1812

Beschrijving van de series en archiefbestanddelen

   Briefwisseling en andere stukken.

   Instellingen en particulieren Batavia

Ingekomen en uitgaande missiven.
3538-3561
Ingekomen missiven van en -incidenteel- minuten van uitgaande missiven aan diverse bestuursorganen en particulieren. Gedeeltelijk met inhoudsopgaven, bijlagen en marginale beschikkingen.
1797 - 1811
23 banden, 1 pak
---
1729 - 1743
 
Zie inv. nr. 4616 Aanvullingen 2002-2007.
3538
1802 januari 8 - 1805 november 15
 
3539
1806 januari 5 - 1809 december 20
 
Betreft missiven waarop geen besluit is genomen.
3540
1807 december 29 - 1808 april 14
 
3541
1808 april 4 - 1808 september 21
 
Betreft ingekomen rekesten om financiële bijstand van weduwen van Compagnie-personeel.
Met marginale beschikkingen.
3542
1808 april 22 - 1808 augustus 30
 
3543
1808 april 28 - 1808 september 17
 
3544
1808 oktober 2 - 1808 december 29
 
3545
1809 januari 4 - 1809 mei 3
 
3546
1809 januari 6 - 1809 oktober 1
 
3547
1809 mei 7 - 1809 oktober 13
 
3548
1809 augustus 1 - 1809 december 29
 
3549
1809 augustus 21 - 1809 september 29
 
3550
1809 september 1 - 1809 november 1
 
Bevat mede minuten van uitgaande missiven.
3551
1809 september 7 - 1811 september 8
 
Betreft missiven waarop geen besluit is genomen.
3552
1809 september 22 - 1809 december 31
 
3553
1809 oktober 1 - 1809 december 30
 
3554
1810 januari 1 - 1810 mei 30
1 pak
3555
1810 januari 8 - 1810 november 11
 
Met hiaten.
3556
1810 juli 2 - 1810 september 30
 
3557
1810 november 1 - 1810 december 31
 
3558
1810 november 1 - 1810 december 31
 
3559
1811 juli 3 - 1811 september 12
 
Bevat mede minuten van uitgaande missiven.
3560
1811 juli 19 - 1811 september 2
 
3561
1811 augustus 3 - 1811 september 9
 
3562-3563
Minuten van uitgaande missiven aan diverse bestuursorganen en particulieren.
1810 - 1811
2 banden
Gedeeltelijk met bijlagen
Voor een aantal minuten van uitgaande missiven zie inv.nrs. 3538-3561.
3562
. Aan de Algemene Rekenkamer
1810 januari 4 - 1810 november 12
 
Met incomplete inhoudsopgave.
3563
1811 augustus 4 - 1811 september 18